PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wszystkie Strony Miasta. Co nas czeka podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Gdańska?

Wszystkie Strony Miasta. Co nas czeka podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Gdańska?
Najbliższa XXXVII sesja Rady Miasta Gdańska zaplanowana jest na czwartek 24 czerwca. O najważniejszych sprawach, którymi zajmą się podczas obrad radni rozmawialiśmy w programie "Wszystkie Strony Miasta", z przedstawicielkami klubów radnych: Beatą Dunajewską, przewodnicząca klubu Wszystko dla Gdańska i Kamilą Błaszczyk, wiceprzewodniczącą klubu Koalicji Obywatelskiej.
Program Wszystkie Strony Miasta  w studiu gdansk.pl. Nz. od prawej Beata Dunajewska (WdG), Kamila Błaszczyk (KO) i prowadzący program Marek Wałuszko.
Program "Wszystkie Strony Miasta" w studiu gdansk.pl. Nz. od prawej Beata Dunajewska (WdG), Kamila Błaszczyk (KO) i prowadzący program Marek Wałuszko.
źródło: gdansk.pl


XXXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się już w wersji bezpośredniej. Radni, pod pewnymi rygorami sanitarnymi, wrócą na salę plenarną w Nowym Ratuszu. Po bardzo długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wreszcie będą mogli dyskutować twarzą w twarz. Nasze rozmówczynie nie kryły satysfakcji z faktu, że życie polityczne w mieście powoli wraca do normalności.

- Wszystko ma swoje zalety i wady. Sesje zdalne też miały swoje zalety. Myślę jednak, że każdy z radnych cieszy się, że wracamy do naszej pięknej sali w Nowym Ratuszu, gdzie będziemy obradować. Wiadomo, że jeszcze w pewnych reżimach sanitarnych, w odległościach, nie będzie tylu zaproszonych gości, jak na normalnej sesji, ale jest to już kroczek w kierunku normalnej pracy - mówiła Kamila Błaszczyk. - Na pewno jest to ważna sesja przez to, że jest absolutoryjna.

Obok grudniowej sesji budżetowej to właśnie sesja czerwcowa, ze względu na wagę poruszanych spraw, jest najważniejsza w całym roku Rady Miasta. 24 czerwca radni wysłuchają Raportu o Stanie Miasta Gdańska, który przedstawi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a następnie odbędą debatę z udziałem mieszkańców na temat tego dokumentu. Prezydent Miasta złoży też sprawozdanie z wykonania budżetu. Będą również ważne głosowania w sprawie udzielenia prezydentowi Miasta wotum zaufania i w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2020. Będzie też głosowana uchwała w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Miasta.

Nasze rozmówczynie podkreśliły, że cieszą się, że jest Raport o Stanie Miasta Gdańska i został przygotowany przez władze Miasta w dużo bogatszej wersji niż wymaga tego ustawa. Raport zrobiony został też w przystępny i ciekawy wizualnie sposób.

- Najważniejsze jest to, że jest to sesja, na której mieszkańcy przeprowadza dyskusję na temat stanu miasta – powiedziała Beata Dunajewska. - Tutaj zacytuję panią prezydent: „Dziękujemy panu posłowi Horale za taki pomysł zmiany w ustawie, że możemy zaprosić piętnastu mieszkańców na sesję, wysłuchać ich. Mówią nam wtedy, co im się w Gdańsku podoba i co się nie podoba. Możemy również brać udział w dyskusji, polemizować, ale też oczywiście podrzucać pewne pomysły.

W porządku obrad znalazła się też uchwała w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska, czyli rad dzielnic.

- Myślę, że wrzesień, październik, najpóźniej listopad radni dzielnicowi będą mieli o pięćdziesiąt procent wyższe stawki swoich diet. To jest megaistotne z tego względu, że wydaje nam się, że zakres obowiązków radnych dzielnic zwiększa się – powiedziała Beata Dunajewska.
- Diety radnych były jednym z głównych tematów poruszanych podczas doraźnej komisji do spraw reformy jednostek pomocniczych, w której mam zaszczyt pracować. Był to temat ważny dla radnych dzielnicowych, nawet mieliśmy poświęcone temu osobne posiedzenie komisji. Wzrost wynagrodzeń jest jak najbardziej dobrym kierunkiem – dodała przewodnicząca Kamila Błaszczyk.

Podczas rozmowy zapytaliśmy też gości o rezolucję dotyczącą zasadzenia nowych drzew wzdłuż ul. Wały Piastowskie – Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie – Okopowa. Jest to inicjatywa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.
- Temat nie jest nowy. Zgłaszaliśmy interpelację w ubiegłym roku w tej sprawie - wyjaśniała Kamila Błaszczyk. - Patrząc na to, co proponują w tej chwili inne miasta, Warszawa czy Łódź, postanowiliśmy nie odpuszczać tego tematu i postarać się podjąć wszystkie możliwe kroki, żeby posadzić tam drzewa. Nawet dzisiejsze upały pokazują, jak to jest istotne.

- My jesteśmy już po klubie i oczywiście zagłosujemy „za”. Powiem tak trywialnie, im więcej zieleni, tym lepiej. To miejsce rzeczywiście wymaga tego, żeby jakaś bardziej uporządkowana zieleń tam się pojawiła – powiedziała Beata Dunajewska.

XXXVII sesja Rady Miasta Gdańska, odbędzie się w czwartek 24 czerwca 2021 r. - początek obrad o godz. 9.00. Bezpośrednią transmisję z sesji nadamy na portalu gdansk.pl. Zapraszamy!

Zobacz cały program:

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl