PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wszystkie Strony Miasta. Obowiązkowa segregacja, droższy wywóz śmieci. Jakie jeszcze zmiany czekają na gdańszczan?

Wszystkie Strony Miasta. Obowiązkowa segregacja, droższy wywóz śmieci. Jakie jeszcze zmiany czekają na gdańszczan?
W piątek, 28 marca, w programie Wszystkie Strony Miasta rozmawialiśmy o zmianach związanych z gospodarką odpadami. Wszyscy zapłacimy więcej za wywóz śmieci, wszyscy mamy obowiązek segregacji odpadów. Zmiany czekają na mieszkańców bloków, domów jednorodzinnych, przedsiębiorców i zarządców nieruchomości. O jakich zmianach mowa? Zapraszamy do obejrzenia programu.
Nz. od lewej: Natalia Gawlik - prowadząca program Wszystkie Strony Miasta, Olga Goitowska - zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Cyprian Maciejewski - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Nz. od lewej: Natalia Gawlik - prowadząca program Wszystkie Strony Miasta, Olga Goitowska - zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Cyprian Maciejewski - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej
gdansk.pl

 

Nowe zapisy w ustawie dotyczącej gospodarki odpadami spowodowały, że większość samorządów, w tym Miasto Gdańsk, zmuszona była podnieść ceny za odbiór śmieci. Podwyżki są znaczne, w Gdańsku wynoszą aż 100 proc. W praktyce oznacza to, że nowe stawki za wywóz śmieci to 0,88 zł. za 1mkw i 0,10 zł za każdy metr powyżej 110 metrów.


Każdy musi segregować

Osoby, które do tej pory segregowały nie muszą robić nic ponad to, co robiły do tej pory. Natomiast osoby, które do tej pory nie prowadziły selektywnej zbiórki, muszą wprowadzić w swoich gospodarstwach nowe nawyki. 

- Nie ma tu żadnych wyjątków i fakt ten reguluje już nie tyle prawo lokalne, ale prawo krajowe, czyli nowelizacja odpowiednich ustaw - wyjaśnia Cyprian Maciejewski,  główny specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Jak zaznaczała Olga Goitowska - zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, gminy w całej Polsce mają czas na wprowadzenie selektywnej zbiórki do września tego roku. 

- Brak segregacji to łamanie prawa, prawa krajowego podkreślam - dodał Cyprian Maciejewski.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nie tylko zmiany finansowe. Dlatego program podzieliliśmy na dwa bloki tematyczne. W pierwszym z nich rozmawialiśmy o zmianach, które odczują gdańszczanie mieszkający w zabudowach wielo- i jednorodzinnych.  W drugiej części programu rozmawialiśmy o zmianach z którymi już stykają się przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości.


Wspólny śmietnik, wspólna odpowiedzialność

- Firma wywozowa, która odbiera odpady stwierdza, czy są one odpowiednio posegregowane. Jeżeli w pojemniku ze szkłem będzie np. dużo kartonów, to zostanie naklejona czerwona kartka - wyjaśnia Olga Goitowska. - Do tej pory funkcjonowały w Mieście Gdańsk żółte kartki. Mieliśmy wtedy tę szansę, by odpad przesortować jeszcze raz lub stwierdzić, że nie będziemy segregować i odpady mają zostać odebrane jako zmieszane. Teraz nie ma takiej możliwości. Naklejana jest czerwona kartka, my jako wydział dostajemy miesięczny raport z wykazem nieruchomości punktów gromadzenia odpadów i kodem odpadu z informacją, że w danym miesiącu takie i takie nieruchomości nie prowadziły selektywnej zbiórki. Na tej podstawie wszczynamy postępowanie administracyjne i w drodze decyzji wydajemy podwyższoną opłatę za dany miesiąc. 

W praktyce oznacza to, że mieszkańcy jednego czy kilku bloków, którzy posiadają wspólną wiatę śmietnikową, posiadają też wspólną odpowiedzialność. Jeśli jedna osoba nie prowadzi selektywnej zbiórki, koszty za takie niedostosowanie się poniosą wszyscy mieszkańcy danej zabudowy wielorodzinnej. 

- Mamy poczucie, że to nie jest do końca sprawiedliwa ścieżka postępowania, natomiast polskie prawo nie przewiduje innej, tzn. nie ma innej ścieżki pociągającej do indywidualnej odpowiedzialności za niesegregowanie odpadów. Mówimy oczywiście o nieruchomościach wielolokalowych, bo w przypadku domków jednorodzinnych sprawa jest prosta - wyjaśniał Cyprian Maciejewski. 

 

ZOBACZ CAŁY PROGRAM

 

Uwaga, właściciele firm 

W trakcie programu rozmawialiśmy też o zmianach w harmonogramach wywozu śmieci. W ich śledzeniu pomocna jest strona czystemiasto.gdansk.pl (znajdziemy tam wszelkie informacje dotyczące nowych i starych zasad związanych z selektywną zbiórką odpadów) oraz aplikacja do ściągnięcia której zachęcali nasi goście. 

Zmiany dotyczą także przedsiębiorców. Ta zmiana, która jest największą bolączką pracowników Urzędu Miasta, dotyczy małych firm. Dzieje się tak, że małe firmy, które do tej pory nie segregowały odpadów, bądź nie produkowały odpadów danej frakcji - np. szkła, nie zgadzają się, by złożyć deklarację dotyczącą pięciofrakcyjnej zbiórki. 

- Wzywamy takie osoby do poprawienia swojej deklaracji - wyjaśnia Olga Goitowska. - Jeżeli nadal nie chcą jej skorygować, albo w ogóle złożyć, to musimy drogą postępowania administracyjnego i tak wydać decyzję o opłacie. Apelujemy, by składać deklaracje na wszystkie pięć frakcji, bo taki jest obowiązek. 

 
Aplikację można pobrać wpisując treść: czyste miasto gdańsk
Aplikację można pobrać wpisując treść: "czyste miasto gdańsk"
mat. prasowe

 

 

Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze
Natalia Gawlikwww.gdansk.plnatalia.gawlik@gdansk.pl
Natalia Gawlik - najnowsze