Treść SMS-ów w dodatkowym głosowaniu - z czego wynika?

W poniedziałek, 15 stycznia o godzinie 00:01 rozpoczęło się dodatkowe głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018. Pierwsze SMS-y informujące o tym głosowaniu zostały wysłane 12 stycznia. Z czego wynika właśnie taka, a nie inna, treść tego esemesa, a także następnych, które będą wysłane w najbliższych dniach?

Treść SMS-ów w dodatkowym głosowaniu - z czego wynika?
A
A
data publikacji: 12 stycznia 2018 r.

Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Do dodatkowego głosowania uprawnionych jest 15 211 osób, które nie mają wykorzystanej pełnej puli punktów, jakie były do rozdysponowania podczas pierwszego głosowania w dniach 18.09-02.10.2017 r. (dotyczy głosowania samodzielnego, nie w punktach konsultacyjnych).


Treść SMS-a wysłanego 12 stycznia – z czego wynika?

"Budzet Obywatelski 2018. W dniach 15-21 stycznia odbedzie sie dodatkowe glosowanie, do którego moze byc Pani/Pan uprawniona/y. Szczegoly na www.gdansk.pl"

SMS-y powyższej treści 12 stycznia zostały wysłane na numery telefonów z puli 15 211 mieszkańców. Zdecydowana większość z nich trafi do osób uprawnionych do dodatkowego głosowania, co wynika z jednorazowego użycia danego numeru telefonu.

W tej puli jest jednak także około 850 numerów, które zostały użyte więcej niż jeden raz (podczas pierwszego głosowania jeden numer telefonu można było użyć 3 razy). Właściciel telefonu może, ale nie musi być uprawniony do dodatkowego głosowania.

Przykład


Właściciel telefonu - osoba 1 - zagłosowała w pierwszym głosowaniu w ten sposób: 5 punktów na projekt dzielnicowy, 1 punkt na projekt ogólnomiejski. Wszystkie punkty z tego głosowania zostały zapisane.

Osoba 2 – której osoba 1 użyczyła swojego telefonu zagłosowała w sposób: 1 punkt na projekt dzielnicowy, 4 punkty na projekt dzielnicowy i 1 punkt na projekt ogólnomiejski. W tym głosowaniu nie został zsumowany 1 punkt z uwagi na powtarzalność liczby punktów.


W jednym i drugim głosowaniu zapisany został jeden numer telefonu – osoby 1.


Zatem wysyłając SMS-a powyższej treści zostało użyte słowa „może być Pani/Pan uprawniona/y”


Treść SMS-a wysłanego 15 stycznia – jaka będzie?

15 stycznia, a więc pierwszego dnia dodatkowego głosowania osoby, które jednorazowo wykorzystały swój numer otrzymają wiadomość SMS z informacją i zaproszeniem do wzięcia udziału w dodatkowym głosowaniu poprzez stronę www.gdansk.pl

Osoby, które wykorzystały swój numer więcej niż jeden raz otrzymają informację, że z danego telefonu zostało zarejestrowane więcej niż jedno głosowanie + informacja, że dana osoba może być uprawniona do głosowania (co można potwierdzić poprzez stronę do głosowania) lub/i osoby, które korzystały z tego numeru również mogą być uprawnione do dodatkowego głosowania.


Ostatni SMS – 19 stycznia

Ta wiadomość będzie przypomnieniem o dodatkowym głosowaniu, które zakończy się w niedzielę, 21 stycznia o godz. 23:59.


Można też sprawdzić, czy jest się osobą uprawnioną do dodatkowego głosowania, wysyłając e-mail na adres: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl, lub dzwoniąc pod numer 58 323 65 75.Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
więcej tekstów autora
Sylwia Betlej (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Referat Komunikacji Społecznej
więcej tekstów autora