} }
PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Wkrótce ruszy kolejny etap przebudowy palmiarni [WIZUALIZACJE}
Wkrótce ruszy kolejny etap przebudowy palmiarni [WIZUALIZACJE}
Kolejne elementy palmiarni w Parku Oliwskim przejdą przebudowę. Mowa o kompleksie, w którego skład wchodzi m.in. oranżeria. 13 czerwca ogłoszono przetarg na II etap rewitalizacji i przebudowy kompleksów budynków wchodzących w skład palmiarni.
Nowa palmiarnia w trakcie budowy, stan z 14 czerwca 2018 r.
Nowa palmiarnia w trakcie budowy, stan z 14 czerwca 2018 r.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

W Parku Oliwskim niebawem rozpocznie się przebudowa oranżerii, szklarni i budynku socjalno-technicznego. Prace, oprócz zabezpieczenia zabytkowych obiektów przed degradacją i poprawą stanu technicznego, pozwolą wyeksponować wartości kulturowe obiektów.

Nowe oblicze oranżerii

Oranżeria zostanie przebudowana, by móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny. W tym celu renowację przejdą nadproża. Pojawią się także nowe okna. W oranżerii znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona na kawiarnię oraz pomieszczenie, które może pełnić rolę sali konferencyjnej lub dydaktycznej. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Dlatego też  zostanie zamontowana winda, która ułatwi poruszanie się po obiekcie. Co ważne, to z oranżerii będziemy w przyszłości przechodzić do rotundy, w której znajduje się palma.

Wizualizacja oranżerii w Parku Oliwskim
Wizualizacja oranżerii w Parku Oliwskim
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Nowe zaplecze

Przebudowę przejdzie także budynek socjalno-techniczny, który dedykowany będzie pracownikom parku. Znajdować się w nim będzie m.in. zaplecze socjalne, pomieszczenia węzła cieplnego i kotłowni. W obiekcie przewidziano również ogólnodostępne toalety.

Wizualizacja wnętrza oranżerii w Parku Oliwskim
Wizualizacja wnętrza oranżerii w Parku Oliwskim
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Zmiany także w szklarni

Dodatkowo remontowana będzie również szklarnia przeznaczona do uprawy, przechowywania i pielęgnacji roślin. Szklarnia i budynek socjalno-techniczny zostaną częściowo rozebrane i odbudowane według  nowego projektu. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się uporządkowanie placu dookoła inwestycji, w tym wykonanie ścieżek spacerowych i postawienie kilku latarni. Zaplanowano także montaż kamer monitoringu.

Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przy pełnej dostępności parku dla zwiedzających. Ze zwiedzania będzie wykluczony jedynie kompleks palmiarni.

Oferty w przetargu poznamy pod koniec czerwca. Prace potrwają 14 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Fragment projektu oranżerii w Parku Oliwskim
Fragment projektu oranżerii w Parku Oliwskim
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Kontynuacja prac

Oprócz wspomnianych obiektów, w skład kompleksu  palmiarni wchodzi także rewitalizowana obecnie rotunda, w której rośnie 180-letni daktylowiec. Uwzględniając występujące w ostatnich latach gwałtowne zjawiska atmosferyczne, podjęto decyzję o dodatkowym wzmocnieniu konstrukcji palmiarni. Przeprowadzone na specjalnym modelu ekspertyzy, opracowane przez Politechnikę Gdańską, wykazały, iż w celach dodatkowego zabezpieczenia tak nietypowej bryły, wskazane jest wzmocnienie jej stalowej konstrukcji. Skręcona konstrukcja obiektu jest prototypowa i bardzo nowoczesna, a jej wykonanie wymaga niezwykłej staranności i precyzji. Każdy ze szklanych elementów musi być indywidualnie dostosowany i montowany. Obecnie trwają prace nad wzmocnieniem stalowych elementów konstrukcji oraz montażem aluminiowych profili, umożliwiających oszklenie budynku. Rozpoczęcie montażu pierwszych szyb planowany jest na przełom czerwca i lipca.

Zakończenie realizacji rotundy przewidywano na czerwiec 2018 r., jednak z uwagi na konieczność wzmocnienia szkieletu obiektu, rozpoczęcie drugiego etapu przebudowy kompleksu budynków palmiarni oraz wymaganą koordynację harmonogramów obu zadań, budowa rotundy zakończy się pod koniec III kwartału 2018 roku.

Konstrukcja palmiarni ma zostać dodatkowo wzmocniona
Konstrukcja palmiarni ma zostać dodatkowo wzmocniona
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Koszt prowadzonej obecnie inwestycji  wynosi 7,7 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Am-For Arkadiusz Fortuna z Włocławka. Zadania koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Budynek palmiarni położony jest w południowej części parku i stanowi jego integralną część. Już około roku 1734 w miejscu obecnej palmiarni istniał budynek oranżerii. Zlokalizowany był wzdłuż wschodniej granicy parku tzw. części francuskiej i miał rzut wydłużonego prostokąta. W latach 1899 -1929 w pobliżu starej oranżerii utworzone zostało alpinarium z dużą ilością roślin pochodzących z różnych stron świata. Także w tym okresie oranżerię przebudowano w cieplarnię z niedużą palmiarnią. W 1946 na terenie parku została założona Stacja Aklimatyzacji Roślin, a w latach 1952-1956 powstał ogród botaniczny.

Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze
Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze