PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wydział Skarbu UMG wydał w ciągu 12 miesięcy prawie 40 tys. zaświadczeń dotyczących nieruchomości

Wydział Skarbu UMG wydał w ciągu 12 miesięcy prawie 40 tys. zaświadczeń dotyczących nieruchomości
Mija rok od wejścia w życie ustawy, na mocy której samorządy mogą przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości mieszkalnych. W Gdańsku wydano dotąd prawie 40 tysięcy zaświadczeń potwierdzających takie przekształcenie. Do 31 stycznia br. należy złożyć wniosek, by móc otrzymać bonifikatę z tytułu wniesienia tzw. opłaty przekształceniowej.
Do 31 grudnia 2019 roku Urząd Miejski w Gdańsku wydał 39461 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa do gruntów z użytkowania wieczystego na własność
Do 31 grudnia 2019 roku Urząd Miejski w Gdańsku wydał 39461 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa do gruntów z użytkowania wieczystego na własność
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Ustawa, na mocy której prawo użytkowania wieczystego zostaje przekształcone w prawo własności obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Od kilku miesięcy pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku dostarczają do kolejnych gospodarstw domowych zaświadczenia o takim przekształceniu nieruchomości. Co istotne, w związku z wprowadzanymi zmianami każdy, kto otrzyma takie zaświadczenie, jest zobowiązany do uiszczenia tzw. opłaty przekształceniowej.

Zgodnie z ustawą kwota ta ma wynosić 20-krotność opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r. Można ją spłacać przez 20 lat, ale można też wnieść opłatę jednorazowo, i w tym przypadku prawo przewiduje udzielenie bonifikaty. W naszym mieście jest to 95-procentowa zniżka. Uchwałę w sprawie jej wysokości Rada Miasta Gdańska podjęła w grudniu 2018 roku.

 

Ważny termin!

31 stycznia 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zamiarze wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo z zastosowaniem bonifikaty.

Termin ten dotyczy:

  • Osób, na rzecz których wydane zostały w 2019 r. zaświadczenia potwierdzające przekształcenie działki (bądź udziału w działce) na własność,
  • Osób, które w 2019 r. nabyły działkę (bądź udział w działce), w stosunku do której zostało w 2019 roku wydane zaświadczenie potwierdzające jej przekształcenie na własność.

W przypadku nabycia udziału w działce związanego z własnością lokalu mieszkalnego, koniecznie założona musi być księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

 

Tylko podatek od nieruchomości

Do tej pory właściciele nieruchomości z lokalami mieszkalnymi uiszczali każdego roku roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Jej wysokość była co kilka lat waloryzowana ze względu na wzrost wartości nieruchomości w naszym mieście. Z chwilą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność właściciel lokalu mieszkalnego będzie płacił tylko podatek od nieruchomości, czyli za mieszkanie oraz część gruntu, który zajmuje jego mieszkanie.

 

Blisko 40 tys. zaświadczeń w 12 miesięcy

Do 31 grudnia 2019 roku Urząd Miejski w Gdańsku wydał 39461 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie na własność.

Wydawaniem zaświadczeń zajmowali się pracownicy Wydziału Skarbu UMG. Nieruchomości, wobec których przygotowywano decyzje, posortowane były według numerów ksiąg wieczystych - od najstarszych do najmłodszych.

 

Do 31 stycznia należy złożyć wniosek dotyczący tzw. opłaty przekształceniowej
Do 31 stycznia należy złożyć wniosek dotyczący tzw. opłaty przekształceniowej
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Przekształcenie także dla przydomowego parkingu?

W 2018 roku, kiedy pojawiały się pierwsze informacje w mediach na temat przekształcenia działek i możliwych bonifikatach, wielu mieszkańców dopytywało, czy ten proces obejmie także przydomowe miejsca postojowe i garaże podziemne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych.

- Ustawa z 20 lipca 2018 roku stanowi, iż przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, czyli takie, które zabudowane są budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę stanowią lokale mieszkalne. Na działkach tych mogły znajdować się także zabudowania budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych - zaznacza Olimpia Schneider, kierownik Referatu Prasowego w Biurze Prezydenta Gdańska. - Grunt traktuje się wieczysto - księgowo, a więc w sytuacji gdy działki niezabudowane znajdujące się przy bloku, np. parkingi bądź tereny zielone, znajdowały się w tej samej księdze wieczystej co działka zabudowana budynkiem mieszkalnym (podlegająca przekształceniu), przekształceniu ulegały także takie działki - wyjaśnia.

 

Co się stanie, jeżeli mieszkańcy nie złożą wniosku do 31 stycznia?

Jeżeli taki wniosek zostanie złożony po 31 stycznia br., wówczas Urząd Miejski wyda decyzję o płatności jednorazowej, ale bez bonifikaty. W takiej sytuacji wnioskodawca będzie miał możliwość wrócić do opłat rocznych, a wniosek o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty i przyznanie bonifikaty, będzie mógł złożyć ponownie pomiędzy 1 a 31 stycznia 2021 roku. Do tego czasu wnioskodawca zobowiązany będzie wnieść tzw. opłaty przekształceniowe roczne za rok 2019 i 2020, a po złożeniu wniosku w styczniu 2021 i jego pozytywnym rozpatrzeniu (spełnieniu warunków uchwały Rady Miasta Gdańska), bonifikata udzielona zostanie od kwoty opłaty przekształceniowej jaka pozostała jeszcze do uiszczenia (w przypadku roku 2021 będzie to iloczyn wysokości opłaty oraz okres 18 lat - od tak wyliczonej kwoty zastosowana będzie bonifikata).

95-proc. bonifikata przyznawana będzie przy spełnieniu warunków określonych w uchwale Rady Miasta Gdańska:

  • Wnioskodawca musi być osobą fizyczną, będącą właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym zostały wydzielone lokale.
  • Wnioskodawca musi złożyć wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowo wyłącznie w terminie pomiędzy 1 a 31 stycznia danego roku.
  • Właściciel nie może posiadać zaległości wobec Gminy Miasta Gdańska z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości oraz opłat za wywóz nieczystości - w stosunku do nieruchomości objętej przekształceniem (której dotyczy opłata jednorazowa), a także z tytułu wcześniejszych opłat przekształceniowych (dotyczy wyłącznie wystąpień o opłatę jednorazową złożonych po 31 stycznia 2020 roku).

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze