PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXXI sesja Rady Miasta. Budżet na 2021 rok uchwalony, przegłosowane plany zagospodarowania

XXXI sesja Rady Miasta. Budżet na 2021 rok uchwalony, przegłosowane plany zagospodarowania
To były ostatnie, ale najważniejsze obrady miejskich radnych w tym roku. Po kilkugodzinnej dyskusji, większością głosów, przyjęto projekt budżetu Gdańska na przyszły rok. Radni zgodzili się też na przystąpienie do prac nad kilkoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także na wsparcie finansowe przebudowy Teatru Wybrzeże i wsparcie szpitali Copernicus.
Grudniowa sesja Rady Miasta, podobnie jak kilka poprzednich posiedzeń, odbyła się zdalnie. Transmitowana była tradycyjnie na portalu miejskim www.gdansk.pl
Grudniowa sesja Rady Miasta, podobnie jak kilka poprzednich posiedzeń, odbyła się zdalnie. Transmitowana była tradycyjnie na portalu miejskim www.gdansk.pl
Fot. screen z www.gdansk.pl

 

Budżet Gdańska 2021 przyjęty

Przyszłoroczne wydatki miejskie zostały ustalone na poziomie 4,3 mld zł, a dochody na blisko 3,8 mld zł.

W przyszłym roku udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 1 012 mld zł. Prognoza podatku CIT wskazuje z kolei na 100 mln zł, co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 roku. Podatki i opłaty lokalne, które są ustalane przez samorząd przyniosą do budżetu 535,7 mln zł, czyli nieco ponad 6 proc. więcej w porównaniu do 2020 r. Wyższe wpływy zaplanowano także z tytułu sprzedaży majątku, m.in. miejskich działek. W bieżącym roku, z uwagi na sytuację pandemiczną sprzedaż została wstrzymana, a zatem w roku 2021 w budżecie miasta powinno się znaleźć dodatkowo 92 mln zł z tego tytułu.

- Rokiem bazowym, na podstawie którego szacujemy dochody na 2021 jest rok obecny. Niestety mamy niższe dochody z PiTu i odczuwamy skutki szalejącej pandemii. Więc założenia dochodów są raczej ostrożne - podkreślała Izabela Kuś, skarbnik miasta.

Na komunikację miejską Gdańsk planuje wydać blisko 305 mln zł. To oznacza, że blisko 3/4 budżetu ZTM pochodzi z budżetu miasta, a ze sprzedaży biletów zaplanowano wpływy na poziomie 109 mln zł. Wydatki inwestycyjne miasto planuje na poziomie 745,6 mln zł. Wśród największych inwestycji 2021 roku zaplanowano: kompleksową modernizację energetyczną budynków - 87,1 mln zł, dofinansowanie budowy 217 mieszkań przez gdańskie TBS-y - 60,6 mln zł, budowa torowiska i drogi rowerowej w tzw. Nowej Warszawskiej - 60,1 mln zł. W budżecie znalazły się także m.in. rewitalizacja dzielnic - 51,7 mln zł, program przeciwpowodziowy - 33,5 mln zł, węzły integracyjne przy dworcu Gdańsk Główny i Wrzeszcz - 33,5 mln zł, modernizacje obiektów oświatowych - 29,1 mln zł czy rozbudowa ul. Kartuskiej - 19,3 mln zł.

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ PROJEKTU BUDŻETU 2021 PRZYGOTOWANĄ NA SESJĘ RMG, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 17 GRUDNIA 2020 R.

Planowany deficyt na 2021 rok wyniesie 565,2 mln zł, a przyczyny takiej kwoty to m.in. rosnące wydatki na edukację, kolejne zmiany w dochodach z PIT, epidemia koronawirusa, spadające dochody z komunikacji miejskiej, rosnące wydatki inwestycyjne, ceny usług w wyniku wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2800 zł, a także rosnące ceny usług, kosztów pracy i energii.

- Widzimy coraz większy rozjazd między wydatkami a dochodami. Od 2019 roku obowiązują zmiany w podatku PiT, w ramach „piątki Kaczyńskiego", które spowodowały ubytek w dochodach gmin, a do dzisiaj w żaden sposób nie zostało to zrekompensowane - zaznaczała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- To bardzo dobrze przygotowany projekt budżetu, sformułowany optymalnie na te trudne i niepewne czasy. Warte podkreślenia są w nim rekordowe wydatki na komunikację miejską. Widać, że transport zbiorowy jest zdecydowanym priorytetem dla władz miasta - zwracał uwagę Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu KO-PO.

- Budżet miasta na 2021 rok to budżet bardzo spokojny i wyważony. Nie wiemy, co wydarzy się w przyszłym roku, czy pandemia będzie nas gnębiła, czy będziemy mogli przejść do normalnego funkcjonowania. Ten budżet jest prospołeczny, proedukacyjny i nie zabraknie w nim inwestycji blisko mieszkańców, czyli programów chodnikowych czy "Jaśniejszego Gdańska" - oceniła Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu WdG.

- Wątpliwości budzi to, że mimo sprzyjającej aury dla gospodarki, dla przemysłu, nie udało się przyśpieszyć wielu inwestycji, które były planowane w tym roku. Są tutaj duże opóźnienia, stąd ten spadek deficytu. Wynika on także z tego, że udało się ustabilizować dochody miasta. Subwencje z rządu płynęły stabilnie, dochody miasta mimo utraty dochodów z usług - dzięki tarczom antykryzysowym - uratowały finanse miejskie - mówił natomiast Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu PiS.

Projekt budżetu przyjęto większością głosów radnych klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko Dla Gdańska. Radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw.

 

ZOBACZ TRANSMISJĘ Z OBRAD RADY MIASTA GDAŃSKA W DNIU 17 GRUDNIA 2020 R. 

 

Będzie sześć nowych planów miejscowych

Radni przegłosowali w czwartek także projekty uchwał w sprawie przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania.

Pierwszy z nich dotyczył dzielnicy Wrzeszcz Dolny, w rejonie al. Hallera i Płażyńskiego. Opracowany plan ma umożliwić rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowej w tej okolicy. Będzie też nowy plan dla Oliwy, dla rejonu ulic Spacerowej i Kwietnej. Umożliwi on realizację zabudowy usługowej przy ul. Spacerowej nawiązującej architektonicznie do nieistniejącego już hotelu Waldhäusche oraz budynku usługowo-mieszkalnego na działce gminnej przy ul. Kwietnej, a także powiększenie parku przy Stawie Młyńskim. W tej dzielnicy przygotowany zostanie też plan dla rejonu ul. Czyżewskiego 31A, który umożliwi realizację funkcji mieszkaniowo-usługowej na terenie prywatnym przeznaczonym w obowiązującym planie pod funkcje oświatowe. Przystąpiono także do sporządzenia planu dla Ujeściska, dla rejonu ulic Lema i Zielony Stok, który m.in. umożliwi przedłużenie ulicy Lema na odcinku od ul. Hausbrandta do ul. Kartuskiej jako drogi publicznej, zamiast obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego.

Planiści z Biura Rozwoju Gdańska zajmą się też rejonem sądu przy ul. Piekarniczej w Pieckach-Migowie. Planowana jest tu m.in. rozbudowa i modernizacja siedziby Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Będzie też plan dla Rudników, dla rejonu ul. Tarcice, który umożliwi efektywniejsze wykorzystanie jego nadwodnego położenia i dalszy rozwój funkcji przemysłowo-usługowo-składowych związanych m.in. z przemysłem stoczniowym.

 

Wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Radni zgodzili się w czwartek na wsparcie, trwającej już, modernizacji Dużej Sceny Teatru Wybrzeże kwotą 10 mln złotych. 5 mln złotych przekazane zostanie w roku 2021, a kolejne 5 mln - w roku 2022. Przyjęto także uchwałę w sprawie wsparcia finansowego, kwotą 5 mln złotych, dwóch szpitali Copernicus w Gdańsku: Szpital św. Wojciecha na Zaspie otrzyma 4,5 mln złotych na przebudowę jednego z pięter na potrzeby oddziału kardiologicznego, a szpital im. Mikołaja Kopernika w śródmieściu - 0,5 mln złotych na remont podjazdu i zdegradowanego murku oporowego.

Rada Miasta wyraziła też zgodę na przekazanie 825 tys. złotych na remont i prace konserwatorskie w obiektach należących do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wszystkie dofinansowane instytucje znajdują się pod zarządem Samorządu Woj. Pomorskiego.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl