PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Walne zebranie członków stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego G-G-S. Kto w zarządzie?
Walne zebranie członków stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego G-G-S. Kto w zarządzie?
Na stanowisko prezesa stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w kadencji 2018-2023 wybrano ponownie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Wiceprezesami, ponownie, zostali prezydenci Gdyni Wojciech Szczurek i Sopotu Jacek Karnowski. Cele stowarzyszenia to m.in. utrzymanie przynajmniej dotychczasowej liczby mieszkańców, która wynosi 1,5 mln osób, a także stworzenie z Pomorza trzeciego centrum gospodarczego w kraju.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został wybrany ponownie na stanowisko prezesa stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został wybrany ponownie na stanowisko prezesa stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Członkowie Obszaru Metropolitalnego G-G-S spotkali się w poniedziałek, 10 grudnia, w zabytkowym budynku dawnej Wozowni na terenie Hevelianum. Wybrano nowy zarząd stowarzyszenia i wprowadzono kilka zmian w jego funkcjonowaniu. Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, jeszcze przed wyborem nowego zarządu, zaproponował, by nie wybierać jednego przewodniczącego na całą kadencję, ale by wprowadzić zasadę podobną do tej, która obowiązuje w Unii Europejskiej.

- Proponuję wprowadzenie rotacji, tak jak ma to miejsce w przypadku prezydencji UE, i na przykład, wybierać nowego przewodniczącego co dwa lata – zaproponował prezydent Adamowicz. - Zgłaszam kandydaturę Wojciecha Szczurka (prezydenta Gdyni- red.) na stanowisko prezesa Stowarzyszenia w nowej kadencji.

Odpowiedź prezydenta Gdyni była natychmiastowa.

- Myślę, że roczna kadencja i co roku zmiana przewodniczącego będzie dobrym rozwiązaniem. Ja proponuję, z kolei, na stanowisko przewodniczącego Pawła Adamowicza (prezydenta Gdańska – red.) - zaproponował prezydent Szczurek.

Pomysłowi rotacji przyklasnęli wszyscy obecni na posiedzeniu samorządowcy.

- To świetny pomysł i szansa, by poznać inne style zarządzania, a także możliwość innego spojrzenia na konkretne sprawy. W końcu każdy samorząd, każda gmina, ma swoją specyfikę - argumentowali.

Odpowiednie uchwały w tej kwestii zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu stowarzyszenia.

Padła też propozycja, by w nowej kadencji zwiększyć liczbę członków zarządu z 11 (przedstawicieli powiatów) do 12. Z takim pomysłem wyszedł przedstawiciel Rumi, który stwierdził, że ta gmina chce mieć swojego przedstawiciela w zarządzie stowarzyszenia. 


Walne zebranie członków stowarzyszenia odbyło się 10 grudnia w starej Wozowni na terenie Hevelianum
Walne zebranie członków stowarzyszenia odbyło się 10 grudnia w starej Wozowni na terenie Hevelianum
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl


Członkowie zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w kadencji 2018-2023 to:

Gdańsk: Paweł Adamowicz (prezes)

Gdynia: Wojciech Szczurek (wiceprezes)

Sopot: Jacek Karnowski (wiceprezes)

Wejherowo: Krzysztof Hildebrandt

powiat nowodworski: Jacek Michalski

powiat tczewski Mirosław Pobłocki

powiat gdański: Marek Zimakowski

powiat kartuski: Bogdan Łapa

powiat wejherowski: Gabriela Lisius (skarbnik)

powiat pucki: Jarosław Białk

powiat malborski: Mirosław Czapla

powiat lęborski: Alicja Zajączkowska


W ramach OMG-G-S działa 57 samorządów, obejmujących obszar o powierzchni blisko 5,5 tys km kw , zamieszkałych przez blisko 1,5 mln mieszkańców.

W ocenie prezydenta Gdańska jednym z większych sukcesów dotychczasowych działań stowarzyszenia były... wspólne zakupy 52 samorządów. Wspólnie kupowano m.in. energię elektryczną, gaz ziemny, paliwo do samochodów służbowych, a nawet usługi pocztowe. Dzięki tak dużym zamówieniom ceny tych towarów były niższe nawet o 30 proc. Szacuje się, że oszczędności wyniosły dzięki temu nawet 80 mln złotych.

Za jedno z największych wyzwań, któremu trzeba będzie stawić czoła w najbliższych latach, prezydent Paweł Adamowicz uznał zmiany klimatyczne.

- Świadomość społeczna na ten temat jest coraz większa, ale to od nas samorządowców zależy, na ile skutecznie zbudujemy filozofię "zielonych miast". W ciągu kilku najbliższych lat chcemy stać się największym w basenie Morza Bałtyckiego centrum czasu wolnego i turystyki. Aby to uczynić, a także umacniać nasze najwyższe pozycje w rankingach dotyczących najlepszej jakości życia, wspólnie musimy wzmocnić współpracę na rzecz środowiska – zaznaczał prezydent Adamowicz. - Po pierwsze - położyć nacisk na czyste powietrze: specjalistyczne mierniki, transport niskoemisyjny oraz strategie elektromobilności. W tej sprawie ważna powinna być współpraca z metropolitalną fundacją ARMAAG, którą stworzyliśmy właśnie po to, aby razem dbać o czyste powietrze. Po drugie - powinniśmy wzmocnić współpracę w działaniach chroniących nas przed zmianami klimatu dotyczącymi m.in. nagłych opadów. Bo środowisko nie ma granic, i tylko wspólnie możemy odpowiedzieć na wyzwania klimatyczne.

Ambicją stowarzyszenia jest stworzenie w Pomorskiem trzeciego centrum gospodarczego Polski, a także największego nadbałtyckiego zespołu portowego. Dziś zajmuje ono czwarte miejsce. Dużym wyzwaniem w najbliższych latach będzie także utrzymanie obecnej liczby ludności w naszym regionie, wynoszącej 1,5 mln osób, a sukcesem - zwiększenie tej liczby.


PREZENTACJA PRZYGOTOWANA NA PONIEDZIAŁKOWE POSIEDZENIE STOWARZYSZENIA

Dzięki porozumieniu wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów zawartym w 2015 r. obecnie realizowany jest pakiet inwestycyjny o wartości 3,6 mld zł. Wśród nich warto wymienić projekt systemu roweru metropolitalnego Mevo, który w najbliższych tygodniach zacznie funkcjonować. Jednym z głównych wyzwań stojących przed nowym Zarządem będzie ustalenie zadań inwestycyjnych w ramach budżetu UE na lata 2021-2027 oraz dokończenie obecnie realizowanych inwestycji, takich jak e-bilet metropolitalny, sieć 26 węzłów przesiadkowych czy budowa sieci wsparcia dla przedsiębiorców TriPolis. Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze