Uwaga przedsiębiorcy! Od 20 maja ubezpieczenia ZUS też w urzędzie miasta

Przedsiębiorcy, którzy załatwiają sprawy związane ze swoją działalnością gospodarczą w gdańskim Urzędzie Miasta, mogą od 20 maja 2017 roku dzięki zmianie przepisów ubezpieczyć siebie i swoich członków rodziny w urzędzie. Nie muszą iść - jak do tej pory - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga przedsiębiorcy! Od 20 maja ubezpieczenia ZUS też w urzędzie miasta
A
A
data publikacji: 09 maja 2017 r.

Udogodnienia dla przedsiębiorców w płaceniu składek ZUS
Udogodnienia dla przedsiębiorców w płaceniu składek ZUS
zdj. Bartłomiej Borowczak/gdansk.pl

- Obecnie osoba, która np rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 - tłumaczy Izabela Baranowska z Referatu Ewidencji Gospodarczej UM w Gdańsku. - Dane z tego formularza system CEIDG przekazuje do ZUS-u, który na ich podstawie sporządza zgłoszenie płatnika składek. Ale niezależnie od tego zgłoszenia przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). I musi to zrobić w ZUS-ie w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Teraz to się zmieni.

Od 20 maja 2017 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie mógł złożyć w Urzędzie Miasta następujące dokumenty:

ZUS ZUA – na którym zgłosi siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, np. adresu zamieszkania,

ZUS ZZA – na którym zgłosi siebie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzi zmiany, np. adresu zamieszkania,

ZUS ZCNA – na którym zgłosi członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestruje,

ZUS ZIUA – na którym zgłosi zmianę swoich danych identyfikacyjnych,

ZUS ZWUA – na którym wyrejestruje siebie z ubezpieczeń.

Od 20 maja 2017 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie mógł złożyć w Urzędzie Miasta dokumenty, które wcześniej składał w ZUS-e
Od 20 maja 2017 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie mógł złożyć w Urzędzie Miasta dokumenty, które wcześniej składał w ZUS-e
zdj. Bartłomiej Borowczak/gdansk.pl

Dane z tych dokumentów zostaną przekazane do ZUS-u. Jeśli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CEIDG, będzie musiał je przekazać do ZUS-u tak jak dotychczas.

- Ale ważne jest to, że jeśli przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, z którą współpracuje, musi to zrobić bezpośrednio w ZUS-ie - dodaje Izabela Baranowska. - Nowe przepisy dotyczą tylko zgłaszania do ubezpieczeń przedsiębiorców i członków ich rodzin.

Zgłoszenie do ubezpieczeń za pośrednictwem Urzędu Miasta nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA: jeśli rozpoczyna lub wznawia działalność gospodarczą lub jeśli wykreśla lub zawiesza działalność w trakcie miesiąca.

Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora