PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Odpady poprodukcyjne: przedsiębiorco, zarejestruj do końca roku - potem kary

Odpady poprodukcyjne: przedsiębiorco, zarejestruj do końca roku - potem kary
Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunale, mają obowiązek rejestracji w systemie BDO. Jeśli tego nie zrobią, od 1 stycznia 2020 roku firmy wywożące śmieci nie odbiorą od nich odpadów. Właścicielom firm grożą też kary. Rejestrację prowadzi urząd marszałkowski. Ze względu na setki wpływających wniosków dziennie, urząd marszałkowski wydłużył godziny pracy. 
Odpady niekomunalne, będące pozostałościami po procesie produkcyjnym, rozliczane są według specjalnych zasad
Odpady niekomunalne, będące pozostałościami po procesie produkcyjnym, rozliczane są według specjalnych zasad
Bas Emmen / unsplash.com

 

Do rejestru BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) bezwzględnie muszą wpisać się przedsiębiorcy, którzy do tej pory prowadzili papierową ewidencję odpadów. Brak wpisu do systemu oznacza to, że po 1 stycznia 2020 roku nie będą od nich odbierane śmieci. To w konsekwencji grozi karami od 5 tys. zł do nawet miliona zł dla właściciela firmy, m.in. za wytwarzanie odpadów innych niż komunalne bez wpisu do rejestru BDO.

  • Specjalne godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w okresie świątecznym dla rejestracji BDO [AKTUALIZACJA 24.12.2019]

W dniach 27, 30 i 31 grudnia: godz. 7.30-15.30

 

Przyjmowanie kompletnych wniosków odbywa się w pok. 100 przy ul. Augustyńskiego 2 oraz pok. 4a (Kancelaria Ogólna) przy ul. Okopowej 21/27. Natomiast informacje udzielane są w pok. 104 i 117 przy ul. Augustyńskiego 2. 

 

  • Rejestr BDO - ważna informacja w sprawie haseł dostępu, które straciły ważność w ciągu 30 dni [AKTUALIZACJA 19.12.2019]

Od 16 grudnia 2019 roku do rejestru BDO można zalogować się na stare hasło dostępu, nawet jeśli hasło straciło ważność, z uwagi na niedokonanie pierwszego logowania w terminie 30 dni. Szczegółowy sposób postępowania w trakcie logowania do systemu (zarówno na stare hasło, jak i hasło zmienione w terminie) znajduje się na stronie Bazy Danych Odpadowych.

Aby zalogować się do systemu po raz pierwszy należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej login.gov.pl – instrukcja postępowania znajduje się w serwisie You Tube, a następnie należy powiązać użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO, zgodnie z instrukcjami zawartymi w kolejnej instrukcji w serwisie You Tube.

W przypadku problemów z logowaniem należy kontaktować się z administratorem systemu Bazy Danych Odpadowych.

 

Zarejestrujesz się u marszałka

Rejestrację przedsiębiorców prowadzą urzędy marszałkowskie na zlecenie Ministerstwa Środowiska (obecnie Ministerstwa Klimatu). - Ze względu na zbliżający się koniec roku i termin rejestracji wniosków, który wynosi 30 dni, od około dwóch tygodni do naszego urzędu wpływa kilkaset wniosków dziennie - mówi Tadeusz Styn, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP. - Zaangażowaliśmy do tej pracy więcej osób, ponieważ nasze zadanie polega nie tylko na rejestracji wniosku. Jesteśmy też punktem informacyjnym. Przychodzą do nas przedsiębiorcy z pytaniami, odbieramy liczne telefony od osób, które nie wiedzą, czy powinny rejestrować się czy nie - tłumaczy Styn.

Wątpliwości budzą zapisy ustawy o odpadach, które mogą być niejasne dla przedsiębiorców. - Trzeba wiedzieć, że firmy, które wytwarzają odpady o charakterze komunalnym, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, są zwolnione z obowiązku rejestracji - informuje Tadeusz Styn. - Zapisy w ustawie dotyczące tego, czym są odpady komunalne i w jakiej ilości, są nieprecyzyjne. Przez to przedsiębiorcy mają problem z interpretacją zapisów. W mediach straszy się właścicieli zakładów kosmetycznych, że muszą się zarejestrować, bo inaczej dostaną karę. Jednak to nie zawsze prawda. Na przykład fryzjerzy, którzy mają tylko opakowania po kosmetykach jako śmieci, nie wytwarzają odpadów innych niż komunalne. Z kolei zakłady kosmetyczne o szerszej ofercie, bardzo często mają śmieci o charakterze medycznym. Wtedy wpis obowiązuje - zaznacza Styn. 

Sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO  (test online)

 

Nie wiesz? Zapytaj

Ważne jest także to, by wniosek o wpisanie do systemu składać w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca, w którym zarejestrowana jest firma. Niekoniecznie tam, gdzie firma wytwarza śmieci. Wniosek o wpisanie do rejestru BDO należy składać pisemnie, osobiście lub przez profil zaufany ePUAP. Departament Środowiska i Rolnictwa UMWP wpisuje przedsiębiorcę do systemu, a następnie w terminie do 30 dni - wysyła mu zawiadomienie o wpisie.

By wyjaśniać wątpliwości została uruchomiona specjalna infolinia BDO - tel. 22 34 04 050, 22 37 50 500, 22 25 59 450, a także telefoniczna pomoc merytoryczna dotycząca BDO w Ministerstwie Klimatu - tel. 22 36 92 065.

Informacji udzielają również pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku I piętro, pok. 100, 117, 132; tel. 58 32 68 + końcówki - 651, 474, 668, 469, 671 oraz 680.

Czyt. więcej: informacje o rejestrze BDO

 

Po co to wszystko?

Rejestr BDO działa już od 24 stycznia 2018 roku i termin wpisu dla podmiotów istniejących upłynął 24 lipca 2018 r. Jednak po 1 stycznia 2020 roku, przy braku wpisu do rejestru BDO - nie będzie można przekazywać odpadów wytworzonych do uprawnionych, przez brak możliwości wystawienia elektronicznie KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW (KPO). Rejestr został wprowadzony po to, aby uszczelnić system gospodarki odpadami. - Chodzi o to, by unikać sytuacji, w których odpady, często niebezpieczne, „porzucane" są w miejscach niedozwolonych - mówi Tadeusz Styn. - Dzięki elektronicznej kontroli odpadów, utrudnione będzie ich gromadzenie gdzie się da, np. na żwirowiskach, w opuszczonych budynkach po PGR-owskich czy starych magazynach, co w tej chwili czasem się dzieje. Dodatkowo rację bytu stracą podmioty nieuprawione do wywożenia śmieci - tłumaczy Tadeusz Styn.

Wzory dokumentów i szczegółowe informacje dostępne są BIP Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP

 

Żródło tekstu: Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pomorskie.eu

Autor: Aleksandra Chalińska