PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Superszpital Uniwersyteckiego Centrum Medycznego już prawie gotowy

Superszpital Uniwersyteckiego Centrum Medycznego już prawie gotowy
Jeszcze w tym roku w nowo wybudowanej części Centrum Medycyny Nieinwazyjnej pojawią się pierwsi pacjenci. To obecnie największa inwestycja realizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, która stanowi kolejny etap modernizacji bazy klinicznej Uczelni.
W nowowybudowej części Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pierwsi pacjenci leczeni będą jeszcze w 2021 roku
W nowowybudowej części Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego pierwsi pacjenci leczeni będą jeszcze w 2021 roku
Fot. P. Sudara/GUMed

 

“Połączone budynki Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i Inwazyjnej tworzą najnowocześniejszy w Polsce kompleks medyczny, w którym pacjenci mają dostęp do innowacyjnych metod leczenia i sprzętu medycznego na najwyższym światowym poziomie” - informuje Gdański Uniwersytet Medyczny.

- Oprócz prowadzenia działalności leczniczej jest to także istotny ośrodek kształcenia przed- i podyplomowego specjalistów w zakresie ochrony zdrowia, w którym również studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zyskają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze obecnie technologie – wyjaśnia prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. - Ponadto kompleks stanowi unikatowe centrum naukowo-badawcze, stwarzające nowe warunki do realizacji nowatorskich multidyscyplinarnych projektów z zakresu nauk medycznych.

 

Widok na jeden z łączników łączących Centrum Medycyny Nieinwazyjnej z oddanym do użytku w 2011 roku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK
Widok na jeden z łączników łączących Centrum Medycyny Nieinwazyjnej z oddanym do użytku w 2011 roku Centrum Medycyny Inwazyjnej UCK
Fot. P. Sudara/GUMed

Aktualnie w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej realizowane są prace dodatkowe, trwa także wyposażanie obiektu w aparaturę medyczną, łóżka i meble.

- Wśród sprzętu medycznego, który dostępny będzie w Centrum są mi.n. dwa tomografy komputerowe i dwa rezonanse magnetyczne oraz trzy angiografy - mówi Marek Langowski, kanclerz GUMed. - Pozwolenie na użytkowanie obiektu wydano 10 maja bieżącego roku, odbiór końcowy od wykonawcy generalnego nastąpił 14 maja.

 Łączny koszt wyposażenia nowego szpitala obejmie sumę 165,6 mln zł
Łączny koszt wyposażenia nowego szpitala obejmie sumę 165,6 mln zł
Fot. P. Sudara/GUMed

 

Inwestycja została podzielona na dwa etapy, ponieważ uzyskanie przestrzeni pod drugą część obiektu wymagało wyburzenia kilku starych budynków, z których wcześniej trzeba było “wyprowadzić” funkcjonujące w nich kliniki i przenieść je w nowe lokalizacje.

W ramach realizacji pierwszego etapu w latach 2015-2018 powstały budynki B, C i D wraz z dwoma łącznikami do Centrum Medycyny Inwazyjnej. W wymienionych budynkach mieszczą się m.in.: Klinika Alergologii i  Pneumonologii; Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii; Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej; Klinika Kardiochirurgii i  Chirurgii Naczyniowej; Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii; Klinika Położnictwa; Klinika Neonatologii oraz Klinika Onkologii i  Radioterapii. I część CMI oddano do użytku pod koniec 2018 roku.

W drugim - dobiegającym właśnie końca - etapie powstał budynek A oraz trzeci łącznik do budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej. W nowej przestrzeni zlokalizowane będą następujące jednostki: I Klinika Kardiologii; II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca; Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii; Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych; Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej; Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych; Klinika Neurologii Dorosłych; Klinika Psychiatrii Dorosłych, Zakład Radiologii i Administracja UCK.

Korytarz szpitalny w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku
Korytarz szpitalny w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK w Gdańsku
Fot. P. Sudara/GUMed

- Po przeniesieniu jednostek do Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wyburzone zostaną budynki nr 7 i 8, natomiast pomieszczenia, w których obecnie zlokalizowana jest Klinika Neurologii Dorosłych zostaną przeznaczone na siedzibę Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – wyjaśnia Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora naczelnego ds. administracyjno-technicznych UCK.

Środki finansowe na budowę nowego szpitala pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel ponad 592 mln zł i ze środków własnych Uczelni w wysokości 24,2 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach programu wieloletniego w latach 2015-2021.

Koszt inwestycji zwiększy się w 2021 r. dodatkowo o 75 mln zł. Ze środków własnych UCK pochodzi 53 mln zł na zakup sprzętu medycznego i wyposażenie, natomiast 22 mln zł na zakup sprzętu to środki pozyskane przez GUMed i UCK z innych dotacji. Łączny koszt budowy to ok. 691,6 mln - 526 mln zł pochłonie budowa obiektu, wyposażenie go obejmie sumę 165,6 mln zł.

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl