Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wpisy do księgi kondolencyjnej po śmierci Helmuta Kohla

W poniedziałek, 19 czerwca, w budynku Rady Miasta wyłożona została księga kondolencyjna po śmierci Helmuta Kohla. W imieniu władz miasta wpisali się do niej Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta Gdańska, Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta oraz Cornelia Pieper - konsul generalna Niemiec.

Wpisy do księgi kondolencyjnej po śmierci Helmuta Kohla
A
A
data publikacji: 19 czerwca 2017 r.

Księga kondolencyjna wyłożona w budynku Rady Miasta Gdańska
Księga kondolencyjna wyłożona w budynku Rady Miasta Gdańska
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

W związku ze śmiercią byłego kanclerza federalnego Helmuta Kohla w konsulacie generalnym Republiki Federalnej Niemiec, al. Zwycięstwa 23 w Gdańsku, zostanie wyłożona księga kondolencyjna, do której można się wpisywać 20 i 21.06.2017 od godz. 09:00 do 12:00 oraz od godz. 14:00 do 16:00.

Helmut Kohl zmarł w piątek, 16 czerwca, rano, miał 87 lat. Będąc kanclerzem RFN zapisał się w historii jako “architekt zjednoczenia Niemiec”. W kwietniu 2009 roku Rada Miasta Gdańska nadała Helmutowi Kohlowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska za “wielki wkład w budowę nowego ładu Europy oraz partnerskich relacji polsko-niemieckich”. 

Basil Kerski, autor uzasadnienia przyznania Honorowego Obywatelstwa, pisał m.in. 

W gronie współczesnych europejskich polityków były kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl należy do najwybitniejszych mężów stanu. Jako jeden z głównych architektów (obok francuskiego prezydenta Françoisa Mitteranda) Traktatu o Unii Europejskiej z 1992 roku zapisał się na stałe w historii integracji europejskiej (...)

Polityka zjednoczeniowa Kohla stworzyła warunki do szybkiego wycofania wojsk sowieckich z Europy Środkowej i rozszerzyła sferę wpływu sojuszu transatlantyckiego i zachodnioeuropejskiego aż po Odrę i Nysę. Dzięki tej polityce Polska stała się w 1990 roku bezpośrednim sąsiadem NATO i EWG. Polityka zjednoczeniowa Helmuta Kohla pozytywnie wpływała na niepodległościową politykę Polski.

Ambicje niepodległościowe Polaków oraz działania ruchu Solidarności Helmut Kohl komentował z dużą sympatią. Będąc kanclerzem wspierał proces demokratyzacji Polski. W przeddzień powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego oświadczył publicznie, że „interesy wolnościowe polskiego i niemieckiego narodu nie dadzą się rozdzielić”. Kohl w lipcu 1989 roku określił obowiązkiem Niemców doprowadzenie do porozumienia pomiędzy narodami niemieckim i polskim (...)

Już krótko po objęciu urzędu kanclerza, pod koniec 1982 roku, Kohl żądał z trybuny Bundestagu od władz PRL likwidacji stanu wojennego, zwolnienia wszystkich więźniów politycznych, kontynuacji dialogu z Kościołem katolickim oraz legalizację Solidarności.


Po śmierci byłego kanclerza prezydent Gdańska Paweł Adamowicz polecił opuścić do połowy masztów flagi na budynku magistratu. To samo, na polecenie przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdana Oleszka, zrobiono na gmachu siedziby RMG.


Nie żyje Helmut Kohl. Wpisy do księgi kondolencyjnej w poniedziałek


Wpisuje się Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta...
Wpisuje się Bogdan Oleszek - Przewodniczący Rady Miasta...
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

... Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta Gdańska...
... Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta Gdańska...
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

... oraz Cornelia Pieper - konsul generalna Niemiec
... oraz Cornelia Pieper - konsul generalna Niemiec
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl