Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wakacyjny Staż. Jeszcze do 31 marca trwa nabór fundatorów staży

Miasto Gdańsk rozpoczęło realizację piętnastej edycji Projektu Wakacyjny Staż. Zanim jednak studenci i absolwenci uczelni wyższych będą mogli odbyć praktyki w wybranych firmach, niezbędne jest zgłoszenie się fundatorów staży do udziału w Projekcie.

Wakacyjny Staż. Jeszcze do 31 marca trwa nabór fundatorów staży
A
A
data publikacji: 23 marca 2017 r.

Studenci gdańskich uczelni wiedzą kiedy jest czas na zabawę a kiedy na naukę i pracę. Nz. podczas koncertu Technikalia 2015 na Targu Węglowym
Studenci gdańskich uczelni wiedzą kiedy jest czas na zabawę a kiedy na naukę i pracę. Nz. podczas koncertu Technikalia 2015 na Targu Węglowym
Karol Stańczak

Co roku, dzięki licznemu gronu fundatorów, zainteresowani mogą wybrać miejsca stażowe spośród wielu przygotowanych ofert. Praktykę można odbyć m.in.: w bankach, centrach usług księgowych i finansowych, firmach deweloperskich, konsultingowych, logistycznych, branży IT, a także w wielu instytucjach oraz mediach.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą  się do przyjęcia stażysty na minimum jeden miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2017 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimum 1300 zł brutto za miesiąc stażu.

Zainteresowane firmy prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz logo firmy w wersji elektronicznej na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2017 – deklaracja uczestnictwa”.

Fundatorzy staży samodzielnie wypełniają „Ofertę stażu” elektronicznie, na stronie Projektu. W tym celu, po otrzymaniu od fundatora deklaracji uczestnictwa w Projekcie,  zostanie przesłany link aktywacyjny, umożliwiający zalogowanie się na stronie Projektu i złożenie Oferty stażu w terminie najpóźniej do dnia 31 marca 2017r.
 

Tegoroczna edycja projektu podzielona jest na kilka etapów:

  • w marcu trwa nabór fundatorów staży,
  • od połowy kwietnia na stronie projektu, tj. www.wakacyjnystaz.pl przyjmowane będą aplikacje na wybrane stanowiska,
  • w maju i czerwcu firmy przeprowadzą rekrutacje kandydatów.


Osoba do kontaktu:

Katarzyna Swarcewicz - Koordynator Projektu
Referat Przedsiębiorczości i Turystyki

Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel: 058/ 323 64 64
fax: 058/ 323 66 22

e-mail: katarzyna.swarcewicz@gdansk.gda.pl
www.wakacyjnystaz.pl


 

-
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
-
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora