PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

To już tradycja. Świąteczne spotkanie stypendystów Fahrenheita

To już tradycja. Świąteczne spotkanie stypendystów Fahrenheita
W piątek, 28 grudnia w sali plenarnej budynku Rady Miasta Gdańska spotkali się młodzi gdańszczanie, którzy są stypendystami Gabriela Daniela Fahrenheita. To świąteczne spotkanie to okazja do podsumowań.
Świąteczne spotkanie Stypendystów Fahrenheita
Świąteczne spotkanie Stypendystów Fahrenheita
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Studiują na różnych uczelniach, w różnych krajach. Wybrali różne kierunki: prawo, inżynierię lotniczą, medycynę, muzykę... Łączy ich jedno są młodymi gdańszczanami i gdańszczankami oraz stypendystami Gabriela Daniela Fahrenheita. Tradycyjnie w okolicy Świąt Bożego Narodzenia spotykają się, by wspólnie spędzić kilka chwil, porozmawiać i podsumować mijający rok. To też okazja, żeby przedstawić projekty Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita.

Tym razem świąteczne spotkanie zorganizowali w sali posiedzeń Rady Miasta Gdańska. Władze Miasta reprezentował zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk, a radnych Teresa Wasilewska.

Od początku istnienia stypendium skorzystało z niego 365 osób
Od początku istnienia stypendium skorzystało z niego 365 osób
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


W tym roku 25 studentek i studentów pochodzących z Gdańska otrzymało stypendium im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą. Dzięki temu mogą zdobywać wiedzę w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Kanadzie i USA. Gdańsk jest jedyną gminą przyznającą tego typu stypendia. W obecnym roku akademickim miasto przeznaczyło 634,5 tys. zł. Od początku trwania programu, czyli od roku 2005/2006, łącznie przeznaczono na edukację zagraniczną 365 młodych gdańszczanek i gdańszczan niemal 9 mln złotych. Stypendyści otrzymują od dwóch do trzech tysięcy miesięcznie. Celem programu jest umożliwienie najzdolniejszym mieszkańcom Gdańska i zarazem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. Warto dodać, że stypendium dla danej osoby może być przyznawane kilka lat z rzędu. Tak jest w przypadku tegorocznych 19 studentów. Natomiast 6 osób otrzymało wsparcie finansowe po raz pierwszy. Osoby te uczęszczają na wykłady w Oksfordzie, Edynburgu, Salzburgu, w Londynie i Delft.

Zobacz też: Jak otrzymać stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita

Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania wysokich wyników w nauce, reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej na terenie miasta. Laureaci stypendium Fahrenheita w Gdańsku w ramach wolontariatu m.in. prowadzą warsztaty informatyczne, organizują koncerty muzyczne dla mieszkańców Gdańska czy Dni Nauki w Hevelianum.


Gdańscy stypendyści Fahrenheita prowadzą też na naszej stronie swój serwis internetowy: gdansk.pl/fahrenheit. Opisują tam swoje doświadczenia i przygody z zagranicznych studiów. Służą radą młodszym koleżankom i kolegom. Opowiadają o swoich dylematach, o różnicach kulturowych, o tym, jak spędzają wolny czas. Jeśli planujecie zagraniczne studia, zajrzyjcie tam koniecznie.oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl