Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył pół miliona kary na inwestora Forum Gdańsk

500 tys. kary administracyjnej nałożył Wojewódzki Konserwator Zabytków na inwestora Forum Gdańsk za “prowadzenie bez ważnego pozwolenia konserwatorskiego prac przy Kanale Raduni”.

Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył pół miliona kary na inwestora Forum Gdańsk
A
A
data publikacji: 02 lipca 2018 r.
Forum Gdańsk
Forum Gdańsk
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Agnieszka Kowalska, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, poinformowała o swojej decyzji w poniedziałek, 2 lipca 2018 r. Oto, jak tłumaczy swoją decyzję:

Inwestor dwukrotnie prowadził prace przy kanale Raduni bez wymaganego pozwolenia, gdy wygasło to wydane przez konserwatora miejskiego oraz po stwierdzeniu nieważności wszystkich pozwoleń konserwatorskich przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To również zdecydowało o maksymalnej wysokości kary. Naszym zdaniem Inwestor naruszył prawo w sposób w pełni świadomy i umyślny, ignorując i rażąco naruszając prawny obowiązek posiadania ważnego pozwolenia. Zdaję sobie sprawę, że przy wielkości inwestycji jaką jest Forum Gdańsk, wysokość kary może nie wydawać się rażąco wysoka, jednak stanowi też ona konieczną formę zamanifestowania przez organ ochrony zabytków, iż prowadzenie robót budowlanych przy zabytku rejestrowym, z jawnym lekceważeniem obowiązków prawnych związanych z koniecznością uzyskania decyzji konserwatorskiej, będzie spotykać się ze strony organu ochrony zabytków - z karą adekwatną, stanowczą, w granicach prawa. Takie działanie jest naszym obowiązkiem. Każdy podmiot niewypełniający obowiązków określonych w Ustawie o Ochronie Zabytków, których naruszenie zagrożone jest karą administracyjną, musi liczyć się z sankcją w postaci tej kary. Kwota kary zasili Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.


Do inwestora Forum Gdańsk w poniedziałek, 2 lipca, wpłynęło pismo z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Trwa analiza dokumentu. Firma ma 14 dni na podjęcie decyzji o ew. odwołaniu się od decyzji Konserwatora.

-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl