PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trudna współpraca Miasta z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Opóźnione inwestycje

Trudna współpraca Miasta z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Opóźnione inwestycje
Niekończące się uzgodnienia projektów planów miejscowych, zmienność wytycznych konserwatorskich, a tym samym zamrożenie inwestycji miejskich na kwotę około 100 mln złotych - tak w Gdańsku wygląda współpraca z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W piątek, 8 maja, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, zorganizował konferencję prasową w tej sprawie.
Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, poinformowała podczas piątkowej konferencji, że mocno wydłużył się czas procedowania miejscowych planów zagospodarowania
Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, poinformowała podczas piątkowej konferencji, że mocno wydłużył się czas procedowania miejscowych planów zagospodarowania
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

- Niekończące się uzgodnienia, spowolnienie procesu inwestycyjnego oraz procesu planistycznego, zmienność wytycznych konserwatorskich, brak ciągłości organu, uznaniowość i wychodzenie poza swoje kompetencje. Tak to nie może wyglądać. Gdańsk na to nie zasługuje - podkreślał w piątek Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Podczas konferencji prasowej omówiono różne aspekty współpracy miasta z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, m.in. przy pracach remontowych ulic na terenie Głównego Miasta, jak i podczas uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

ZOBACZ ZAPIS KONFERENCJI:

 

Ulice Głównego Miasta

- Naszym oczkiem w głowie jest cały czas podnoszenie jakości życia w przestrzeni publicznej, także w obszarach historycznych – zaznaczał Michał Szymański, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Proces ten trwa już drugą dekadę. Chcielibyśmy go kontynuować, ale w zgodzie ze współczesnymi standardami dostępności. Istotna jest ona tak dla pieszych, jak i pieszych z niepełnosprawnościami, matek z dziećmi w wózkach czy kobiet w szpilkach.

 

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju
Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

Wśród przywołanych podczas konferencji przykładów znalazła się najbardziej reprezentacyjna ulica w mieście - Długi Targ, która stała się polem sporów konserwatora i władz miasta. Zaproponowane przez GZDiZ rozwiązania miały zapewnić użytkownikom ulic maksimum komfortu, wymieniając zużyte płyty i kostkę kamienną na nowe, gładkie płyty kamienne. Z takim rozwiązaniem nie zgadzał się PWKZ, chcąc chronić i zachować istniejącą kostkę kamienną. Od kilku miesięcy trwa proces uzgadniania kompromisowego rozwiązania.

1

 

2

 

3

 

Podobna sytuacja ma miejsce z projektem ul. Ogarnej, gdzie zapewnienie komfortu rowerzystom poprzez zaprojektowanie gładkich pasów z kostki kamiennej w jezdni wykonanej z kostki łupanej, nie spotkało się z aprobatą władz konserwatorskich.

 

4

 

5

 

6

 

Zamrożone inwestycje miejskie za około 100 mln złotych

- Procedura planu miejscowego trwa kilka lat, w Gdańsku średnio dwa lata. Jednak od roku znacznie się wydłużyła - podkreślała w trakcie konferencji Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. - Dzieje się tak ponieważ, mimo rozmów i negocjacji z konserwatorem, na etapie przystąpienia bądź uzgodnienia do planu, nie jesteśmy w stanie określić ostatecznych zapisów w planie miejscowym. To wpływa na wydłużenie procedury. Obecnie mamy 15 planów, nad którymi dyskutujemy i pracujemy, i jesteśmy na etapie braku uzgodnień ze strony konserwatora.

Niekończące się uzgodnienia projektów planów miejscowych skutkują spowolnieniem procesu planistycznego. Dzieje się tak m.in. w przypadku planów dotyczących: Śródmieścia - rejon ulic 3 Maja i Kurkowej (prokuratura), ul. Zamczysko - rejon ulicy Rycerskiej (Muzeum Gdańska), Polskiego Haka – rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej, Góry Gradowej - Centrum Hevelianum (planetarium), Śródmieścia - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała (trwały zarząd Hevelianum) oraz Oliwa Górna - Kuźnia Wodna (Muzeum Gdańska).

 

7

 

8

 

9

 

Zmienność wytycznych konserwatorskich, które skutkują opóźnieniami w realizacji celów publicznych, brak ciągłości działania organu konserwatorskiego oraz niekończące się uzgodnienia projektów planów miejscowych powodują zamrożenie inwestycji miejskich na łączną kwotę około 100 mln zł.

 

10


oprac. KG

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze