Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie Centrum Świadczeń przypomina - wnioski 300 plus tylko do końca listopada!

Z pieniędzy na wyprawkę szkolną w Gdańsku skorzystało ponad 32 tysiące rodzin, które otrzymały wsparcie dla ponad 44,5 tysiąca dzieci. Gdańskie Centrum Świadczeń przypomina że wnioski o 300 plus można składać tylko do końca listopada, są jeszcze rodziny, które do tej pory nie złożyły wniosku.

Gdańskie Centrum Świadczeń przypomina - wnioski 300 plus tylko do końca listopada!
A
A
data publikacji: 13 listopada 2018 r.
110918

Wnioski o 300 plus można złożyć nie tylko online, ale też w sposob tradycyjny - w punkcie Gdańskiego Centrum Świadczeń. Nz. punkt przy ul. 3 Maja                                          

                                                                                                                                                                                                                                                             Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Świadczenie „Dobry start” wypłacane jest w 2018 roku po raz pierwszy, a przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. Pomoc w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Do tej pory gdańskim rodzinom w ramach programu „Dobry start” wypłacono prawie 13,4 mln zł.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane są od 1 lipca 2018 roku. Aby dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców zainteresowanych świadczeniem „Dobry start” Gdańskie Centrum Świadczeń przeprowadziło szeroką akcję informacyjną, w ramach której m. in. zostały przygotowane i rozdystrybuowane plakaty i ulotki informacyjne. Wiadomości wysyłane były też za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS oraz za pośrednictwem szkół.


Jak złożyć wniosek?

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o tzw. 300 plus jest forma on-line. Wnioski elektroniczne może składać m. in. za pośrednictwem bankowości internetowej oraz Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia . Wniosek można składać też osobiście w punkcie obsługi Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl .

Osoby mające pytania dotyczące świadczenia „Dobry start” mogą skorzystać z usług:

  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500 , e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl
  • Punktu Informacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl