PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Unia Metropolii Polskich bije na alarm. Polski Ład oznacza dla miast i gmin stratę 10-11 mld zł

Unia Metropolii Polskich bije na alarm. Polski Ład oznacza dla miast i gmin stratę 10-11 mld zł
Skarbnicy miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza alarmują, że nowe propozycje rządu PiS doprowadzą do uszczuplenia budżetów polskich samorządów nawet o 11 mld zł. W przyjętym stanowisku domagają się od rządzących pilnych działań, które zrekompensowałyby tę stratę.
Skarbnicy alarmują, że budżety wspólnot lokalnych mogą stracić kolejne miliardy
Skarbnicy alarmują, że budżety wspólnot lokalnych mogą stracić kolejne miliardy
źródło: pixabay.com


Komisja Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich po ostatnim posiedzeniu informuje w swoim stanowisku o wynikach dyskusji na temat zaproponowanego przez rządz PiS programu pod nazwą Polski Ład. Skarbnicy uważają, że będzie miał on negatywny wpływ na budżety miast metropolitalnych, a przede wszystkim na życie mieszkańców i finanse samorządów. Wskazują też na brak konsultacji proponowanych zmian ze stroną samorządową.

Nie otrzymaliśmy od Rządu informacji nt. wpływu zaproponowanych rozwiązań na nasze budżety, pomimo prośby skierowanej do Premiera RP w dniu 18 maja br. i do Ministra Finansów o udostępnienie informacji o skutkach zaproponowanych rozwiązań

- czytamy w stanowisku.

 

Widok Gdańska ze wzgórza morenowego na Niedźwiedniku. Pośród zieleni widać liczne bloki, domy mieszkalne i gmachy użyteczności publicznej. Na pierwszym planie widać bloki i przejeżdżający w pewnej odległości za nimi - na kolejowym wiadukcie - srebrzysty szynobus Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Wprowadzenie przez obóz rządzący Nowego Ładu będzie oznaczało duże ubytki w budżetach miast i samorządów, co będzie miało niekorzystny wpływ na jakość życia mieszkańców. Wśród poszkodowanych będzie cała metropolia trójmiejska. Nz. panorama Gdańska widziana z Niedźwiednika
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Według szacunków, które zostały już opublikowane, skarbnicy wskazują na zagrożenia dla wszystkich samorządowych budżetów, a przede wszystkim na kolejne straty dla miast.

Budżety samorządowe zostaną uszczuplone o kolejne 10-11 mld zł (ok. 20% obecnych dochodów z tego tytułu), dla Miast UMP oznacza to ubytek ok. 3,2 mld zł. Udział w podatku od osób fizycznych stanowi dla jednostek samorządu terytorial­nego naj­większe źródło dochodów własnych

- alarmują skarbnicy.

 

Komisja Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich
Komisja Skarbników Miast Unii Metropolii Polskich
źródło: UMP


Jak wskazują skarbnicy w przyjętym stanowisku niezbędne jest wprowadzenie przez rząd mechanizmów, które zrekompensują starty budżetów wspólnot lokalnych.

Poniżej pełna treść stanowiska skarbników


                                                                                                 Stanowisko
                                                         Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
                                                      w sprawie konsekwencji programu Polski Ład na finanse samorządowe
 

Dyskusja nt. programu Polski Ład była ukierunkowana na wpływ zaproponowanych rozwiązań na budżety naszych miast, wpływu na jakość życia naszych mieszkańców i całego podsektora finansów publicznych – finansów samorządowych.

Nie otrzymaliśmy od Rządu informacji nt. wpływu zaproponowanych rozwiązań na nasze budżety, pomimo prośby skierowanej do Premiera RP w dniu 18 maja br. i do Ministra Finansów o udostępnienie informacji o skutkach zaproponowanych rozwiązań.

Według szacunków przedstawionych w mediach przez przedstawicieli resortu finansów – budżety samorządowe zostaną uszczuplone o kolejne 10-11 mld zł (ok. 20% obecnych dochodów z tego tytułu), dla Miast UMP oznacza to ubytek ok. 3,2 mld zł. Udział w podatku od osób fizycznych stanowi dla jednostek samorządu terytorial­nego naj­większe źródło dochodów własnych, służące finansowaniu zadań związanych z oświatą i edukacją, kulturą, utrzymaniem i remontem dróg oraz komu­nikacja publiczną (głównie wydatki bieżące). Ubytek ma być zniwelowany nową subwencją dla samorządów na cele inwestycyjne (wydatki majątkowe). Subwencja ma pełnić rolę zryczałtowanej rekompensaty wpłacanego podatku VAT z tytułu zrealizowanych przez JST inwestycji na cele publiczne. Nie znamy szczegółowych założeń projektu oraz prognozowanych kwot wsparcia samorządów.
 
W opinii Komisji Skarbników UMP – w celu zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wspólnot lokalnych niezbędne są pilne działania w kierunku:
1) wypracowania mechanizmu rekompensaty ubytku w dochodach bieżących. Proponujemy by ten ubytek został zrekompensowany poprzez zwiększenie udziału w podatku PIT o 11,91% (dla gmin o 9,1%, powiatów o 2,44%, miast na prawach powiatu o 11,53%, województw o 0,38%).
2) zawieszenie reguł limitacji długu z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych co najmniej do końca 2023 roku.
 
Nie negujemy potrzeby wprowadzenia subwencji rozwojowej, o którą apelujemy od lat.
Uważamy ją za dobre rozwiązanie dla finansów publicznych – jako dodatkowe źródło wspierania inwestycji samorządowych. Subwencja ta nie może zastąpić dochodów bieżących samorządów, z których finansowane są zadania o charakterze bieżącym (pensje dla nauczycieli, utrzymanie i remonty dróg).
 
Przewodniczący Komisji Skarbników Miast UMP
Krzysztof Mączkowski
skarbnik Miasta Łodzioprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl