Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ulica nie jest miejscem dla dzieci - w miejskiej świetlicy otrzymają niezbędną pomoc

Od 21 lipca 2017 r. w Domu Sąsiedzkim przy ulicy Zakopiańskiej 40 w Gdańsku, działać będzie świetlica, w której opiekę i dobre wsparcie otrzymają dzieci proszące o datki na ulicy lub towarzyszące swoim opiekunom podczas żebrania. Będzie otwarta w dni powszednie od godz. 10 do 18. Dzieci w wieku od trzech do kilkunastu lat będą mogły tu odpocząć, zjeść ciepły posiłek oraz bezpiecznie bawić i uczyć się pod opieką dorosłych.

Ulica nie jest miejscem dla dzieci - w miejskiej świetlicy otrzymają niezbędną pomoc
A
A
data publikacji: 16 lipca 2017 r.

Świetlica przy ul. Zakopiańskiej 40 czynna jest do końca wakacji w dni powszednie, od godz. 10 do 18. Opiekę i posiłek dzieci otrzymają tu bezpłatnie
Świetlica przy ul. Zakopiańskiej 40 czynna jest do końca wakacji w dni powszednie, od godz. 10 do 18. Opiekę i posiłek dzieci otrzymają tu bezpłatnie
Wojtek Jakubowski/KFP

Wakacje to czas, w którym częściej niż zwykle spotykamy na ulicy dzieci proszące o datki, bądź towarzyszące żebrzącym, i zdarza się, że kierując się współczuciem decydujemy się wesprzeć je pieniędzmi. To nie jest dobre rozwiązanie.

- Apeluję, by nie dawać pieniędzy osobom nagabującym na ulicach i informować służby miejskie o takich sytuacjach – tłumaczy Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - A już szczególnie, gdy żebrzą kobiety czy dzieci. Na to nie ma zgody! Każdy potrzebujący człowiek otrzyma kompleksowe wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku lub innych instytucjach i organizacjach pomocowych.

Dawanie pieniędzy utrwala tylko złe nawyki. Trzeba pomagać inaczej. Od 21 lipca w Domu Sąsiedzkim przy ulicy Zakopiańskiej 40 w Gdańsku działać będzie świetlica, w której potrzebujące dzieci będą bezpieczne - otrzymają ciepły posiłek, napoje i właściwą opiekę. Świetlica otwarta będzie do końca wakacji, w dni powszednie w godz. od 10 do 18 i jest przeznacznona dla dzieci w wieku od trzech do kilkunastu lat. Nie będą się tu nudzić. Przygotowano dla nich nie tylko gry, zabawy turystyczne, sportowe czy edukacyjne, ale też zajęcia z czytania na wesoło. Opiekunowie zabiorą je też do kina albo teatru. Wszystko bezpłatnie. 

Świetlicę prowadzą wspólnie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPŚBA) i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. W tym roku do akcji włączyły się także: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych, które – na zlecenie miasta – organizują świetlicę.

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić taki przypadek, dzwoniąc pod numery alarmowe: Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986.

Na stronie: www.gdansk.policja.gov.pl dostępna jest mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

Za pomocą specjalnej aplikacji, mieszkańcy mogą zgłosić miejsce, w którym zauważyli osobę nagabującą przechodniów. Patrol sprawdzi sygnał.


Do przyjścia na Zakopiańską przekonywać też będą dzieci, a przede wszystkim ich opiekunów, pracownicy terenowi Centrum. Ich zadaniem jest odwiedzanie miejsc w Gdańsku, w których mogą być takie osoby. Uruchomienie świetlicy to jeden z elementów kampanii edukacyjnej i prewencyjnej, przeciwdziałającej problemowi żebractwa w mieście podczas sezonu letniego.

Dodatkowo, w ramach kampanii w pierwszych dniach Jarmarku św. Dominika pracownicy gdańskiego MOPR oraz TPŚBA przekażą osobom handlującym plakaty, nawołujące do nie dawania pieniędzy osobom proszącym o datki. Akcja obejmie ponownie także m.in. restauracje, kawiarnie w Śródmieściu. Pracownicy MOPR przypomną także o adresach i kontakcie do instytucji, udzielających w mieście wsparcia potrzebującym. Przez całe wakacje m.in. Straż Miejska i Policja patrolować będą najbardziej turystyczne i przez to atrakcyjne dla osób żebrzących, punkty miasta - ze szczególnym naciskiem na interwencje przeciwdziałające problemowi społecznemu.

Adres MOPR: Gdańsk, ul. Leczkowa 1A, tel. 58 342 31 50, www.mopr. gda.pl.

-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl