PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Użytkowanie wieczyste - gdańszczanie zapłacą 95 procent mniej

Użytkowanie wieczyste - gdańszczanie zapłacą 95 procent mniej
Rada Miasta Gdańska przyjęła we wtorek, 11 grudnia, jednogłośnie uchwałę przygotowaną przez prezydenta Pawła Adamowicza, na mocy której użytkownicy wieczyści mieszkań i domów na miejskich gruntach, gdy zdecydują się wnieść opłatę jednorazową, zapłacą jedynie 5 rocent pozostałej do spłaty kwoty! Bonifikata dotyczy osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przymorze Wielkie
Bonifikata dotyczy osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Na zdjęciu osiedle Przymorze Wielkie
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Bonifikata zostanie udzielona od pozostającej do spłaty kwoty opłaty jednorazowej w stosunku do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub do udziałów w gruncie związanych z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi w budynkach wielomieszkaniowych (w blokach, kamienicach). Udzielona będzie właścicielowi gruntu, który nie ma zaległości wobec Gminy w stosunku do gruntu objętego przekształceniem. 

Warunkami udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej obejmującej rok, w którym nastąpiło pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej są:

  • pisemne zgłoszenie zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty w terminie pomiędzy od 1 do 31 stycznia danego roku (w przypadku opłaty obejmującej rok 2019 – najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.)
  • wniesienie opłaty jednorazowej w kwocie uwzględniającej bonifikatę w terminie 90 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty jednorazowej albo decyzji o ustaleniu wysokości opłaty jednorazowej


Sesja Rady Miasta Gdańska. Zobacz, jaki miała przebieg, o czym dyskutowano


Przekształcenie od 1 stycznia

Przypomnijmy, że z mocy „Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności”, przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019 roku. Prezydent Gdańska z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (czyli od 1 stycznia 2019 roku) wyda zaświadczenie każdemu użytkownikowi wieczystemu w mieście.

W przypadku, gdy użytkownik sam złoży wniosek o wydanie zaświadczenia – termin ten wynosi 4 miesiące od dnia jego złożenia (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł).


36 000 – tylu jest w Gdańsku potencjalnych beneficjentów nowej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności


W myśl nowej ustawy, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe:

  • zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych;
    lub
  • zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.


W Gdańsku mamy obecnie blisko 3700 działek w użytkowaniu wieczystym będących własnością Skarbu Państwa oraz blisko 6400 działek będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska.


Nieruchomości Skarbu Państwa na innych zasadach

W przypadku nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa dla osób fizycznych będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej przewidziane są bonifikaty:

- 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

- 50% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

- 40% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

- 30% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

- 20% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

- 10% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu