PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Wolontariusze pilnie poszukiwani. Do pomocy starszym, młodym, samotnym, niepełnosprawnym
Wolontariusze pilnie poszukiwani. Do pomocy starszym, młodym, samotnym, niepełnosprawnym
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców w każdym wieku - empatycznych, z wielkimi sercami i pomysłem na pomaganie, by przyłączyli się do grupy wolontariuszy. Rusza kolejny nabór osób zainteresowanych wolontariatem do pełnienia tej ważnej misji we współpracy z Ośrodkiem.

Starsi, młodsi, mamy, bacie, wnuki - MOPR poszukuje ludzi z otwartym sercem i chęcią niesienia pomocy. Na zdjęciu: akcja propagowania wolontariatu w Gdańsku
Starsi, młodsi, mamy, bacie, wnuki - MOPR poszukuje ludzi z otwartym sercem i chęcią niesienia pomocy. Na zdjęciu: akcja propagowania wolontariatu w Gdańsku
Dominik Paszliński/ gdansk.pl

Do współdziałania na rzecz potrzebujących gdańszczan MOPR zaprasza przede wszystkim ludzi otwartych na drugiego człowieka, dla których udzielanie wsparcia słabszym, mniej zaradnym mieszkańcom jest czymś oczywistym.

Szczególnie zależy MOPR-owi na pozyskaniu młodzieży i aktywnych osób starszych.

Poszukiwani są społecznicy, którzy wesprą dzieci z problemami edukacyjnymi - pomogą im w odrabianiu lekcji, zorganizują czas wolny.

Potrzebni są wolontariusze, którzy porozmawiają, wyjdą na spacer z samotnym, schorowanym seniorem.

Na pomoc czekają także osoby niepełnosprawne – w tym wypadku chodzi o zorganizowanie im czasu, np. o wspólne wyjścia do kina, teatru i bezcenną przyjaźń.

- Szczerze zachęcam wszystkich, a w szczególności ludzi młodych, do angażowania się w wolontariat – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To ważne, by od najmłodszych lat kształtować w człowieku prospołeczne zachowania i umiejętności. Gdańszczanie mają wielkie pokłady energii, empatii i troski o drugiego człowieka. Zawsze angażują się we wszystkie dobre działa, stąd pewność, że i teraz tak będzie.

Z osobami zainteresowanymi pracą wolontariusza MOPR zawrze porozumienia, które precyzują m.in. zakres współpracy oraz beneficjentów. Nowi wolontariusze przejdą także szkolenie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak pomagać mądrze i odpowiedzialnie.

Z gdańskim MOPR współpracuje na stałe około 80 takich zaangażowanych społeczników. Są wśród nich zarówno uczniowie, ludzie dojrzali oraz emeryci. Ośrodek realizuje szereg projektów przede wszystkim aktywizujących i integrujących, przy wsparciu społecznym. Wolontariusze prowadzą działania na rzecz dzieci z rodzin z problemem uzależnień czy przemocy. Angażują się w przygotowanie festynów i zabaw dla rodzin objętych pomocą społeczną. Biorą udział w zbiórkach darów i w organizacji imprez.

Zaangażuj się społecznie!

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z p. Anną Dunajską z Referatu Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. tel. 58 691 94 25 i 797 909 119, mail: wolontariat@mopr.gda.pl

Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze
Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze