PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trwają wybory dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych. Podania do 26 kwietnia 

Trwają wybory dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych. Podania do 26 kwietnia 
Wraz z końcem roku szkolnego 2020/21, w 40 gdańskich szkołach i placówkach oświatowych zakończy się kadencja obecnych dyrektorów. W związku z tym organizowane są konkursy, które wyłonią odpowiednie osoby na te stanowiska na kolejnych 5 lat. W kilku placówkach są jeszcze wakaty. 
W 40 gdańskich szkołach przeprowadzony zostanie konkurs na dyrektora
W 40 gdańskich szkołach przeprowadzony zostanie konkurs na dyrektora
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

 

W Gdańsku opiekę nad uczniami sprawuje łącznie 164 dyrektorów. Do tej pory odbyło się już 13 konkursów, które wyłoniły nowych dyrektorów. Ci swoją funkcję rozpoczną wraz z początkiem roku szkolnego 2021/22. Jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, 15 kwietnia oraz w piątek, 16 kwietnia, odbędzie się kolejna, III już tura konkursów na stanowiska dyrektorów. Tym razem dotyczyć ona będzie poniższych placówek:

 • Przedszkole nr 75 w Gdańsku, ul. Wileńska 62,
 • Szkoła Podstawowej nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdańsku, ul. Kłosowa 3,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdańsku, ul. Wilhelma Stryjewskiego 28,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku, ul. Lawendowe Wzgórze 5,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gdańsku, ul. Marcina Dragana 2,
 • Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, ul. Subisława 22.

W latach ubiegłych konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w Gdańsku odbywały się z udziałem publiczności. Jednak w tym roku z uwagi na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, zrezygnowaliśmy z obecności publiczności. Postępowania konkursowe odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

 

Poszukiwani kandydaci na stanowiska dyrektorów

Na początku kwietnia ogłoszona została IV tura konkursów, które zostaną przeprowadzone 13 i 14 maja. Odbędą się one w poniższych placówkach edukacyjnych:

 • Przedszkole nr 32 w Gdańsku, ul. Świętojańska 26,
 • Przedszkole nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Gdańsku,
 • Rzeczypospolitej 11A,
 • Przedszkole nr 67 "Wesołe Skrzaty" w Gdańsku, ul. Dworska 31,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku, ul. Polanki 119,
 • Szkoła Podstawowa nr 56 im. Andrzeja Struga w Gdańsku, ul. Małomiejska 8A,
 • Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku, ul. Kępna 38,
 • Szkoła Podstawowa nr 67 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 83 w Gdańsku, ul. Stokłosy 1,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku, ul. Polanki 130.


Zainteresowani objęciem stanowiska dyrektora w jednej z powyższych placówek, podania mogą składać do 26 kwietnia.

Ofertę w zamkniętej kopercie, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub placówki) w Gdańsku” można pozostawić w pok. 40 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. 

W przypadku wysyłki pocztowej, na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Szczegóły dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Procedura konkursowa

Procedurę postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017r. poz. 1587, z 2019r. poz. 1643).

Skład komisji konkursowej określa art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.). W związku z powyższym w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje 12-osobową komisję konkursową w składzie:

 • po trzech przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę lub placówkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • po dwóch przedstawicieli: rady pedagogicznej i rady rodziców,
 • po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursów na dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych, udziela Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, tel. 58 323-67-22 lub sekretariat WRS tel. 58-323-67-00 i 58-323-67-27.

oprac. AU

 

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze