"Za życiem". Wsparcie finansowe i psychologiczne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

63 dzieci otrzymało w 2017 roku finansową pomoc w ramach rządowego programu "Za życiem". To wsparcie dla rodzin, w których urodzi się nieuleczalnie chore lub upośledzone dziecko. - Rodzice szukają przede wszystkim pomocy medycznej i finansowej, psychologicznej na końcu - mówi Elżbieta Omiecińska z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

"Za życiem". Wsparcie finansowe i psychologiczne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci
A
A
data publikacji: 14 stycznia 2018 r.
Przez rok działania programu Za życiem w Gdańsku wnioski o pomoc finansową złożyło 63 rodziców chorych dzieci
Przez rok działania programu Za życiem w Gdańsku wnioski o pomoc finansową złożyło 63 rodziców chorych dzieci
Fot. Pixabay

Program “Za życiem” działa od stycznia 2017 roku. To pomoc dwutorowa: jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł na dziecko i wsparcie psychologiczne i prawne. Tym pierwszym  zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń, drugim Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który zapewnia kobietom zdecydowanym na urodzenie i wychowanie dziecka niepełnosprawnego poradnictwo prawne, informacje o usługach opiekuńczych ułatwiających życie rodzinom i kobietom w ciąży, asystenta rodziny, który m.in. opracuje schemat pomocy kobiecie, wystąpi w imieniu podopiecznych do instytucji medycznych czy wypłacających świadczenia.


Wsparcie finansowe i psychologiczne

- Przez pierwszy rok do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęły 63 wnioski o jednorazowe świadczenie finansowe w wysokości 4 tys. zlotych - mówi Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Na początku 2017 roku ruszyliśmy z kampanią informacyjną o tym nowym świadczeniu, musieliśmy też pokonać pewne trudności z wnioskami, wypełnianymi przez lekarzy, którzy nie bardzo chcieli wpisywać, że dziecko ma nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu czy jest niedwracalnie upośledzone. Argumentowli to tym, że medycyna rozwija się i trudno jednoznacznie stwierdzić, która jednostka chorobowa kwalifikuje do tak ostatecznych wskazań.  Ministerstwo Zdrowia umieściło jednak odpowiedni wniosek na swojej stronie i wątpliwości się skończyły. Staramy się te wnioski załatwiać jak najszybciej, żeby rodziców nie obciążać dodatkowymi kłopotami. Wielu z nich mówiło nam, że te pieniądze bardzo się przydadzą.

Jak mówi Kulewicz najwięcej kobiet szukających pomocy w ramach programu "Za życiem" mieści się w przedziale wiekowym 28 -37 lat (61 proc.), najmniej 18-27 (14 proc.) i 38-47 lat (23 proc).     


Pomoc dla wszystkich kobiet w ciąży

- Program “Za życiem” jest właściwie skierowany do każdej kobiety w ciąży, a w szczególności do tej która urodzi niepełnosprawne dziecko - tłumaczy Elżbieta Omiecińska z gdańskiego MOPRu. - Część świadczeń opiekuńczych dla kobiet w ciąży czy z niepełnosprawnym dzieckiem mamy od lat, nowością są na pewno nowe kompetencje asystenta rodziny. 

Do gdańskiego MOPRu przez ten roku zgłosiły się cztery panie: trzy po poradę psychologiczno-prawną, jedna złożyła wniosek o koordynowanie poradnictwa przez asystenta rodziny.

To mało, podobnie jest w innych miastach w Polsce - mówi Elżbieta Omiecińska. - Powody są dwa: kobiety, rodzice w takich sytuacjach myślą przede wszystkim o pomocy medycznej i zabezpieczeniu finansowym. Sprawy wsparcia psychologicznego choć bardzo ważne jednak są na końcu spraw do załatwienia. Drugi powód jest taki, że wiele kobiet jest pod opieką ośrodka niezależnie od programu. One też rodzą chore czy niepełnosprawne dzieci i otrzymują stosowną pomoc. Na dzis pod opieką MOPRu mamy 65 niepełnosparwnych dzieci. 


Wniosek o 4 tysiące po urodzeniu dziecka

Ubieganie się o świadczenie "Za życiem" to złożenie wniosku i zaświadczeń lekarskich. Pierwsze zaświadczenie ma być od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Drugie to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

Wniosek można złożyć przez 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a świadczenie nie będzie uzależnione od osiąganego dochodu.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy „Za życiem” i wnioski potrzebne do uzyskania świadczenia finansowego można znaleźć na stronie GCŚAlicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora