PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Nowości w ochronie przeciwpowodziowej w Gdańsku: rozbudowa zbiornika i nowe systemy

Nowości w ochronie przeciwpowodziowej w Gdańsku: rozbudowa zbiornika i nowe systemy
Miasto Gdańsk wdraża kolejne działania, które mają ochronić mieszkańców przed ewentualnymi powodziami i podtopieniami. Rozpoczyna się montaż urządzeń pomiarowych wielkości opadu i poziomu wody, które pozwolą na właściwą ocenę zagrożenia, a w konsekwencji odpowiednią reakcję służb i ostrzeżenie ludności. Niebawem ruszą także prace budowlane, które pozwolą zwiększyć retencję Zbiornika Kiełpinek w nadzwyczajnych sytuacjach.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zbiornik Kiełpinek - bohater lipcowej wielkiej ulewy w Gdańsku - po pracach budowlanych będzie w stanie przyjąć kolejne 20 tys. m. sześć wody

Gdańsk rozbudowuje system hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowej przede wszystkim po to, by móc właściwie zarządzać akcją przeciwpowodziową i mieć pełną wiedzę o aktualnym zagrożeniu: wielkości opadów, wypełnieniu zbiorników, przepływie wody w ciekach i prognozowanych zjawiskach. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie systemu odwodnieniowego, który już funkcjonuje w mieście.

- Dobrym przykładem zastosowania takiego systemu pomiarowego jest tegoroczna, lipcowa akcja przeciwpowodziowa, podczas której Zbiornik Kiełpinek odegrał szczególną rolę - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. - Analiza danych pomiarowych z tego zbiornika, pomogła nam w podjęciu decyzji o nadzwyczajnym spiętrzeniu i zatrzymaniu wody. Szacujemy, że zatrzymaliśmy jej około 20 tys. metrów sześciennych. W dużej mierze właśnie to działanie pozwoliło nam uratować Wrzeszcz przed podtopieniem.

Jak podkreślił wiceprezydent Piotr Grzelak, miasto wyciągnęło wnioski z tej sytuacji. W przyszłym tygodniu ruszają prace polegające na podniesieniu wysokości ul. Sąsiedzkiej o około jeden metr. Dzięki temu zbiornik Kiełpinek w warunkach zagrożenia powodziowego będzie mógł awaryjnie przyjąć dodatkowe 20 tys. m3 wody.

- W lipcu przed ewentualnym przelaniem zbiornika tereny sąsiednie były chronione przez zapory przeciwpowodziowe, po przebudowie, nie powinny być już potrzebne - dodaje zastępca prezydenta.

- Gdańsk cechuje się bardzo silną zmiennością przestrzenną opadu, jedną z największych w Polsce. Deszcz pada u nas w różnych miejscach, z różną intensywnością. Niemal w każdej zlewni gdańskich potoków ten sam epizod opadowy potrafi przebiegać zupełnie inaczej - wyjaśnia Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody. - Decyzje podejmowane podczas akcji przeciwpowodziowej musimy zatem opierać na wnioskach z obserwacji całego systemu odwodnieniowego i jednoczesnej analizie informacji o zmianach natężenia opadów - dodał Ryszard Gajewski.

Do tej pory Gdański System Monitoringu Hydrologicznego zbudowany był z 34 elementów. 12 października 2017 r. miejska spółka Gdańskie Wody podpisała umowę na jego rozbudowę z firmą PM Ecology. W wyniku realizacji projektu system zostanie zwiększony o:

  • 19 stacji pomiarowych z deszczomierzami,
  • 55 stacji z sondami pomiaru wody,
  • stację meteo do obserwacji warunków meteorologicznych.

Wiceprezydent Piotr Grzelak i Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód

Jednocześnie powstanie, składający się z 70 syren elektronicznych, system wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi, utrzymujący sprawność działania także przy braku zasilania. Projekt obejmuje swoim zasięgiem Gdańsk oraz Sopot. Planowane są także działania edukacyjne wśród mieszkańców obu miast.

Uzyskiwane dzięki temu systemowi dane będą wykorzystywane w pracach zespołu tworzącego Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu i rozbudowy modeli numerycznych. Celem wspomnianych planów jest ocena podatności Gdańska i innych miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń. Wśród priorytetów dla naszego miasta znalazła się gospodarka wodna, w tym gospodarowanie wodami opadowymi. Modele numeryczne to skomplikowane narzędzia, pokazujące jak zachowa się dana zlewnia w momencie określonego opadu, pozwalają aktualizować mapy zagrożenia powodziowego.

Warto podkreślić, że kolejne wdrażane działania o charakterze przeciwpowodziowym są zbieżne z rekomendacjami wypracowanymi przez mieszkańców Gdańska w ramach panelu obywatelskiego.

Więcej na ten temat:

Osowa. Będzie zbiornik retencyjny - ale taki, przy którym wypoczną mieszkańcy

40 nowych zbiorników retencyjnych - miasto zabezpiecza tereny pod ich budowę

12 miesięcy po wielkiej ulewie. Jak zmniejszyć skutki (potencjalnej) kolejnej? [RAPORT]

12 miesięcy po wielkiej ulewie - uczymy się żyć z powodzią? [RAPORT]


Wartość projektu „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu” to 2 822 637,7 zł w 70 proc. zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.