Wymyśl, jak pomalować szkoły tysiąclatki i wygraj 5000 zł od GZDiZ

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłasza konkurs otwarty na wykonanie projektu kolorystyki budynków szkół, tzw. tysiąclatek. Czas do 1 czerwca. Wyłonione zostaną trzy projekty, z których jeden będzie wzorem modernizacji wszystkich szkół tysiąclatek w Gdańsku!

Wymyśl, jak pomalować szkoły tysiąclatki i wygraj 5000 zł od GZDiZ
A
A
data publikacji: 10 maja 2018 r.
Szkoła tysiąclatka w Gdańsku wkrótce z szarej stanie się kolorowa. Jak kolorowa zależy od pomysłu, który wygra konkurs
Szkoła tysiąclatka w Gdańsku wkrótce z szarej stanie się kolorowa. Jak kolorowa zależy od pomysłu, który wygra konkurs
GZDiZ

Jak informuje Magdalena Kiljan, rzecznik GZDiZ, przedmiotem pracy konkursowej jest wykonanie projektu kolorystyki elewacji szkół tzw. tysiąclatek.

Termin "tysiąclatka" odnosi się do:

budynków szkolnych wzniesionych w ramach programu oświatowego realizowanego w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego na przełomie lat 50 i 60. Masowe, pospieszne budowy były odpowiedzią na wyż demograficzny. Wszystkie szkoły budowane były według jednego projektu na kształt kilkupiętrowego pawilonu. Przy budowie kierowano się walorami praktycznymi pomijając aspekt estetyczny. Tysiąclatek w samym Gdańsku zostało wybudowanych osiem, zaś w całej Polsce 1417.

Celem konkursu jest unowocześnienie kolorystyki szkół publicznych. Wzór graficzny ma mieć współczesny charakter korespondujący z funkcją budynku. Ma być również punktem odniesienia przy ujednoliceniu koloru wszystkich gdańskich tysiąclatek. Do celów konkursu wytypowano trzy gdańskie tysiąclatki:

 • Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku Brzeźnie przy ul. Wczasy 3
 • Szkoła Podstawowa nr 55 W Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Wolności 6A
 • Szkoła podstawowa nr 79 w Gdańsku Przymorze przy ul. Kołobrzeskiej

Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie bądź zespoły autorskie z wybranym reprezentantem. Wszyscy uczestnicy otrzymają taki sam pakiet materiałów informacyjnych. Projekt powinien składać się z rysunków minimum trzech elewacji z wybranym detalem oraz wizualizacją szkół w kontekście najbliższego otoczenia. Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie 01 czerwca (piątek) 2018 r. do godziny 15.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 (budynek A) w biurze obsługi klienta.

Autorom trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 5000 zł brutto
 • II miejsce  - 3500 zł brutto
 • III miejsce - 1500zł brutto

Zgłoszone do konkursu projekty, które będą spełniały wymogi formalne, zostaną ponumerowane, a nazwiska uczestników zostaną zaszyfrowane. Anonimowe prace zostaną przekazane do oceny sądu konkursowego. Jurorzy będą oceniać (w skali 1-5) je pod kątem walorów artystycznych. W skład komisji wchodzą gdańskie autorytety w dziedzinie sztuki i kultury:

 • dr inż.arch.mgr sztuki Paulina Borysewicz
 • dr hab.art.mal. Jan Buczkowski, prof. zw. Politechniki Gdańskiej
 • prof.dr hab. art. mal. Krzysztof Wróblewski
 • mgr inż. arch. Jan Kołodziej
 • przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przystąpienie do konkursu wiąże się z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie GZDiZ.

oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl