PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wiadukt Biskupia Górka nabiera kształtów. Montaż elementów drugiej nitki

Wiadukt Biskupia Górka nabiera kształtów. Montaż elementów drugiej nitki
Do Gdańska przyjechała część stalowej konstrukcji drugiej nitki Wiaduktu Biskupia Górka i rozpoczęto montaż pierwszych elementów obiektu. W najbliższych tygodniach możemy spodziewać się widocznych postępów na budowie.
wbg_02_04_20_40_

 

Na początku 2020 r. zakończyła się rozbiórka starego obiektu w ciągu Traktu św. Wojciecha i natychmiast rozpoczęto prace związane z budową drugiej, nowej nitki wiaduktu nad torami kolejowymi. W marcu zabetonowano pierwsze korpusy wiaduktu i estakady, co pozwoliło rozpocząć montaż stalowej konstrukcji obiektu.

- Na plac budowy dostarczono już część elementów konstrukcji stalowej drugiej nitki wiaduktu - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Aktualnie na placu budowy trwa scalanie tych elementów w sekcje montażowe. Pierwsze z nich zostały zamontowane w nocy z poniedziałku na wtorek.
Montaż konstrukcji stalowej budowanej obecnie drugiej nitki wiaduktu ma potrwać co najmniej trzy miesiące. Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią wirusa, jest to termin orientacyjny. Jeśli zostanie utrzymane obecne tempo prac, wszystkie elementy konstrukcji powinny zostać zamontowane do końca czerwca. Z uwagi na znajdujące się pod budowanym obiektem torowisko, prace montażowe będą wykonywane głównie w nocy przy wyłączonej trakcji kolejowej. Przejezdność na drugiej nitce wiaduktu będzie zapewniona w IV kwartale 2020r.

wbg_02_04_20_27_


Jednocześnie z realizacją wiaduktu trwa budowa parkingu kubaturowego na ponad 380 pojazdów. Każdego dnia montowane są kolejne elementy konstrukcji. Ponadto budowany jest most nad Kanałem Radunia i nasyp drogowy dla drugiej nitki wiaduktu. Pod koniec lutego podpisano aneks wydłużający termin zakończenia budowy parkingu. Zgodnie z dokumentem inwestycja zakończy się w czerwcu 2021.

Przedłużenie terminu wynika z odkrytego na terenie budowy w kwietniu 2018 r. reliktu architektonicznego w postaci Bastionu Wiebego. W porozumieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku zabezpieczono pozostałości po bastionie. Sytuacja wymusiła jednak opracowanie zupełnie nowej dokumentacji projektowej dla parkingu i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, co negatywnie wpłynęło na czas realizacji zadania i wygenerowało dodatkowe koszty. Łączny koszt budowy wiaduktu i parkingu wynosi ok. 163 mln złotych. Głównym Wykonawcą Wiaduktu Biskupia Górka jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa: IV. Infrastruktura drogowa dla miast, działanie: 4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

wbg_02_04_20_62_


W związku ze stanem pandemii i zmniejszeniem natężenia ruchu, we wtorek, 07.04.2020r. o godz. 13:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu na Trakcie św. Wojciecha, gdzie dotychczas obowiązywał układ zmienny 2+1. Zgodnie z nową organizacją ruchu w rejonie Wiaduktu Biskupia Górka przez całą dobę funkcjonował będzie układ 1+1. Taka organizacja obowiązywać będzie do odwołania.

Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze
Aneta NiezgodaUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Aneta Niezgoda - najnowsze