PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o odśnieżaniu. Poznaj zasady działania

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o odśnieżaniu. Poznaj zasady działania
We wtorek, 16 stycznia, padał śnieg, w całym Trójmieście na drogach pojawiły się duże utrudnienia w ruchu. Przez całą dobę (z 16 na 17 stycznia) gdańskie drogi odśnieżane były przez blisko 50 jednostek: pługoposypywarek, ciągników i solarek. Sprawdźcie, na jakich zasadach odbywa się odśnieżanie dróg i ulic w naszym mieście.

Pługopiaskarka na autostradzie A1 pod Gdańskiem
Pługopiaskarka na autostradzie A1 pod Gdańskiem
Krzysztof Mania/KFP
 

- Śledzimy prognozy pogody, tak więc nie może być mowy o jakimkolwiek zaskoczeniu - mówi Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, nawiązując do sytuacji z wtorku, 16 stycznia, kiedy intensywne opady śniegu zahamowały ruch samochodów na niemal wszystkich drogach całego Trójmiasta.

Dzień wcześniej, w pomniedziałek, 15 stycznia, Magdalena Kiljan informowała nas:

- Jeśli opady śniegu w Gdańsku rozpoczną się do godz. 5 rano, kierowcy pługów wyjadą na miasto i rozpoczną swoją pracę. Jeśli do tej pory śnieg nie spadnie, pojazdy będą czekały na rozpoczęcie odśnieżania rozlokowane zawczasu w strategicznych punktach Gdańska, tak żeby uniknąć ewentualnych problemów z dojazdem w godzinach szczytu 


Co jeszcze zrobiono w Gdańsku przed prognozowanymi na wtorek, 16 stycznia, opadami śniegu?

Drogi tzw. Podstawowego Układu Komunikacyjnego (PUK) zostały posypane solanką: chodzi o drogi tranzytowe - krajowe, wojewódzkie i powiatowe oraz prowadzące komunikację autobusową. Łącznie to 28 tras o długości 584 km. Wraz z rozpoczęciem opadów śniegu i ich nasilaniem się na drogi wyjeżdżały kolejne pojazdy.

GZDiZ tłumaczy, że ciągłe opady śniegu w popołudniowym szczycie komunikacyjnym osłabiły efekt bieżącego odśnieżania. Pamiętać trzeba, że korki w popołudniowym szczycie są także wtedy, kiedy opady śniegu nie występują.

- Jesteśmy zadowoleni z uzyskanego rezultatu utrzymania zimowego - mówi Kiljan. - Na sytuację na drogach mają wpływ różnego rodzaju czynniki techniczne i ludzkie. Nie tylko zakres odśnieżania dróg.

Umowa z wykonawcami utrzymania zimowego dróg w Gdańsku jest skonstruowana tak, że płatność uzależniona jest od uzyskanego rezultatu wykonanej pracy tj. przejezdności gdańskich dróg, a nie od ilości przejechanych kilometrów, liczby pojazdów czy wysypanej soli.


Sezon „gotowości zimowej” w Gdańsku rozpoczął się 15 października 2017 r. i potrwa do 30 kwietnia 2018 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiada za zimowe utrzymanie 1 488 dróg o długości 941,1 km.

W roku budżetowym 2018 na utrzymanie zimowe dróg zaplanowano 15,5 mln zł. W styczniu zaangażowano na utrzymanie zimowe 2 mln 700 tys. zł.

Warto nadmienić, że:

  • Za zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych np. przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega.
  • W sezonie zimowym 2017/2018 za zimowe utrzymanie torowisk i zwrotnic tramwajowych odpowiadają Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.


Wtorek, 16 stycznia 2018 roku. Trudne warunki drogowe na autostradzie A1
Wtorek, 16 stycznia 2018 roku. Trudne warunki drogowe na autostradzie A1
fot. Krzysztof Mania/KFP

POZNAJ ZASADY ODŚNIEŻANIA. Gdansk. pl pyta - GZDiZ odpowiada

Jakie są zasady poruszania się piaskarek?

- Na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego, który obejmuje drogi tranzytowe, wojewódzkie i powiatowe oraz prowadzące komunikację autobusową (łącznie 28 tras o długości 584 km) w warunkach niskiej wilgotności powietrza wykonawca utrzymania zimowego dróg zabezpiecza je już przed wystąpieniem prognozowanych opadów śniegu, wysyłając w trasy auta wyposażone w zraszacze solanką. Ponadto wykonawca rozstawia swój sprzęt w newralgicznych punktach miasta, aby w przypadku wystąpienia opadów w czasie szczytu komunikacyjnego łatwo mógł dotrzeć w różne rejony Gdańska. 

Czy piaskarki mogą jeździć i posypywać w korkach?

- Co do zasady, piaskarki mogą pracować w korkach. Muszą to robić umiejętnie, żeby nie sypać piasku na karoserię innych samochodów. Nie ma minimalnej prędkości piaskarki, która ograniczałaby uruchomienie posypu.

Jakie środki są stosowane w posypywaniu dróg?

- Na drogach gminnych i wewnętrznych stosowane są środki chemiczne i kruszywo, przy czym na drogach gruntowych - wyłącznie kruszywo. Na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego w warunkach niskiej wilgotności powietrza, a zwłaszcza w przypadku suchej nawierzchni, wykonawca jest zobowiązany do zastosowania roztworu wodnego chlorku sodu. W wyjątkowych przypadkach, gdy ten sposób okaże się nieskuteczny, a jednocześnie pojawi się tzw. lodowica na fragmentach nawierzchni, wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia przy pomocy mieszaniny chlorku wapnia i chlorku sodu. Jeśli temperatura powietrza spada poniżej -7 st. C wykonawca jest zobowiązany zastosować mieszankę kruszywa i chlorku sodu lub chlorku wapnia w celu uszorstnienia jezdni. Droga powinna być odśnieżona na tyle, aby pojazdy mogły się poruszać bezpiecznie, dostosowując prędkość do warunków.

Czy inne pojazdy (osobowe, ciężarowe) przeszkadzają w odśnieżaniu?

Główne „grzechy” kierowców, którzy utrudniają odśnieżanie służbom miejskim to:

  • nieprawidłowo zaparkowane samochody
  • niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze
  • poruszanie się samochodami z nieodśnieżonymi szybami, co znacznie ogranicza widoczność
  • jazda na letnich oponach
  • wykonywanie manewrów utrudniających pracę pojazdów przeznaczonych do odśnieżania miasta

Które drogi są odśnieżane w pierwszej kolejności?

- W pierwszej kolejności odśnieżane są drogi Podstawowego Układu Komunikacyjnego, który obejmuje drogi tranzytowe, wojewódzkie i powiatowe oraz prowadzące komunikację autobusową. W następnej kolejności odśnieżane są drogi o znaczeniu lokalnym (357,1 km). Zimowym utrzymaniem objęte są również drogi rowerowe (52 km) Jeśli wystąpią ciągłe i intensywne opady śniegu w ciągu dnia (od godz. 4.00 do 20.00), chodniki powinny zostać odśnieżone w ciągu 5-6 godzin od momentu ustania opadów.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Zimowe utrzymanie części chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości położonych na przykład przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, wzdłuż której obiekt przebiega.

Pojawiają się skargi mieszkańców, że w niektórych miejscach ścieżka rowerowa jest pięknie odśnieżona, a chodnik obok zawalony śniegiem. 

Na poszczególnych odcinkach danej ulicy za utrzymanie zimowe chodników odpowiadają różne podmioty („szachownica utrzymaniowa”). Innymi słowy: GZDiZ odpowiedzialny jest za zimowe utrzymanie tylko niektórych odcinków chodnika na danej ulicy. Aby podjąć interwencję w danej sprawie musielibyśmy poznać szczegółową lokalizację chodnika, który nie jest odśnieżony.

Kto wydaje decyzję o podjęciu akcji?

- Decyzję o podjęciu akcji podejmuje wykonawca utrzymania zimowego dróg, według kryteriów zawartych w umowie. Na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego wykonawca przystępuje do akcji natychmiast po rozpoczęciu opadów śniegu. Na drogach o znaczeniu lokalnym w ciągu 2-3 godzin od wystąpienia zjawisk zimowych.

Kiedy auta do odśnieżania ruszają w trasę? Czy jest jakaś zasada co do pogody?

- Na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego działania zmierzające do usuwania skutków zimy podejmowane są natychmiastowo, wraz z rozpoczęciem opadów śniegu. Zajmują się tym jednostki dyżurujące, których obowiązuje całodobowa gotowość zimowa. Pozostałe jednostki muszą przystąpić do usuwania skutków zimy w ciągu 2 godzin od wystąpienia zjawisk zimowych. Na drogach o znaczeniu lokalnym w ciągu 2-3 godzin.

Czy jest jakiś monitoring tych pojazdów?

- Wszystkie pojazdy biorące udział w akcji „zima” mają obowiązek być wyposażone w GPS. Przebieg ich tras jest monitorowany. Monitorowane jest także położenie lemiesza i fakt posypywania.

Co to są za pojazdy, jak są przystosowane?

- W tym sezonie zimowym do odśnieżania miasta zabezpieczono 133 pojazdy różnego przeznaczenia, w tym pługoposypywarki, auta wyposażone w zraszacze solanką, ładowarki, ciężkie pojazdy wyposażone w pługi lemieszowe oraz pługi wirnikowe.

Jakie są koszty odśnieżania?

- W roku budżetowym 2018 na utrzymanie zimowe dróg zaplanowano 15,5 mln zł. Należy podkreślić, że umowa z wykonawcami utrzymania zimowego dróg w Gdańsku jest skonstruowana tak, że płatność uzależniona jest od uzyskanego rezultatu wykonanej pracy tj. przejezdności gdańskich dróg, a nie od ilości przejechanych kilometrów, liczby pojazdów czy wysypanej soli. 


ZOBACZ, JAK DZIAŁAJĄ URZĄDZENIA DO ODŚNIEŻANIA W GDAŃSKU


AKCJA ZIMA 2017. CZY KIEROWCY POMAGAJĄ W ODŚNIEŻANIU?oprac. SŁwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl