PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska za nami. Większe Strefy Płatnego Parkowania i uhonorowanie fotoreportera

XXXIV sesja Rady Miasta Gdańska za nami. Większe Strefy Płatnego Parkowania i uhonorowanie fotoreportera
25 marca odbyła się trzecia w tym roku sesja gdańskich radnych. Podobnie, jak w ostatnich miesiącach, także to posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, przed ekranami komputerów. Pomimo tego, iż część miejskich radnych zachorowała w związku z wirusem Covid-19, niemal wszyscy wzięli udział w tej sesji. Jakie uchwały przyjęto?
Marcowa sesja byłą kolejną, która odbyła się przed kranami komputerów. Na zdjęciu, w górnym pasie od lewej jest Tomasz Wawrzonek (GZDiZ) i Andrzej Stelmasiewicz (WdG), w dolnym, od lewej: radni PiS Karol Rabenda i Romuald Plewa, z prawej - przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak
Marcowa sesja byłą kolejną, która odbyła się przed kranami komputerów. Na zdjęciu, w górnym pasie od lewej jest Tomasz Wawrzonek (GZDiZ) i Andrzej Stelmasiewicz (WdG), w dolnym, od lewej: radni PiS Karol Rabenda i Romuald Plewa, z prawej - przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak
Screen z www.gdansk.pl

 

Zmiany w obszarach płatnego parkowania

Radni zdecydowali o poszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania we Wrzeszczu Górnym o ulice w północnej i zachodniej części dzielnicy. Sektor Wrzeszcz Górny powiększy się o ul. Słowackiego, ul. Reymonta, ul. Chrzanowskiego, a także fragment al. Grunwaldzkiej. W uchwale znalazł się również zapis o objęciu Strefą Płatnego Parkowania ulic na osiedlu mieszkaniowym Garnizon, jeśli w przyszłości zostaną one zakwalifikowane jako drogi publiczne. Rozszerzono też SPP na leśnym odcinku ul. Smoluchowskiego, czyli od skrzyżowania z ul. Jarową do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra. Odcinek ten, podobnie jak pozostała część ul. Smoluchowskiego, będzie należeć do sektora Aniołki. Ta zmiana to efekt przeprowadzonej analizy potrzeb parkingowych w rejonie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Więcej na ten temat: XXXIV sesja RMG. Radni uchwalili zmiany w obszarze płatnego parkowania w Gdańsku

 

Zmiany w funkcjonowaniu obszaru płatnego parkowania w Gdańsku dotyczą także zasad, na jakich mieszkańcy mogą ubiegać się o przyznanie karty opłaty zryczałtowanej. Nowością w funkcjonowaniu SPP i ŚSPP w Gdańsku będzie także możliwość prowadzenia kontroli opłat przy wykorzystaniu mobilnego systemu do automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów. Wdrożenie mobilnej kontroli opłat wpłynie na zasady wystawiania zawiadomień o opłacie dodatkowej.

 

Radni zdecydowali o rozszerzeniu Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta
Radni zdecydowali o rozszerzeniu Stref Płatnego Parkowania na terenie miasta
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

W trakcie dyskusji nad tym projektem uchwały, kilku radnych dopytywało o kwestię popularnego wrzeszczańskiego osiedla Garnizon oraz sytuacji na Strzyży.

- Osiedle Garnizon jest terenem prywatnym. Wiemy, że mieszkańcy dzielnicy Strzyża, konkretnie z ul. Szymanowskiego oraz sąsiedniej, mają problemy z parkowaniem mieszkańców Garnizonu. Dlaczego nie uwzględnia się uwag zawartych w uchwale Rady Dzielnicy Strzyża z 2019 r? Zakładają one ustalenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie Strzyży i wyznaczenie dwóch sektorów - dla ul. Szymanowskiego i pozostałej części terytorium Strzyży - dopytywała Elżbieta Strzelczyk, radna PiS.

- Podczas spotkań z przedstawicielami Rady Dzielnicy Strzyża wielokrotnie podkreślaliśmy, że wproadzenie takiego rozwiązania jest niemożliwe. Pamiętajmy, że mówimy tu nie tylko o dzielnicy Strzyża, a o całej Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej na terenie Gdańska. Wnosiliśmy także, by Rada Dzielnicy skorygowała tę uchwałę, ograniczając ją do zakresu, który mówiłby o wprowadzeniu takiej strefy na terenie dzielnicy Strzyża. Myślę, że to nie jest temat zamknięty - podkreślał Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 

ZOBACZ TRANSMISJĘ Z OBRAD RADY MIASTA GDAŃSKA W DNIU 25 MARCA 2021 R.

 

Skwer im. Macieja Kosycarza

Imieniem znanego gdańskiego fotoreportera został nazwany skwer na Głównym Mieście, znajdujący się pomiędzy ulicami U Furty, Podwale Staromiejskie i Targ Rybny. Uchwała w tej sprawie została przegłosowana jednogłośnie przez wszystkich radnych. Skwer położony jest w pobliżu Technikum Łączności, a na jego terenie stoi pomnik "Tym co za polskość Gdańska". W jego pobliżu mieszkał i pracował Maciej Kosycarz - przy Podwalu Staromiejskim mieści się jego agencja fotograficzna.

Po przyjęciu projektu uchwały w tej sprawie, głos zabrała żona fotoreportera, Hanna Kosycarz.

- Maciek był zakochany w swoim mieście. Wszystko, co robił, to z myślą o tym, by nie zapomniano o historii Gdańska, żeby ten Gdańsk był miejscem, w którym się dobrze mieszka, ale żeby nie zapomniano też o perspektywie jego rozwoju - powiedziała Hanna Kosycarz. - Swoją miłością do tego miasta chyba zarażał też innych.

 

Imieniem Macieja Kosycarza zostanie nazwany jeden ze skwerów na Głównym Mieście
Imieniem Macieja Kosycarza zostanie nazwany jeden ze skwerów na Głównym Mieście
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Maciej Kosycarz fotografował najważniejsze wydarzenia z życia Gdańska i Pomorza. Społecznie angażował się w życie naszego miasta. Był organizatorem wielu wystaw oraz Pomorskiego Konkursu Fotografii Prasowej Gdańsk Press Photo im. Zbigniewa Kosycarza - jednego z najstarszych w kraju konkursów fotografii prasowej. Od roku 2006 był wydawcą serii albumów z cyklu „Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia”, zawierających fotografie Gdańska i regionu wykonane od 1945 r. do czasów współczesnych.

Więcej na ten temat: Skwer Macieja Kosycarza. Gdańsk upamiętni znanego fotoreportera - kronikarza miasta

 

Pomoc repatriantom

Rada Miasta przyjęła też uchwały, na mocy których w naszym mieście osiedlą się dwie rodziny z Kazachstanu. Zostanie im zapewniony lokal mieszkalny na zasadzie umowy najmu na czas nieokreślony. Zaproszeni mogą liczyć także na pomoc w znalezieniu zatrudnienia, a młodzież na umożliwienie nauki w gdańskich szkołach czy przedszkolach oraz na studiach uczelni wyższych.

Od 2010 roku do Gdańska zaproszono już 10 rodzin repatrianckich.

Więcej na ten temat: Decyzja Rady Miasta Gdańska: przyjmiemy kolejne dwie rodziny repatrianckie z Kazachstanu

 

Pozostałe uchwały

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie skierowania do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. Zgodzili się również na przystąpienie do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Klukowa i Rębiechowa (w dzielnicy Matarnia), dla rejonu ulic Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej II. Przyszły plan ma umożliwić rozwój funkcji mieszkaniowej w tym obszarze. Nowe zagospodarowanie ma nawiązywać do istniejącej zabudowy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego planem. Celem planu jest też wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego m.in. Klukowo z jeziorem Wysockim.

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze