PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.

Ul. Nowy Świat gotowa, obok powstał nowy zbiornik Osowa II

Ul. Nowy Świat gotowa, obok powstał nowy zbiornik Osowa II
Zakończyła się ważna drogowa inwestycja, która na pewno poprawi komunikację w rejonie dzielnicy Osowa. Za 25 mln zł zbudowano 1,6-kilometrowy odcinek ul. Nowy Świat. W ramach tego samego zadania oddany też został do użytku zbiornik retencyjny Osowa II.
Nowa ul. Nowy Świat, obok zbiornik retencyjny Osowa II
Nowa ul. Nowy Świat, obok zbiornik retencyjny Osowa II
mat. DRMG


Budowę w imieniu Miasta prowadziła Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Cała inwestycja łączy w sobie zarówno sprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jak i funkcje komunikacyjne. Nowopowstały zbiornik retencyjny Osowa II ma pojemność 15 tys. m3. Tak jak inne podobne obiekty teren wokół niego został zagospodarowany, dzięki czemu pełni on również rolę rekreacyjno-wypoczynkową. Dookoła niego powstała oświetlona ścieżka z elementami małej architektury, posadzono też roślinność. Jest to już 52 zbiornik retencyjny w Gdańsku.

Zobacz jak wygląda nowa inwestycja:


W ramach tej samej inwestycji zbudowana została również ulica Nowy Świat, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa, o długości ok. 1600 m. Droga jest jednojezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę, uwzględniająca ruch rowerowy przy zewnętrznej krawędzi jezdni. Ponadto w ulicy Zeusa poprowadzona została kanalizacja deszczowa.

Czytaj też: Zbiorniki retencyjne. Jesienne piękno obiektów inżynierskich


Koszt całej inwestycji wyniósł niecałe 25 mln złotych. Wykonawcą prac była firma Skanska, a zadanie było elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” (całkowita wartość ponad 131 mln zł). Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Pełny zakres prac:


1) roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich branż;
2) zbiornik retencyjny z robotami towarzyszącymi;
3) budowa kanalizacji deszczowej;
4) sieć wodociągową;
5) sieć kanalizacji sanitarnej;
6) sieć gazową;
7) drogę;
8) zieleń;
9) organizację ruchu na czas budowy;
10) docelową organizację ruchu;
11) oświetlenie, kanał technologiczny;
12) usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi;
13) roboty teletechniczne;
14) małą architekturę

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl