PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trwa nabór do konkursów na nowych dyrektorów czterech gdańskich placówek oświatowych 

Trwa nabór do konkursów na nowych dyrektorów czterech gdańskich placówek oświatowych 
Wraz z końcem roku szkolnego 2020/21 w kilkudziesięciu gdańskich szkołach i placówkach oświatowych zakończy się kadencja obecnych dyrektorów. Znane są już nazwiska ich następców, pozostały tylko ostatnie znaki zapytania. Można jeszcze zgłosić kandydatury do czterech konkursów na nowych dyrektorów.
Budynek jednej z gdańskich szkół. Zdjęcie wykonano przy słonecznej pogodzie. Widać wejście na dziedziniec szkoły, które znajduje się między dwoma skrzydłami budynku, pod łącznikiem korytarza biegnącego na pierwszym piętrze. W środkowej części łącznika jest czerwona tablica z nazwą szkoły i tablica z godłem państwowym. Na prawo i lewo od tablic wiszą flagi: Polski, Gdańska i Unii Europejskiej
Po upływie pięcioletniej kadencji, dla każdej ze 164 gdańskich placówek oświatowych odbywa się konkurs na nowego dyrektora. W tym roku szkolnym, mimo trwającej pandemi, przeprowadzono zgodnie z harmonogramem 40 kolejnych konkursów. Poszukiwanie najlepszych kandydatów dla czterech gdańskich placówek jeszcze trwa
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W Gdańsku opiekę nad szkołami, przedszkolami i szeroko pojętymi placówkami oświatowymi sprawuje łącznie 164 dyrektorów. Praca tych osób ma charakter kadencyjny, w związku z czym po upływie 5 lat Miasto rozpisuje konkursy, na podstawie których sukcesywnie wybierani są nowi dyrektorzy.  

W tym roku rozstrzygnięto konkursy dla 40 szkół i przedszkoli. W latach ubiegłych odbywały się one z udziałem publiczności. W tym roku, z uwagi na trwający stan epidemii i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom, zrezygnowano z takiej formy. Postępowania konkursowe odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Nowo wybrani dyrektorzy swoją funkcję rozpoczną wraz z początkiem roku szkolnego 2021/22.

 

Poszukiwani kandydaci na stanowiska dyrektorów

Obecnie trwa nabór do ostatnich już konkursów przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22. Odbywają się one w poniższych placówkach edukacyjnych:

  • Przedszkole nr 9 w Gdańsku, ul Nowiny 2
  • Przedszkole nr 24 w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 320
  • Zespół Przedszkolny nr 1 w Gdańsku, ul. Jacka Malczewskiego 31
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku, ul. Stefana Batorego 26

 

Osoby zainteresowane objęciem stanowiska dyrektora w jednej z powyższych placówek, podania mogą składać do 29 czerwca. Ofertę w zamkniętej kopercie, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub placówki) w Gdańsku” można pozostawić w pok. 40 Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. W przypadku wysyłki pocztowej, na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

Szczegóły dostępne są także na osobnej stronie dotyczącej pierwszego konkursu oraz drugiego konkursu.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursów na dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych, udziela Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, tel. 58 323-67-22 lub sekretariat WRS tel. 58-323-67-00 i 58-323-67-27.

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze