PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W Akwenie - spór o miejskie przestrzenie

W Akwenie - spór o miejskie przestrzenie
Czy w mieście jest miejsce na kolejne planowane ośrodki usługowo-handlowe? Jak mogłyby wyglądać osiedlowe przestrzenie publiczne? Na te i kilka innych pytań spróbują odpowiedzieć uczestnicy IV warsztatu eksperckiego w ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Tytuł spotkania: „Policentryczność Gdańska”.

Warsztat poprowadzi prof. Piotr Lorens (Przewodniczący Rady Studium)
Warsztat poprowadzi prof. Piotr Lorens (Przewodniczący Rady Studium)
Jerzy Pinkas

Warsztat odbędzie się w piątek 16 października, w sali Akwen budynku Solidarności. Paneliści i eksperci zbiorą się tam o godzinie 11.00. Tematy, którymi mają się zająć zgłoszono w trakcie wiosennych działań partycypacyjnych - podsumowanie tego etapu znajduje się na stronie internetowej: www.brg.gda.pl (w zakładce prace nad nowym Studium).

- Będzie to już czwarte tego typu spotkanie - mówi Edyta Damszel-Turek dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Zarówno głosy ekspertów, jak i dyskusja po każdym z warsztatów była bardzo interesująca i pokazała, że nie ma jednoznacznych odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców problemy bądź zagadnienia.

Uczestnicy IV warsztatu eksperckiego mają dyskutować m.in. o tym, jak sprawić, by osiedlowe place i ulice zyskały rangę pełnowartościowych przestrzeni publicznych. Będą rozważać także, czy w przypadku rozwoju przestrzeni publicznych należy brać pod uwagę wszystkich interesariuszy. Na przykład: czy wystarczy ograniczyć się do głosu mieszkańców? A może coś do powiedzenia powinni mieć także turyści - nie tylko krajowi, ale i zagraniczni?

Inne zagadnienie warsztatu to jakość i sprawność środków indywidualnego transportu drogowego jako parametru jakości życia mieszkańców osiedli peryferyjnych.

Szczególnie interesująco zapowiada się dyskusja o rozwoju systemu usługowego w Gdańsku. Takie ośrodki usługowe miałyby powstać w dzielnicy Południe (ul. Jabłoniowa/Warszawska) i na Zaspie (pas startowy Młyniec). Czy rzeczywiście tego typu przedsięwzięcia są niezbędne, skoro w Gdańsku istnieje już lub znajduje się w trakcie realizacji kilka centrów usługowo-handlowych?

Warsztat poprowadzi prof. Piotr Lorens (Przewodniczący Rady Studium). Głos w dyskusji zabiorą m.in.: dr Anna Golędzinowska (Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego/Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Aniołki), dr Danuta Kochanowska (Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej), dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, mgr inż. Sławomira Sienkiewicz (Dyrektor Biura Inwestycji HOSSA S.A.). Do udziału w dyskusji zaproszono również członków Rady Studium, członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawicieli: organizacji pozarządowych, jednostek miejskich oraz deweloperów.

Wcześniejsze trzy edycje warsztatów eksperckich, które zorganizowało BRG, dotyczyły:

1. Rozwoju układu transportowego Gdańska,

2. Związków między rozwojem miasta a ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego,

3. Relacji między dobrem publicznym a dobrem prywatnym.

Sebastian Łupakwww.gdansk.plsebastian.lupak@gdansk.pl
Sebastian Łupak - najnowsze
Sebastian Łupakwww.gdansk.plsebastian.lupak@gdansk.pl
Sebastian Łupak - najnowsze