Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Większa pętla tramwajowa i nowa zabudowa zamiast budek w centrum Oliwy

Tory tramwajowe, jak i cała tutejsza infrastruktura, wymagają gruntownego remontu. Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało projekt nowego planu miejscowego zagospodarowania dla tego terenu. Przy okazji dopuszcza też możliwość powstania nowej pierzei w ciągu ul. Obrońców Westerplatte.

Większa pętla tramwajowa i nowa zabudowa zamiast budek w centrum Oliwy
A
A
data publikacji: 15 stycznia 2018 r.

W najbliższych latach z terenu pętli tramwajowej znikną mało urokliwe budki
W najbliższych latach z terenu pętli tramwajowej znikną mało urokliwe budki
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Zmiany w miejscowym planie zostały opracowane na wniosek Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który przygotowuje się do niezbędnej modernizacji tego miejsca.

- Zmieniamy podejście do rezerwy terenowej, która była ustalona na pętli tramwajowej. Chodzi o to, by można było poprawić jej jakość, i by spełniała obecne standardy komunikacyjne. Zmiana planu jest zasadna, ponieważ obowiązujący dotąd, z 2003 roku, przewiduje utrzymanie przystanków i docelowo likwidację pętli - tłumaczy Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Plany rozwoju miasta, w tym zakresie, zmieniły się na przestrzeni lat. Główna zmiana to ustalenie właśnie węzła integracyjnego w tym miejscu.

Kto choć raz przejeżdżał tramwajem, bądź wysiadał z niego na pętli w Oliwie, przekonał się, jak głośno "piszczą". Przyczyną takiego hałasu są m.in. złe, zbyt małe łuki na torach. Te trzeba powiększyć, dostosowując je do aktualnych, unijnych parametrów. Zgodnie z założeniem, pętla powiększy się i zajmie większy teren w kierunku ul. Obrońców Westerplatte,

- To jest koncepcja, która powstała na podstawie rozmów z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni - zaznacza dyrektor Damszel-Turek.

Co ciekawe, opierając się na obecnie obowiązującym planie miejscowym, GZDiZ nie uzyskałby pozwolenia na przeprowadzenie nawet prac remontowych - ze względu na to, że tory nie spełniają wspomnianych norm. By móc je zrealizować, niezbędne są zmiany m.in. w planie miejscowym.

Przed laty pojawił się pomysł, by w ogóle zlikwidować obecną oliwską pętlę, ale do czasu powstania tzw. Nowej Abrahama z nową pętlą, tak się na pewno nie stanie.

Nie wiadomo na razie, jak zrealizowana zostanie modernizacja oliwskiej pętli. Nowe zapisy umożliwiają np. umiejscowienie przystanków komunikacji miejskiej wewnątrz niej i system "drzwi w drzwi", jaki obowiązuje m.in. przy ul. Warneńskiej, a więc przy jednym przystanku możnaby wsiąść i do autobusu i do tramwaju. Niewykluczone też, że przystanki zostałyby usunięte z ul. Obrońców Westerplatte. W tej kwestii żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Póki co, przed kilku laty powstały wstępne koncepcje dla tego terenu.


Pętla tramwajowa w Oliwie jest w kiepskim stanie. Wymaga generalnego remontu. Wcześniej jednak trzeba zmienić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Pętla tramwajowa w Oliwie jest w kiepskim stanie. Wymaga generalnego remontu. Wcześniej jednak trzeba zmienić zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

W minionym tygodniu odbyła się dyskusja publiczna poświęcona projektowi nowego planu. Pojawili się na niej członkowie Rady Dzielnicy Oliwa oraz mieszkaniec ul. Obrońców Westerplatte. O ile nikt nie miał uwag co do pomysłu z powiększeniem pętli, to obecnych bardzo interesował inny zapis - umożliwiający kontynuację pierzei w ciągu ul. Obrońców Westerplatte do skrzyżowania z al. Grunwaldzką. Mogłoby tam powstać kilka wolnostojących budynków, ale może powstać też jeden – podobnie jak obiekty, które niedawno wybudowano vis a vis oliwskiej pętli. Nowe budynki będą mogły mieć do 16 metrów wysokości, ale dopuszczona jest też dominanta u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Obrońców Westerplatte, która może liczyć do 19 metrów wysokości. Ten zapis szczególnie zainteresował uczestniczących w dyskusji.

Dopytywali oni głównie o to, czy koniecznie w tym miejscu musi pojawić się dominanta. Radni proponowali, by nowa pierzeja na całej długości liczyła 16 metrów wysokości.

Pracownicy BRG tłumaczyli, że w pobliżu stoi budynek o wysokości 20 metrów, a obiekty wybudowane naprzeciwko pętli mają 17 metrów wysokości. Proponowana dominanta byłaby budynkiem 5-kondygnacyjnym. Nowy budynek powstałby na obszarze historycznym, a więc zabudowa będzie musiała spełniać określone warunki, które zostały ustalone i zaakceptowane przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Jednym z nich jest dach dwuspadowy. Piąta kondygnacja byłaby rodzajem wieżyczki o powierzchni do 150 metrów kwadratowych.

Jeden z radnych sugerował w trakcie dyskusji, że istnieje ryzyko, iż przez nową inwestycję z dominantą zostanie zasłonięta "ładna kamienica z popularną cukiernią "Eskimos". Mieszkaniec ul. Obrońców Westerplatte stwierdził z kolei, że skoro teren pętli jest obecnie niezabudowany, to jeżeli powstanie tam budynek, plac zostanie zaciemniony. Urzędnicy zapewniali z kolei, że w tym miejscu nie wystąpi taka sytuacja.


W ciągu ul. Obrońców Westerplatte mógłby powstać jeden duży obiekt, podobny do tego, który powstał niedawno vis a vis oliwskiej pętli
W ciągu ul. Obrońców Westerplatte mógłby powstać jeden duży obiekt, podobny do tego, który powstał niedawno vis a vis oliwskiej pętli
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Argumenty pracowników BRG nie wszystkich przekonały.

- Pomimo dyskusji i tłumaczeń Biura Rozwoju Gdańska, nadal uważamy, że robienie podwyższonej zabudowy w tym miejscu jest niepotrzebne. W Oliwie reagujemy alergicznie na hasło "dominanta" - przyznaje Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. - Mamy natomiast bardzo duże oczekiwania związane z przyszłym projektem budowlanym dotyczącym pętli oliwskiej, który będzie konsekwencją tego planu zagospodarowania. Bardzo chcielibyśmy, żeby odciążył on ul. Obrońców Westerplatte – by wyprowadzono stamtąd ruch autobusowy. Uważam, że bezsensownym jest prowadzenie ciężkiego ruchu po uliczce z urokliwym bindażem. Jeżeli pętla miałaby się zmieniać, to i autobusy powinny w jakiś sprytniejszy sposób wjeżdżać i wyjeżdżać bezpośrednio na ul. Opata Rybińskiego.

Radny Miasta Gdańska, Mariusz Andrzejczak, który uczestniczył w tej dyskusji, podkreślał, że inwestycja w Oliwie jest bardzo potrzebna, zwłaszcza, że jest to jeden z węzłów integracyjnych.

- Chcemy zachęcać pracowników biur i lokali usługowych, działających w tej dzielnicy, do przyjeżdżania do pracy transportem publicznym. Pętla jest w tragicznym stanie, dlatego remont jest nieodzowny – zaznacza radny Andrzejczak. - Chodzi też o uporządkowanie tego terenu. Staraliśmy się doraźnymi środkami, m.in. kwiatami, upiększyć to miejsce z Ogrodnikiem Miejskim, ale w obliczu potrzeb, trochę szkoda takiego "małego" inwestowania. Czekamy więc na ten plan.

Projekt planu jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24) do 31 stycznia. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 15. Informacje dotyczące projektu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/oliwa-gorna-rejon-petli-tramwajowej oraz na bip.brg.gda.pl.

Ewentulane uwagi do przygotowanego dokumentu można składać do 14 lutego br.


Niewykluczone, że w przyszłości przystanki autobusowe przy ul. Obrońców Westerplatte zostaną zlikwidowane i przeniesione np. wewnątrz pętli tramwajowej
Niewykluczone, że w przyszłości przystanki autobusowe przy ul. Obrońców Westerplatte zostaną zlikwidowane i przeniesione np. wewnątrz pętli tramwajowej
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Stanowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu pętli tramwajowej w Oliwie Górnej jest wynikiem wieloletnich prac studialnych i projektowych. Obecnie obowiązujący na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum, uchwalony w 2003r., przewiduje likwidację pętli tramwajowej i pozostawienie jedynie torów przelotowych oraz przystanku tramwajowego.

Rozwój tras tramwajowych w Gdańsku, jaki miał miejsce w ostatnich kilkunastu latach i wynikająca z tego potrzeba zmiany układu linii, spowodowała potrzebę ponownej analizy lokalizacji pętli tramwajowych w mieście, zwłaszcza, że pętla tramwajowa w Oliwie jest elementem węzła przesiadkowego integrującego różne środki transportu publicznego, w tym głównie tramwaj i autobusy z rejonu Osowej, ale także SKM.

W 2010 r. na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni została wykonana przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy pętli tramwajowej w Oliwie. Zakres opracowania obejmował przebudowę układu torowego, ale także rozważenie możliwości wykonania pętli autobusowej, przebudowę skrzyżowania alei Grunwaldzkiej z ul. Opata Rybińskiego oraz dojść pieszych do przystanków. Spośród analizowanych w opracowaniu wariantów został wybrany wariant przewidujący w zakresie układu torowego: likwidację pętli tramwajowej, budowę tzw. stacji końcowej umożliwiającej zakończenie linii od strony Wrzeszcza (co odpowiadało obowiązującemu w tamtym czasie układowi linii) oraz budowę przystanków. Dodatkowo zaprojektowano inne elementy węzła integracyjnego, jak przystanki i pętlę autobusową. Koncepcja została przekazana do Biura Rozwoju Gdańska, jako załącznik do wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miasta Gdańska 29 września 2011r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Oliwa Górna rejon pętli tramwajowej. Projekt planu został zakończony i przekazany do uzgodnień na początku 2013 r.

W trakcie procedury uzgodnień zostały zgłoszone uwagi, między innymi przez Zarząd Transportu Miejskiego, wynikające ze zmiany kształtowania układu linii. Na pętli pojawiły się nowe linie kończące bieg, tym razem od strony Żabianki. Przyjęty w koncepcji wariant nie przewidywał tego. Dodatkowo zgłoszono potrzebę przeanalizowania możliwości doprowadzenia trasy tramwajowej pod dworzec PKP Oliwa.

W 2014 r. ZDiZ zlecił Koncepcję programowo-przestrzenną przebudowy węzła integracyjnego środków komunikacji publicznej w Gdańsku Oliwie. W tym opracowaniu przeanalizowano kilkanaście wariantów, w tym: zachowaniem pętli tramwajowej, jej likwidacją, budową stacji końcowych dla tramwajów kończących bieg od strony Wrzeszcza i od strony Żabianki i z trasą tramwajową prowadzoną pod dworzec. Przeanalizowano także różne sposoby prowadzenia autobusów, w tym doprowadzenie autobusu w rejom dworca PKP. Projekt zawierał badania ruchu, prognozy oraz szacunkowe koszty.

Analiza wielokryterialna przeprowadzona w podsumowaniu opracowania wskazała na dwa najkorzystniejsze warianty: jeden oparty na utrzymaniu i przebudowie pętli tramwajowej, drugi przewidujący likwidację pętli i budowę stacji końcowych dla linii kończących bieg. Oba warianty umożliwiają w przyszłości przedłużenie trasy tramwajowej do dworca, chociaż analizy, na stan aktualnej wiedzy, nie wykazały ich uzasadnienia.

W całym procesie projektowym czynnie uczestniczyli projektanci z Biura Rozwoju Gdańska. Oba wybrane rozwiązania stały się podstawą do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyłożony obecnie do publicznego wglądu projekt planu zawiera zapisy umożliwiające realizację każdego z wybranych wariantów, a także etapowanie rozbudowy węzła integracyjnego.

Rozstrzygnięcie szczegółów rozwiązania węzła integracyjnego przy pętli w Oliwie nastąpi na etapie projektów budowlanych, po uzyskaniu środków na realizację zadania.-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora