Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dzisiaj wideoczat z radnymi, w czwartek - sesja Rady Miasta Gdańska

Sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek, 24 maja, o godz. 9:00 w sali obrad Nowego Ratusza. Portal Gdańsk.pl będzie ją jak zwykle relacjonował na żywo. Najważniejsze tematy czwartkowych obrad zapowiedzą we wtorek, 22 maja, szefowie obu klubów: Piotr Borawski (PO) i Kazimierz Koralewski (PiS). Wideoczat na portalu gdansk.pl na żywo, początek - o godz. 12:30.

Dzisiaj wideoczat z radnymi, w czwartek - sesja Rady Miasta Gdańska
A
A
data publikacji: 21 maja 2018 r.
Kazimierz Koralewski i Piotr Borawski
Kazimierz Koralewski i Piotr Borawski
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Będzie to już LIII sesja Rady Miasta Gdańska. Obrady zapowiadają się burzliwie z dwóch powodów.

Po pierwsze, chodzi o niedawną awarię przepompowni ścieków na Ołowiance (wyjaśnienia przedstawić ma m.in. Guy Fournier, prezes Saur Neptun Gdańsk).

Po drugie - zamieszanie wokół najstarszego radnego Gdańska, 80-letniego Mirosława Zdanowicza (PO), któremu "Gazeta Wyborcza" zarzuciła, że teren, gdzie od ćwierćwiecza prowadzi salon sprzedaży samochodów, kupił od miasta w sposób mało transparentny, a przy tym jako radny nie miał prawa do transakcji z gminą, czym naraził się na utratę miejsca w Radzie Miasta Gdańska.  

Naszymi gośćmi w studio będą radni:

 • Piotr Borawski, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska
 • Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska
 • Program poprowadzi red. Marek Wałuszko

Podczas LIII sesji Rady Miasta Gdańska omawiane będą także tematy związane m.in. z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kilku obszarów np. Polskiego Haku - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej czy Oliwy Górnej w rejonie alei Grunwaldzkiej 533-537.

Pod głosowanie poddane będą również kwestie związane z ustanowieniem pomników przyrody, usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta.

Radni będą także dyskutować nad zasadami wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Obrady LIII sesji Rady Miasta Gdańska odbędą się w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1.


Wideoczat na portalu gdansk.pl na żywo we wtorek, 22 maja, o godz. 12.30. Program poprowadzi redaktor Marek Wałuszko.  

Szczegóły porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska: 

  1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

2. Komunikaty:

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (druk 1594);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok (druk 1595);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej w mieście Gdańsku (druk 1581);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej 533-537 w mieście Gdańsku (druk 1582);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II w mieście Gdańsku (druk 1583);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Św. Brata Alberta w mieście Gdańsku (druk 1584);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej, tzw. Nowej Sandomierskiej w mieście Gdańsku (druk 1585);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1578);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1579);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1580);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 1. w sprawie udzielenia w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 1586);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Sulikowski – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. (druk 1589);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego (druk 1592);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Krzysztof Pękala – Dyrektor Biura Informatyki

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 1587);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 1588);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 1597);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska (druk 1598);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska (druk 1599);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sławomir Kiszkurno – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 1590);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kryszewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1591);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 1. zmieniająca Uchwałę Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji
  w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk - Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenie tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą "Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych"
  (druk 1593);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Przemysław Guzow – Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

 1. w sprawie zwiększenia wysokości wynagrodzeń w pieczy zastępczej na terenie miasta Gdańska (druk 1596);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańsk (druk 1600);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku
  (druk 1576);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący K. Rewizyjnej RMG

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska
  (druk 1577);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący K. Rewizyjnej RMG

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl