PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wrzeszcz Górny. Intensywne prace wykończeniowe przy budowie pogotowia opiekuńczego

Wrzeszcz Górny. Intensywne prace wykończeniowe przy budowie pogotowia opiekuńczego
Na placu budowy u zbiegu ulic Wagnera i Sobieskiego zobaczyć można niemal gotowe budynki, które stanowić będą kompleks gdańskiego pogotowia opiekuńczego - miejsca, które ma stać się bezpieczną ostoją dla dzieci, które odbierane są z rodzinnych domów, w których zagrożone jest ich zdrowie bądź życie.
U zbiegu ulic Wagnera i Sobieskiego zobaczyć można niemal gotowe budynki przyszłego pogotowia opiekuńczego
U zbiegu ulic Wagnera i Sobieskiego zobaczyć można niemal gotowe budynki przyszłego pogotowia opiekuńczego
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Trzy powstające obiekty przyszłego pogotowia prezentują architekturę współczesną. Powierzchnia użytkowa, jaką zajmie placówka to 2550 metrów kw.

- W budynkach trwają intensywne prace wykończeniowe. Wykonawca sukcesywnie przygotowuje poszczególne pomieszczenia do odbiorów technicznych. Te są malowane, układana jest w nich obecnie glazura oraz podłogi, montowana jest również stolarka drzwiowa. We wszystkich obiektach zakończono montaż wind oraz prace przy elewacjach budynków - informuje Agnieszka Zakrzacka, kierownik Biura Komunikacji Społecznej w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Równolegle do prac wykończeniowych w obiektach, trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem infrastruktury drogowej. Wykonawca rozpoczął układanie nawierzchni dróg oraz przygotowanie terenów pod place zabaw - dodaje.

Obecnie Pogotowie ma swoją siedzibę przy ul. K. Leczkowa we Wrzeszczu, w ogromnym gmachu, dzielonym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Są to dawne pomieszczenia biurowe zaadaptowane na potrzeby pogotowia. Przy ul. Sobieskiego powstają natomiast domki, które mają dać namiastkę poczucia bycia w domu, a nie w instytucji.

Wszystkie budynki zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne podpiwniczone obiekty, które pełnić będą funkcję mieszkalną, w tym jeden z nich dodatkowo rozbudowany zostanie o część administracyjną i opieki specjalistycznej. Każdy dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w specjalną windę. W ramach inwestycji powstanie także infrastruktura techniczna i drogowa, w tym miejsca postojowe. Będzie też część rekreacyjna, m.in. małe boisko, plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej.

Pogotowie opiekuńcze jest pierwszym miejscem, do którego dziecko trafia po decyzji zabrania z tzw. środowiska. Często są to nieletni doświadczeni przez alkoholizm rodziców, przemoc domową, patologię domowników.

Inwestycję we Wrzeszczu realizuje firma Hartuna, która oszacowała koszt budowy na blisko 22 mln złotych.

 

Wszystkie budynki zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne podpiwniczone obiekty, które pełnić będą funkcję mieszkalną
Wszystkie budynki zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne podpiwniczone obiekty, które pełnić będą funkcję mieszkalną
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl


Gdańsk, jako jedno z pierwszych miast, zaczął dostosowywać domy, w których przebywają dzieci i młodzież pozbawione opieki rodziców, do warunków zbliżonych do tych panujących w domach rodzinnych. W placówkach takich przebywa nie więcej niż 14 osób.

Trudno oszacować, ilu takich miejsc potrzeba w naszym mieście. Liczba nieletnich, którzy trafiają do pogotowia, bardzo się zmienia - są lata, kiedy wzrasta, a są i takie, kiedy zdecydowanie się zmniejsza.

 

Budowa trzech budynków, w których funkcjonować będą placówki interwencyjne pieczy zastępczej, wynika z przepisów prawa (Ustawy o pomocy społecznej oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które wejdą w życie w 2019 i 2021 r.

 

Przeczytaj także:

Pogotowie Opiekuńcze, które będzie namiastką rodzinnego domu

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze