Wsparcie psychologiczne dla osób po próbie samobójczej. Miejski program w Pomorskim Centrum Toksykologii

- Mamy tylko trzy, cztery dni, aby osobę która trafia do nas na leczenie po próbie samobójczej, zmotywować do życia - mówi Daniel Cejrowski wiceprezes zarządu Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku. Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób w głębokim kryzysie psychicznym to jeden z programów zdrowotnych dla mieszkańców Gdańska realizowany od kwietnia 2017 roku przez Centrum we współpracy z miastem.

Wsparcie psychologiczne dla osób po próbie samobójczej. Miejski program w Pomorskim Centrum Toksykologii
A
A
data publikacji: 07 listopada 2017 r.

 

Sala Intensywnego Nadzoru Medycznego w Pomorskim Centrum Toksykologii w Gdańsku. Tu trafiają także pacjenci po zatruciach lekami w wyniku prób samobójczych
Sala Intensywnego Nadzoru Medycznego w Pomorskim Centrum Toksykologii w Gdańsku. Tu trafiają także pacjenci po zatruciach lekami w wyniku prób samobójczych
Fot. Pomorskie Centrum Toksykologii

Pomorskie Centrum Toksykologii realizuje obecnie trzy programy zdrowotne Gminy Miasta Gdańska, dzięki którym można efektywniej leczyć pacjentów potrzebujących terapii uzależnień, terapii psychologicznej, konsultacji psychiatrycznej. To program profilaktyki i leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków i program wsparcia osób w kryzysie. Każdy z nich umożliwia wczesną interwencję i dopasowaną do potrzeb danego pacjenta opiekę psychologiczną. To konieczne bo ciężko zatruci (alkoholem, narkotykami, lekami) chorzy znajdują się w dramatycznej dla siebie sytuacji, po ustabilizowaniu stanu fizycznego, bez profesjonalnej pomocy psychiatrycznej czy psychologicznej nie są w stanie sobie poradzić.

- Pomorskie Centrum Toksykologii to bardzo szczególne miejsce - mówi Daniel Cejrowski wiceprezes zarządu gdańskiego PCT. - Trafiają do nas osoby bezpośrednio po próbie samobójczej, ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, pogotowia lub na skutek powiadomień osób prywatnych. Są u nas tylko kilka dni i to jest czas, w którym możemy je “złapać” i zmotywować do życia i wskazać gdzie można szukać pomocy po wyjściu ze szpitala. Mamy świadomość, że leczenie to jedno a przez ten krótki czas trzeba też coś zrobić z ich głową.

Program wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w PCT ze względu na podjętą próbę samobójczą trwa od kwietnia  do końca 2017 roku. Do końca października br z pomocy szpitala skorzystało 53 mieszkańców Gdańska, wśród nich najwięcej pacjentów po próbach samobójczych to osoby 32-letnie, wielu jest też nastolatków, nawet 13 i 14-latków, jedna osoba powyżej 60 roku życia. 

 - Trafiają do nas ciężko zatruci pacjenci i pierwszym naszym zadaniem jest te osoby z zatrucia wyciągnąć - mówi Michał Patok lekarz z Pomorskiego Centrum Toksykologii. - Kiedy tylko wyjdą z ostrego zatrucia, kiedy zaczną rozmawiać, to jest czas na interwencję kryzysową, na rozmowy motywujące, także na konsultację psychiatryczną, psychologiczną i terapeuty uzależnień, słowem na wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne. Część pacjentów po diagnozie trafia od razu do szpitala psychiatrycznego ale część idzie do domu i musi mieć jakąś bazę, żeby sobie radzić z rzeczywistością.

Pomorskie Centrum Toksykologii realizuje programy Gminy Miasta Gdańska w ramach zadań z zakresu:

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program zdrowotny skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu: "Wsparcie psychologiczne i motywowanie do podjęcia terapii dorosłych osób pijących ryzykownie, szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu, które ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagały leczenia w regionalnym ośrodku toksykologicznym”, realizacja 2016 - 2018 r.

2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozwój wieloletnich programów z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego "Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków, NPS tzw. dopalaczy – legalnych środków zastępczych, leków używanych jako środki rekreacyjne) w Pomorskim Centrum Toksykologii", realizacja 2017 r.

3. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Inicjowanie i wspieranie specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym "Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej", realizacja 2017 r.

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora