PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych na kulturę. Ponad 2,3 mln w puli

Wyniki konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych na kulturę. Ponad 2,3 mln w puli
Rozstrzygnięto konkursy na kulturalne granty dla organizacji pozarządowych. Na rzecz integracji społecznej, na lokalne działania kulturalne i na organizację wydarzeń podnoszących atrakcyjność miasta łącznie przeznaczono 2 350 000 zł. W trzech konkursach wpłynęło prawie 300 ofert, z których 115 uzyskało dofinansowanie.
Octopus Film Festival w 2019 roku odbywał się w formie tradycyjnej z widzami. Podczas projekcji filmu Pulp Fiction  na żywo listę dialogową czytali lektorzy Krystyna Czubówna i Tomasz Knapik
Octopus Film Festival w 2019 roku odbywał się w formie tradycyjnej z widzami. Podczas projekcji filmu "Pulp Fiction" na żywo listę dialogową czytali lektorzy Krystyna Czubówna i Tomasz Knapik
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Realizacja projektów grantowych to jedna z form pomocy, jaką miasto niesie środowiskom twórczym i kulturalnym w czasie pandemii.

Wydarzenia kulturalne

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2021 przeznaczony był dla organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i inspirującą twórczość w postaci wydarzenia lub cyklu wydarzeń. Zaproponowane działania mają uatrakcyjniać ofertę kulturalną i turystyczną Gdańska. W puli na ten cel znalazło się 1 800 000 zł. W konkursie wpłynęło 167 ofert, z których 76 uzyskało dofinansowanie.

Pośród wybranych projektów znalazły się m.in. Octopus Film Festival 2021 organizowany przez Stowarzyszenia Velvet Spoon, wydarzenie Gdańsk'90. Indeks niezależnej sceny artystycznej - Fundacji Kultury Wizualnej Chmura, Święto Wielkiej Alei 2021 - Fundacji Palma i Konkurs interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego oraz zadania towarzyszące VI edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego – projekt Fundacji Róbmy Swoje Dla Kultury.

Wyniki oceny ofert złożonych w Konkursie na Wydarzenia Kulturalne 2021

Działania kulturalne

W konkursie na działania artystyczne i kulturalne priorytetem były inicjatywy dążące do współuczestnictwa w kulturze lokalnych i sąsiedzkich społeczności. Projekty miały zakładać włączanie uczestników działań w proces twórczy. W puli na ten celi znalazło się 500 000 zł. W konkursie wpłynęło 105 ofert, z których 34 uzyskały dofinansowanie.

Projekty, które otrzymały wsparcie finansowe to m.in. Spotkajmy się pod LOTem. 60 lat kultowego modernistycznego budynku – Fundacji Palma i Spotkania z paletą - kontynuacja - Gdańszczanie: czas na sztukę/sztuka na czas, zgłoszone przez Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. profesora Mariana Mokwy.

Wyniki oceny ofert złożonych w Konkursie na Działania Kulturalne 2021

Integracja społeczna i przełamywanie barier

Trzeci konkurs dotyczył projektów działań kulturalnych na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka. Projekty skupiały się na integracji społecznej różnorodnych grup mieszkanek i mieszkańców Gdańska, aktywizację do współtworzenia i uczestnictwa w kulturze grup zagrożonych wykluczeniem oraz działania kulturalne rozwijające wiedzę, umiejętności i wrażliwość w obszarze różnorodności i równego traktowania. W tej dziedzinie wpłynęło 19 ofert. 5 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 50 000 zł.

Pośród dofinansowanych projektów znalazły się takie jak: Mała architektura dla ptaków. Projekt integracyjnych warsztatów ceramicznych powiązanych z edukacją ekologiczną dla gdańszczan zgłoszony przez Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc i projekt Wszystkie drogi prowadzą do Gdańska - Fundacji Wspólnota Gdańska.

Wyniki oceny ofert złożonych w Konkursie na Działania Kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywaniu szans i praw człowieka 2021


Konkursy organizowane przez Gdańsk dotyczą ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym celem wszystkich trzech konkursów jest wspieranie najbardziej wartościowych pomysłów na wydarzenia, akcje i działania kulturalne zgodne z priorytetami opisanymi w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

 

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze