PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zabezpieczenia osuwisk na Biskupiej Górce - koniec kolejnego etapu

Zabezpieczenia osuwisk na Biskupiej Górce - koniec kolejnego etapu
Koniec prac przy I i II etapie zabezpieczenia osuwisk w pobliżu ul. Na Stoku, ul. Pohulanka i ul. Biskupiej. - Obszar zagrożony ruchami masowymi wymagał podjęcia niezwłocznych działań zwiększających stateczność uskoku - wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor DRMG. Koszt prac wyniósł ok. 4,9 mln złotych.
W ramach inwestycji wybudowano także mury oporowe na szczycie wzniesienia w formie palisady z mikropali
Prace drugiego etapu zostały przeprowadzone w pobliżu ul. Biskupiej
fot. DRMG

 

- Wzmocnienie skarp, zabezpieczenie osuwisk, to inwestycja oczekiwana od lat przez mieszkańców - mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji.- Jest niezwykle kluczowa dla programu rewitalizacji Biskupiej Górki, bowiem stanowi punkt wyjściowy do realizacji dalszych zadań inwestycyjnych w tym rejonie miasta.

Wykonawcą prac obu etapów była firma Eurovia. Pierwszy z nich dotyczył skarpy w okolicy ul. Pohulanka i Na Stoku. Druga część prac została przeprowadzona w pobliżu ul. Biskupiej. Koszt inwestycji wyniósł ok. 4,9 mln złotych.

W ramach inwestycji skarpy zabezpieczono specjalnymi gwoździami. Wykonany został drenaż z odpływem prowadzącym do nowopowstałych studni. Część skarp została wzmocniona i obudowana.

 

Część skarp została wzmocniona i obudowana
Część skarp została wzmocniona i obudowana
fot. DRMG

 

- Obszar zagrożony ruchami masowymi wymagał podjęcia niezwłocznych działań zwiększających stateczność uskoku - wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - W tym celu przyjęto rozwiązanie, polegające na uporządkowaniu istniejącego terenu, budowie konstrukcji oporowych, regulacji stosunków wodnych, wykonaniu zabudowy biologicznej oraz założeniu sieci monitoringu do obserwacji przemieszczeń i ich prędkości. Tylko tak przedstawione kompleksowe rozwiązanie wpłynie na zwiększenie stateczności skarp, nie zagrażając bezpieczeństwu konstrukcji zabudowy skupiającej się u podnóża oraz życiu i zdrowiu ludzi tam zamieszkujących.


W latach 2017-2018 zrealizowano dwa etapy związane z zabezpieczeniem osuwisk. Wykonano wówczas gwoździowanie skarpy, polegające na pogrążaniu w niej stalowych żerdzi osadzonych w betonie, tak aby ustabilizować grunt osuwisk. Wybudowano także mury oporowe na szczycie wzniesienia w formie palisady z mikropali.

 

Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze
Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze