PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ważne zmiany w funkcjonowaniu obszaru płatnego parkowania - m.in. dla osób z niepełnosprawnościami i kombatantów

Ważne zmiany w funkcjonowaniu obszaru płatnego parkowania - m.in. dla osób z niepełnosprawnościami i kombatantów
Uchwalone 26 sierpnia, podczas sesji Rady Miasta Gdańska, zmiany w obszarze płatnego parkowania dotyczyć będą przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami oraz kombatantów. Wejdą one w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańscy radni uchwalili trzy ważne zmiany w obszarze płatnego parkowania, które wkrótce wejdą w życie
Gdańscy radni uchwalili trzy ważne zmiany w obszarze płatnego parkowania, które wkrótce wejdą w życie
mat. Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

 

 

W myśl uchwalonych zmian, do grupy osób uprawnionych do darmowego postoju pojazdu na miejscach dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania włączeni zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie Karty Kombatanta będą mogli zaparkować samochód bez konieczności wniesienia opłaty na miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej (niebieskiej kopercie). Podczas postoju pojazdu na takim miejscu Kartę Kombatanta należy umieścić za przednią szybą pojazdu. Karta Kombatanta nie zwalnia z konieczności wniesienia opłaty za postój na miejscach ogólnodostępnych w SPP i ŚSPP.

Kolejna ze zmian dotyczy kart „N+” wydawanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni osobom z niepełnosprawnościami. Z kartą „N+” wraz z niebieską kartą parkingową osoby niepełnosprawne mogą bez opłat parkować na ogólnodostępnych miejscach postojowych SPP i ŚSPP. Do grupy uprawnionych do otrzymania karty „N+” należą osoby ze wskazanymi w orzeczeniu znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu choroby narządu wzroku, upośledzeniem narządu ruchu lub chorobami neurologicznymi. Dzięki uchwalonym zmianom kartę „N+” będą mogły otrzymać również osoby zmagające się ze schorzeniami układu oddechowego i krążenia, posiadające w wydanym orzeczeniu o niepełnosprawności symbol 07-S. Przypominamy, że karta „N+” wydawana jest przez GZDiZ bezpłatnie.

Ostatnia z przegłosowanych zmian wprowadza możliwość wykupienia karty opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej (miesięcznej oraz rocznej) przez notariuszy oraz komorników sądowych na podstawie numeru REGON.

Oprac. AO

Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze
Magdalena KiljanUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Magdalena Kiljan - najnowsze