PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXXV sesja Rady Miasta Gdańska za nami. Zmiany w bonie żłobkowym i odbiorze odpadów PODSUMOWANIE

XXXV sesja Rady Miasta Gdańska za nami. Zmiany w bonie żłobkowym i odbiorze odpadów PODSUMOWANIE
Zmiany w kryterium dochodowym dla rodziców starających się o miejski bon żłobkowy, a także w odbiorze odpadów bio. Do tego gorąca dyskusja po apelu radnych KO w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. O czym jeszcze dyskutowali radni podczas kwietniowej sesji?
Kwietniowa sesja gdańskich radnych także odbyła się w systemie zdalnym
Kwietniowa sesja gdańskich radnych także odbyła się w systemie zdalnym
screen z www.gdansk.pl

 

Bon żłobkowy

Podczas czwartkowego posiedzenia wiele projektów uchwał przyjmowano jednogłośnie lub niemal jednogłośnie. Tak było m.in. w przypadku projektu dotyczącego zmian w zasadach przyznawania bonu żłobkowego.

Rodzice dzieci uczęszczających do gdańskich niesamorządowych miejsc opieki od 2019 roku mogą ubiegać się o bon żłobkowy w kwocie do 500 zł. Dzięki wprowadzonym w kwietniu zmianom, jeszcze większa liczba rodzin będzie mogła skorzystać z dofinansowania do pobytu dziecka w placówkach niesamorządowych. Dotyczą one:

  • rezygnacji z kryterium dochodowego dla rodzin, w których członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) lub orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • oraz podwyższenia kryterium dochodowego z aktualnego poziomu 2 500 zł na osobę w rodzinie do wartości 2 800 zł na osobę.

Podwyższenie kryterium dochodowego wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę wzrosła o 200 zł - do poziomu 2 800 zł brutto. Utrzymanie dotychczasowego poziomu kryterium dochodowego prawdopodobnie wyeliminowałoby z możliwości pobierania świadczenia rodziny z 1 dzieckiem - co stanowi około 52 proc. wszystkich rodzin pobierających aktualnie gdański bon żłobkowy. Pozwoli to także zmniejszyć kolejkę oczekujących na miejsce w gdańskich żłobkach.

 

- To słuszny projekt uchwały, ale chciałbym, by wszyscy radni dowiedzieli się, jak będziecie sobie Państwo radzić z ewentualnymi kwestiami nagłego zwiększania opłat za żłobki? Mieliśmy taki przypadek przed kilku laty, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, by ten bon żłobkowy wszedł w życie. Wówczas w wielu przypadkach nastąpiło drastyczne podniesienie opłat za tego typu usługi. Wiem, że to zostało opanowane. Jednak nasza decyzja spowoduje, że kolejne pieniądze pomocowe "wylądują" w kieszeni rodziców spełniających kryteria. Ale jakie zamierzacie podjąć kroki, jeżeli ta decyzja spowoduje znowu "kombinowanie" przy pozyskaniu dodatkowych funduszy ze strony niektórych organizatorów tej usługi? - dopytywał Piotr Gierszewski, radny PiS.

Monika Chabior, zastępca prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, przyznała, że w ocenie Miasta dotychczasowe przypadki podwyżek opłat za opiekę żłobkową były związane ze wzrostem cen za energię, a także wzrostem płacy minimalnej.

- Natomiast nasz Wydział Rozwoju Społecznego, zarządzając i kontrolując sytuację opieki żłobkowej, reaguje aktywnie na wszystkie przypadki, które są do nas zgłaszane, jest w kontakcie z rodzicami. W przypadku zgłoszenia niepokojących informacji również jest w bezpośrednim kontakcie z realizatorami danej usługi. Takie przypadki miały miejsce, ale sytuacja została opanowana - podkreśliła wiceprezydent Monika Chabior.

Radny WdG Wojciech Błaszkowski zwracał uwagę na zapis w projekcie uchwały poświęcony osobom niepełnosprawnym.

- Dajemy tutaj szczególne preferencje osobom niepełnosprawnym. To bardzo istotne. Myślę, że tym osobom należy się i szacunek i pomoc - podkreślił radny Błaszkowski.

 

ZOBACZ TRANSMISJĘ Z SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA W DNIU 29 KWIETNIA 2021 R.

 

Nowe zasady segregacji odpadów bio

Zmiany dotyczą odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów, parków czy cmentarzy, które zbierane będą odrębnie od pozostałych bioodpadów. Wprowadzone w czwartek zmiany obejmą zarządców terenów, natomiast mieszkańcy będą wyrzucać odpady bio na takich samych zasadach, jak dotychczas. Opłaty także pozostają bez zmian.

 

Zarządcy będą mogli gromadzić odpady z pielęgnacji zieleni na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, tak jak do tej pory - w zamówionym od firmy wywozowej kontenerze albo w niezawiązanych workach ustawionych przy altanie śmietnikowej. Nowością jest to, że po worki raz w tygodniu przyjedzie osobny samochód, a korzystający z kontenera będą mieli obowiązek wrzucania odpadów zielonych do podstawionego kontenera luzem, bez worków - czyli działania w sposób jeszcze bardziej ekologiczny.

 

Nowe plany miejscowe

Radni zgodzili się też w czwartek na przystąpienie do prac nad dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jeden dotyczyć będzie dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe, a dokładnie terenu skweru przy ul. Emilii Hoene. Wniosek o prace nad takim planem złożyła Rada Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe.

 

Chodzi o umożliwienie utworzenia terenu zieleni urządzonej pomiędzy ulicami Emilii Hoene a Platynową.

Radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu dla terenu Placu Inwalidów Wojennych w Oliwie, który sąsiaduje z Parkiem Oliwskim. Celem planu będzie umożliwienie przekształcenia tego miejsca w miejski plac publiczny, umożliwiając tym samym stworzenie lokalnego centrum dla mieszkańców oraz turystów.

 

Gorąca dyskusja przy apelu

Rada Miasta Gdańska przyjęła też w czwartek apel w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Głosowanie poprzedziła jednak długa, ponad godzinna dyskusja pomiędzy radnymi. Przedstawiciele PiS zwracali uwagę m.in. na to, jakie inwestycje zrealizowano w ostatnich latach, i jakie są realizowane w Gdańsku, przy wsparciu środków z budżetu Państwa.

 

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej przypominali z kolei radnym opozycji, że obecny rząd nie przyznał naszemu miastu żadnych środków w ostatnich dwóch transzach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poniżej fragment przyjętego apelu:

Rada Miasta Gdańska wiąże wielkie nadzieje i oczekiwania z wynikami zakończonych 2 kwietnia 2021 roku konsultacji społecznych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego celem jest odbudowa gospodarki po pandemii, a także zielona i cyfrowa transformacja Polski [...] Pokładamy nadzieję w deklaracji zwiększenia środków na zeroemisyjny transport w miastach, obejmujący nie tylko inwestycje w tabor autobusowy, ale również szynowy np. tramwaje. Oczekujemy, że w ostatecznej wersji dokumentu znajdą też swoje odzwierciedlenie postulaty dotyczące sprawiedliwego podziału funduszy w obszarach opieki dla dzieci do lat 3, czy obszarze ochrony zdrowia. Przede wszystkim jednak apelujemy o uwzględnienie przedstawicieli samorządów w procesie wdrażania i monitorowania środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapowiadane przez Rząd RP dopuszczenie do udziału w tym procesie przedstawicieli organizacji społecznych jest krokiem w dobrym kierunku, lecz nie gwarantuje pełnej transparentności mechanizmu podziału środków.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze