PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Uproszczone zasady przetargów na remont lokali komunalnych - ułatwienie dla małych firm, 13 lokali już czeka na wykonawców

Uproszczone zasady przetargów na remont lokali komunalnych - ułatwienie dla małych firm, 13 lokali już czeka na wykonawców
Jednym z elementów kryzysowej pomocy Miasta Gdańska dla lokalnych przedsiębiorców są uproszczone zasady przetargów na remonty mieszkań komunalnych. Gdańskie Nieruchomości ogłosiły już 6 takich postępowań. Na czym polegają ułatwienia i jakim firmom otwierają drzwi do zleceń remontowych?
Klatka wyremontowanego w 2019 r. budynku komunalnego przy ul. Chłodniej 9 - 10 na Dolnym Mieście
Klatka wyremontowanego w 2019 r. budynku komunalnego przy ul. Chłodniej 9 - 10 na Dolnym Mieście
Przemek Szalecki/www.gdansk.pl

 

Do zadań Gdańskich Nieruchomości należy m.in. modernizacja zasobów mieszkaniowych należących do gminy Gdańsk. Prace remontowe na zlecenie wykonują firmy budowlane wybrane w postępowaniach przetargowych. Jedną z propozycji władz gdańska na stymulowanie lokalnych przedsiębiorstw w dobie epidemii covid-19 są zmiany w zasadach postępowań w kierunku małych, często rodzinnych firm, które przy zastosowaniu dotychczasowych kryteriów, nie miałyby szans na otrzymanie zlecenia od GN.

 

Gdańskie Nieruchomości udostępniły formularze wniosków o umorzenie czynszu dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią

 

Pakiet zmian już został wdrożony i obejmuje:

  • mniejszy zakres zamówienia (remont  1-2 mieszkań, zamiast 5)
  • obniżoną wysokość wadium (było 2 proc. - jest od 0,5 do 1 proc.) i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (było 5 proc. - jest 2 proc.)
  • płatność częściową po realizacji poszczególnych etapów lub nawet w trakcie trwania etapu prac (na podstawie protokołu zaawansowania robót), co ułatwi wykonawcy zachowanie płynności finansowej
  • dopuszczenie możliwości złożenia oświadczeń w miejsce zaświadczeń i odpisów, co umożliwia przystępowanie do przetargów w czasie, kiedy uzyskanie dokumentacji, z uwagi na panującą epidemię, jest utrudnione
  • dopuszczenie możliwości zmiany terminu wykonania, w przypadku braku możliwości jego zachowania przez wykonawcę, m.in. w związku z panującą epidemią (chodzi o przyczyny niezawinione przez wykonawcę)  
  • stosowane są tylko niezbędne wymagania personalne powiązane z zakresem robót

 

Rewitalizacje kamienic, remonty mieszkań, nowe zasady wykupu i wyższe czynsze. Będą zmiany w polityce mieszkaniowej Gdańska na lata 2020-2024

 

Gdańskie Nieruchomości ogłosiły już sześć postępowań na uproszczonych zasadach. Każda oferta obejmuje remont 1-2 lokali. Łącznie poszukiwani są wykonawcy prac w 13 lokalach o powierzchni od 23 do 90 mkw. Zakres robót określony jest dla każdego lokalu indywidualnie, jednak w każdym przypadku przewiduje prace w zakresie wymiany instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, zmiany sposobu ogrzewania, wymianę stolarki oraz pracami ogólnobudowlanymi. 

 

Przemysław Guzow dyrektor Gdańskich Nieruchomości
Przemysław Guzow dyrektor Gdańskich Nieruchomości
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Z uwagi na to, że żadne z postępowań nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, za wcześnie jest na to, aby mówić o efektach podjętych działań - mówi Przemysław Piotr Guzow, dyrektor Gdańskich Nieruchomości. - Zmiany wprowadzone w procedurach postępowań wynikały zarówno z naszych obserwacji procesu i z rozmów z wykonawcami, którzy właśnie te obszary wskazywali jako trudne do realizacji, szczególnie w dobie pandemii. Postępowania cieszą się większym niż dotychczas zainteresowaniem, o czym świadczy liczba składanych ofert. Liczymy na to, że wprowadzone uproszczenia ułatwią przystępowanie do przetargów firmom nie dysponującym dużymi środkami finansowymi, czy personelem co pozwoli na złagodzenie negatywnych skutków epidemii wśród tej grupy przedsiębiorców.

Otwarto już (7 maja br.) oferty w przetargu na remont lokali przy ul. Szklana Huta oraz ul. Dworskiej w Gdańsku. Zgłosiło się pięciu chętnych przedsiębiorców (informacja umieszczona na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości). Oferty zostaną teraz poddane weryfikacji oraz ocenie komisji przetargowej.

Wszystkie oferty przetargów na remonty lokali komunalnych na uproszczonych zasadach dostępne są na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości, o szczegółach ułatwień w procedurach przetargowych przeczytać można w zakładce.

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze