Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wojewoda opublikował uchwałę krajobrazową Gdańska. Przepisy wchodzą w życie?

Przyjęta 22 lutego 2018 roku przez Radę Miasta Gdańska uchwała krajobrazowa dla Gdańska została we wtorek, 20 marca, opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Za 14 dni nowe przepisy wejdą więc w życie. Ale wojewoda Dariusz Drelich nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie.

Wojewoda opublikował uchwałę krajobrazową Gdańska. Przepisy wchodzą w życie?
A
A
data publikacji: 20 marca 2018 r.

Las billboardów na Strzyży
Las billboardów na Strzyży
Maciej Kosycarz/KFP

Przepisy uchwały krajobrazowej zakładają dwuletni okres przejściowy na przystosowanie się do szczegółowych zasad sytuowania reklam, szyldów, ogrodzeń i małej architektury w naszym mieście. Od daty publikacji uchwały w dzienniku wojewódzkim minąć musi 14-dniowe vacatio legis. Dzień, w którym rozpocznie się odliczanie 24 przejściowych miesięcy, przypada 3 kwietnia 2018 r.

- Przyjęcie uchwały krajobrazowej to ważny krok dla Gdańska w uporządkowaniu przestrzeni publicznej. To dobry, przepracowany i skonsultowany projekt, dlatego cieszę się, że zyskał akceptację wojewody. Za dwa lata zobaczymy nasze miasto w pełnej krasie – komentuje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Może się jednak okazać, że wojewoda Dariusz Drelich nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w sprawie gdańskiej uchwały krajobrazowej.

- Publikacja uchwały w dzienniku jest niezależna od ewentualnego rozstrzygnięcia nadzorczego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wojewoda ma 30 dni na wydanie takiego rozstrzygnięcia od daty dostarczenia dokumentu - tłumaczy Małgorzata Sworobowicz, rzeczniczka wojewody. - Termin na podjęcie decyzji mija 30 marca, w piątek. Czy wojewoda wyda rozstrzygnięcie jeszcze nie wiem, nie można tego jednak wykluczyć.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich
Krzysztof Mania/KFP

O jakim rozstrzygnięciu może być tu mowa? Rozmawialiśmy na ten temat z Jakubem Szlachetką, adwokatem i przewodniczącym rady Instytutu Metropolitalnego jeszcze przed przyjęciem uchwały przez gdańskich radnych. Przypominamy fragment jego wypowiedzi:

Każda uchwała rady gminy podlega obowiązkowemu nadzorowi wojewody. Wojewoda ocenia legalność uchwały, weryfikuje czy jest ona zgodna z podstawą ustawową – w tym przypadku z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, i wydaje rozstrzygnięcie stwierdzające jej nieważność. Ewentualnie po upływie 30 dni od jej doręczenia nie wydaje rozstrzygnięcia, a skarży uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, lub nie podejmuje żadnej reakcji – jeżeli w jego ocenie uchwała jest zgodna z ustawą.

Inną kwestią jest zaskarżalność uchwały do wojewódzkiego sądu administracyjnego przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Podmioty te mają legitymację procesową, ale muszą wykazać, że uchwała narusza ich interes prawny lub uprawnienie.

Rozpoczęcie nadzoru wojewódzkiego czy kontroli sądowej nie wstrzymuje z mocy prawa obowiązywania i stosowania uchwały. Jednakże właściwy organ może jeszcze w toku postępowania wstrzymać wykonalność uchwały. Natomiast naturalnym skutkiem stwierdzenia nieważności uchwały przez wojewodę czy sąd administracyjny jest oczywiście wstrzymanie jej wykonalności.

-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Izabela Biała (0)
www.gdansk.pl
izabela.biala@gdansk.pl
więcej tekstów autora