PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Weź udział w pierwszym Gdańskim Forum Zmian Klimatu. Online w środę, 25 listopada

Weź udział w pierwszym Gdańskim Forum Zmian Klimatu. Online w środę, 25 listopada
Gdańsk tworzy Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu, a do udziału zaprasza mieszkańców, aktywistów i naukowców. Pierwsze spotkanie online już w środę, 25 listopada. Wśród ośmiu paneli omawiane będą: Stan rzek i powodzie, wzrastający poziom morza, jakość powietrza, zdrowie i grupy wrażliwe. Wszystkie spotkania będą transmitowane na fb Forum Zmian Klimatu.
forum klimatu

 

Do udziału w Forum zapraszamy każdego, kto chce mieć wpływ na decyzje Miasta w zakresie ekologii. Osoby, którym zależy na aktywnym uczestnictwie w obradach Forum Zmian Klimatu, powinny wysyłać swoje zgłoszenie poprzez stronę www.forumzmianklimatu.pl. Liczba miejsc ograniczona!

 

Czy Gdańsk jest zagrożony zmianami klimatu?

Prognozy naukowców wskazują, że gwałtowne zjawiska pogodowe w ciągu najbliższych 30 lat staną się częścią naszego życia. Jak przygotować się już dzisiaj?

- Przeciwdziałanie skutkom niebezpiecznych zjawisk wymaga zmian systemowych, obejmujących całokształt aktywności miejskiej. W ramach Forum dążymy do wypracowania diagnozy obecnej sytuacji, w szczególności wskazania tych obszarów miasta, które są szczególnie zagrożone i na tej podstawie szukania rozwiązań – podkreśla Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Forum Zmian Klimatu jest inicjatywą Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie mieszkańców i zainteresowanych środowisk pozwoli rozpoznać najbardziej palące problemy i znaleźć efektywne rozwiązania.

Na czym będzie polegać debata?

Całość wydarzenia zostanie podzielona na kilka etapów, które będą odbywać się w różnych terminach. Taka formuła jest podyktowana obszernością zagadnienia – pomiędzy spotkaniami specjaliści z Wydziału Środowiska uporządkują wypracowane wnioski, by ułatwić kolejne dyskusje.

Postanowiono już, że powstanie osiem paneli tematycznych, w ramach których omawiane będą zagadnienia takie, jak:

  • (1) stan rzek i powodzie
  • (2) wzrastający poziom morza
  • (3) jakość powietrza
  • (4) bioróżnorodność fauny
  • (5) bioróżnorodność flory
  • (6) zdrowie i grupy wrażliwe
  • (7) zmiany temperatur i susze
  • (8) wiatr, grad, burze

Porządek spotkań w ramach Gdańskiego Forum Zmian Klimatu

Spotkanie online w środę, 25 listopada jest pierwszym z serii zaplanowanych. Będzie prowadzone w formie dyskusji w ośmiu w/w grupach tematycznych. Nad całością czuwa moderator, czyli przewodniczący. Dyskusje prowadzone będą od 17.30 do 19.00. 

Każda z grup tematycznych przedstawi własne wnioski. Ten etap prac będzie transmitowany online na FanPage wydarzenia na Facebooku. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców do oglądania w środę, 25 listopada, od godz. 19:15.

 

Czy ustalenia z Forum będą uchwalone przez Miasto?

Następna edycja Forum Zmian Klimatu nie ma jeszcze wyznaczonego terminu, wiadomo jednak, że będzie polegać na wypracowywaniu rozwiązań na podstawie osiągniętych konkluzji. 

Po zakończeniu serii spotkań nad wypracowanym dokumentem pochyli się komisja ekspercka. Zweryfikuje ona zgodność propozycji z obowiązującym prawem, zbada kompatybilność z innymi dokumentami i kompetencje gminy w danym zakresie. Tak opracowane ustalenia grup Forum Zmian Klimatu trafią pod obrady i mogą zostać oficjalnie uchwalone.

oprac. WG

 

Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze
Jędrzej SieliwończykUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyjedrzej.sieliwonczyk@gdansk.gda.pl
Jędrzej Sieliwończyk - najnowsze