Trzecie spotkanie w trzecim panelu obywatelskim za nami

W miniony weekend gdańska „ława przysięgłych” odbyła kolejne trzecie spotkanie w trzecim panelu obywatelskim. W tej edycji gdańszczanki i gdańszczanie (próba reprezentatywna wybrana w losowaniu) debatują nad tym: „Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?”

Trzecie spotkanie w trzecim panelu obywatelskim za nami
A
A
data publikacji: 09 października 2017 r.

Trzeci panel obywatelski odbył się w sobotę, 7 października
Trzeci panel obywatelski odbył się w sobotę, 7 października
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Celem panelu jest uzyskanie opinii mieszkańców Gdańska w kwestiach związanych z procesami partycypacyjnymi. Uczestnicy rozmawiają o tym, co sprzyja w realizowaniu obywatelskiej aktywności, a co może stanowić przeszkodę w harmonijnej i niezakłóconej partycypacji. Kolejne sobotnie spotkania poświęcone były omówieniu różnych wątków, istotnych dla stymulowania uczestnictwa gdańszczan w życiu swego miasta. Rozważania podjęte przez uczestników Panelu dotyczyły w szczególności następujących zagadnień:

1) edukacja świadomego obywatela;

2) pobudzanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców Gdańska;

3) wzmocnienie narzędzi partycypacji;

4) wspieranie równego traktowania


Tej ostatniej kwestii poświęcone było sobotnie popołudnie. Podczas niego debatowano nad zagadnieniami równości szans i możliwości angażowania się w życie społeczne, przeciwdziałania stereotypom utrudniającym funkcjonowanie w mieście , planom i perspektywom UMG w zakresie równości wszystkich interesariuszy, w tym także o działaniach na rzecz równego traktowania osób LGBT. Ten ostatni temat wywołał nieprawdziwą dyskusję wśród części mediów. Podczas niej zarzucano miastu iż chce stać się tzw. "tęczowym miastem" - co nie jest prawdą. Chcemy być miastem tolerancyjnym, dumnym ze swojej wolności i solidarności z wszystkimi naszymi mieszkańcami, nie dokonując podziału na lepszych i gorszych.


Chcielibyśmy zdementować także zarzuty jakoby miasto wpierw zaprosiło, a potem zrezygnowało z obecności przedstawiciela Fundacji Mamy i Taty. Przedstawiciel fundacji nie znaleźli się wśród organizacji, które specjaliści ds. organizacji panelu rekomendowali, jako najbardziej predestynowane do zaprezentowania chrześcijańskiego poglądu na tematy równościowe. Fundacja Mama i Tata nie zostały więc wyproszone, bo nie były zaproszone. Lektura raportu Fundacji Mamy i Taty "Strategia polityczna lobby LGTB w Polsce i na świecie" nie pozostawia wątpliwości, że działalność fundacji nie jest związana ze wspieraniem równego traktowania: http://www.mamaitata.org.pl/gfx-upload/pliki/Przeciw_wolnosci_i_demokracji___Raport_Fundacji_Mamy_i_Taty.pdf

Zapraszaliśmy natomiast do udziału w debacie trzech innych ekspertów, którzy w opinii niezależnych ekspertów, mogliby prezentować chrześcijańską perspektywę na równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz osób LGBT. Niestety ze względu na kolizję terminu osoby te nie mogły wziąć 7 października udziału w panelu. Uznaliśmy jednak, iż jeśli paneliści wyrażą taką wolę podczas sobotniego spotkania, temat ten zostanie omówiony w kolejnym terminie. Dlatego też podczas sobotniego panelu, po wyjaśnieniu dlaczego Fundacja Mamy i Taty i nie została do udziału w panelu zaproszona, paneliści zostali poproszeni o wyrażenie zdania kogo chcieliby jeszcze wysłuchać. W trakcie głosowania paneliści zdecydowali, że nie będzie to przedstawiciel Fundacji Mamy i Taty ale inny prelegent. Ta propozycja zyskała większość głosów i tym samym 21 października paneliści będą mieli okazję wysłuchać wystąpienia na temat "Chrześcijańska perspektywa w kwestii równego traktowania".


Przypomnijmy czym jest panel obywatelski? Jest to sposób na włączenie mieszkańców w podejmowanie decyzji w sprawach miasta. Do udziału w panelu zaprasza się losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę osób. Panel obywatelski można porównać do ławy przysięgłych w amerykańskim sądzie. Jego podstawowym elementem jest debata. Po zapoznaniu się z opinią wszystkich stron zainteresowanych tematem, a w tym opinii ekspertów i ekspertek, rolą panelistów i panelistek będzie ustalenie, co w danej sprawie będzie najkorzystniejsze dla lokalnej społeczności.

W Gdańsku odbyły się już dwa panele obywatelskie. O tym, jak przebiegały oraz jakie rekomendacje udało się przyjąć, można przeczytać na stronie panelu obywatelskiego

W ramach trzeciego panelu obywatelskiego odbywa się pięć spotkań. 3 dotychczasowe spotkania panelu obywatelskiego były tzw. częścią edukacyjną, podczas których paneliści zgłębiali tematy związane z partycypacją i równością. Kolejne 2 spotkania - 21 i 28 października to czas na wypracowanie rekomendacji. Dodatkowo 21 października paneliści wysłuchają wystąpień zaproszonych przez siebie prelegentów - radni miejscy i przedstawicieli organizacji reprezentującej chrześcijańską perspektywę w kwestii równego traktowania. Po tych wystąpieniach paneliści przystąpią do pracy nad swoimi rekomendacjami, które następnie będą wybierać w drodze głosowania 28 października.Magdalena Skorupka-Kaczmarek (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Rzecznik Prasowy Prezydenta Gdańska
więcej tekstów autora
Magdalena Skorupka-Kaczmarek (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Rzecznik Prasowy Prezydenta Gdańska
więcej tekstów autora