PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

URBACT - ulepszyć miasto. Gdańsk wspólnie z Turynem, Budapesztem i rumuńskim Kluż-Napoka

URBACT - ulepszyć miasto. Gdańsk wspólnie z Turynem, Budapesztem i rumuńskim Kluż-Napoka
W dniach 15 i 16 lipca w Gdańsku odbyła się wizyta eksperta wiodącego programu URBACT III - CO4CITIES Levente Polyaka. W jego ramach odwiedził on Orunię oraz Biskupią Górkę, czyli przestrzenie, w których miasto wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Misją Programu URBACT jest umożliwienie wspólnej pracy i rozwijania zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich
Wizyta zespołu projektowego na ul. Ubocze. Od ponad dziesięciu lat, program URBACT ma na celu wspieranie zrównoważonego oraz zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich w miastach w całej Europie
Wizyta zespołu projektowego na ul. Ubocze. Od ponad dziesięciu lat, program URBACT ma na celu wspieranie zrównoważonego oraz zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich w miastach w całej Europie
UMG

 

Projekt CO4CITIES, to narzędzia współpracy dla miast w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich. Dotyczy on przełożenia wypracowanych w Turynie rozwiązań współzarządzania przestrzeniami i obiektami publicznymi przez mieszkańców i samorząd, do warunków prawnych i administracyjnych w Gdańsku.

Projekt realizowany jest od marca 2021 roku do końca września 2022 we współpracy z Partnerem Wiodącym: włoskim Turynem i Partnerami Projektu: węgierskim Budapesztem oraz rumuńskim Kluż-Napoka. Projekt jest w 70% refundowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W jego trakcie wspólnie z mieszkańcami i organizacjami społecznymi zostanie wypracowana, dostosowana do warunków lokalnych, koncepcja partnerskiego planowania i zarządzania przestrzeniami i usługami w wybranych lokalizacjach oraz stworzony plan inwestycyjny dla jej realizacji.

Podczas wizyty na Oruni, ekspert miał okazję zobaczyć podwórka zagospodarowane przez mieszkańców i mieszkanki, odwiedzić Dom Sąsiedzki "Gościnna Przystań" oraz przestrzeń bloku komunalnego na ul. Ubocze, gdzie rozmawiał z przedstawicielem grupy lokalnej działającej na rzecz mieszkańców. Odwiedził również Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce, gdzie spotkał się z organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w działania w Gdańskim Centrum Równego Traktowania: Stowarzyszeniem WAGA oraz Fundacją FOSA. Tematy rozmów dotyczyły procesów włączania mieszkańców w procesy współpracowania i współzarządzania przestrzeniami oraz włączania klientów NGO we współtworzenie usług.

Drugiego dnia wizyty Zespół z Referatu Spójności Społecznej oraz Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego wraz z ekspertem pracował w przestrzeni Solidarności Codziennie w Europejskim Centrum Solidarności nad planem działania dla Gdańska. Ekspert spotkał się również z Moniką Chabior, zastępczynią prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz z Piotrem Grzelakiem, zastępcą prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Kolejnym etapem projektu jest wizyta studyjna wszystkich partnerów projektu w Gdańsku, która planowana jest we wrześniu. Jednocześnie toczyć się będzie praca w dwóch grupach roboczych wokół wybranych do projektu przestrzeni, nad koncepcją współplanowania i współzarządzania nimi.

Miasto opracowało już kilka projektów skupiających się na miejskich dobrach wspólnych (CivicEstate, EUArenas) i innowacjach społecznych (Boostinno) i sieć CO4CITES jest naturalną kontynuacją już rozpoczętego procesu. Projekt pozwala na:

  • doskonalenie elementów dzielenia się władzą z mieszkańcami (współprojektowanie, współzarządzanie, współinnowacja, współwdrażanie i współodpowiedzialność),
  • wzmocnienie potencjału domów sąsiedzkich i organizacji pozarządowych we wspieraniu inkluzywności i spójności społecznej miasta, poprzez rozwijanie nowych aspektów swoich działań, dążenie do lokalnego zatrudnienia,
  • włączanie w procesy demokratyczne osób z grup narażonych na dyskryminację.

Od ponad dziesięciu lat, program URBACT ma na celu wspieranie zrównoważonego oraz zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich w miastach w całej Europie. Jest to instrument polityki spójności, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 28 państwach członkowskich, Norwegii i Szwajcarii. Misją Programu URBACT jest umożliwienie wspólnej pracy i rozwijania zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich, poprzez tworzenie sieci, uczenie się od siebie cudzych doświadczeń i określenie dobrych praktyk w celu poprawy polityki miejskiej.