PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

To już pewne: będzie podziemne planetarium w Centrum Hewelianum [WIZUALIZACJE]

To już pewne: będzie podziemne planetarium w Centrum Hewelianum [WIZUALIZACJE]
Planowana od kilku lat rozbudowa Centrum Hewelianum na potrzeby planetarium dojdzie do skutku. Projekt wartości blisko 22 mln zł otrzymał właśnie dofinansowanie i powstanie do 2020 r.

W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt pomiędzy Kaponierą Południową a Galerią Strzelecką, czyli zabytkowymi obiektami na Górze Gradowej. Głównym elementem projektowanego budynku o trzech kondygnacjach będzie sferyczna sala przeznaczona na projekcje multimedialne z miejscami dla 74 osób, czyli właśnie planetarium. Obok niej powstaną dodatkowe przestrzenie wystawiennicze i sale wielofunkcyjne.

Co ciekawe, bryła nowego budynku zostanie wkomponowana w istniejący nasyp ziemny i ukryta pod warstwą nawierzchni trawiastej, odtworzonej w formie zielonego dachu.

Gdańskie planetarium będzie więc planetarium podziemnym! Frontowa ściana obiektu, biegnąca wzdłuż suchej fosy będzie jednocześnie rekonstrukcją kilkudziesięciometrowego fragmentu historycznego muru Carnot`a, okalającego pierwotnie fort na Górze Gradowej.

Siedziba planetarium będzie połączona ze współczesną przybudówką do Kaponiery Południowej, do obu prowadzić będzie jeden hol wejściowy. Odtworzona zostanie również historyczna „droga straży” biegnąca przy stopie wału ziemnego na odcinku od Kaponiery Południowej do Galerii Strzeleckiej.

- Powstające planetarium będzie jedynym tego typu miejscem w Gdańsku i na pewno wielką atrakcją. Konsekwentnie dążymy do rozbudowy systemu fortów Centrum Hewelianum oraz unowocześniania znajdujących się tam obiektów. Jednocześnie chcemy połączyć istniejące historyczne budynki, miejsca wystawowe i sale edukacyjne w spójny kompleks - tłumaczy Aleksandra Dulkiewicz, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Przypominamy, iż dotąd w gdańskim centrum nauki funkcjonowało jedynie sezonowe planetarium mobilne.

Plan sytuacyjny lokalizacji przyszłego planetarium

Słowniczek pojęć architektury militarnej znajdziesz na stronie internetowej Centrum Hewelianum.

Dofinansowanie inwestycji w wysokości 15 052 157,11 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Gdański projekt pn. projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku” jest jedynym z województwa pomorskiego, który otrzymał dofinansowanie spośród 32 startujących w konkursie. Całkowita wartość inwestycji wynosi 21 778 998,76 zł. Jej realizacja rozpocznie się w połowie 2018 r. i zakończy się w 2020 r.

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze