PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendyści Gdańska w dziedzinie kultury. W tym roku Miasto wspiera artystów kwotą 1 713 600 złotych

Stypendyści Gdańska w dziedzinie kultury. W tym roku Miasto wspiera artystów kwotą 1 713 600 złotych
Miasto po raz kolejny wesprze twórców. Powstaną projekty artystyczne i kulturalne oraz inicjatywy mające na celu upowszechnianie kultury. 79 artystów zrealizuje swoje pomysły w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Ze względu na duże zainteresowanie, pierwotną kwotę wsparcia zwiększono o ponad 300 000 złotych. Ostatecznie w 2021 roku przeznaczono na ten cel 1 713 600 złotych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Spośród 236 wniosków opisujących działania z dziedziny filmu, muzyki, literatury, sztuk wizualnych, teatru i tańca wybrano 79 (zdjęcie ilustracyjne)
Spośród 236 wniosków opisujących działania z dziedziny filmu, muzyki, literatury, sztuk wizualnych, teatru i tańca wybrano 79 (zdjęcie ilustracyjne)
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

W drugim naborze Stypendium Kulturalnego wpłynęło 236 wniosków opisujących działania z dziedziny filmu, muzyki, literatury, sztuk wizualnych, teatru i tańca. Komisja wybrała 79 najlepszych, gwarantujących wysoki poziom artystyczny. Miesięczna kwota wsparcia to 2800 zł brutto, a najdłuższy czas przyznanego stypendium to 4 miesiące. Według regulaminu wszystkie zaproponowane działania powinny być zrealizowane do końca tego roku.

Stypendium przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na realizację projektów związanych z ich działalnością. Przez projekt artystyczny i kulturalny rozumie się w szczególności prace twórcze zmierzające do powstania dzieła, wykonania lub wydania utworu i zorganizowania wydarzenia, o ile stanowi ono integralną część lub zwieńczenie pracy twórczej opisanej we wniosku.

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie konkursem zdecydowano o zwiększeniu pierwotnej puli przeznaczonej na stypendia aż o 313 600 złotych. W drugim naborze do dyspozycji artystów przekazano łącznie 680 400 złotych.

Najciekawsze projekty

Spośród 79 wybranych projektów warto przytoczyć koncepcje niektórych z nich:

Anna Wakulik / Napisanie sztuki teatralnej pod roboczym tytułem "Gwiazdka"

Artystka planuje stworzyć sztukę teatralną, w której we współczesnym Gdańsku spotykają się dwie osoby: rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, który chce odejść ze stanowiska i kobieta, która chce przejść konwersję, choć nie ma żydowskich korzeni. Anna Wakulik swoje działania chce poprzedzić konsultacjami z Gminą Żydowska i uzupełnić wnioskami z dokumentacji znalezionej m.in. na Uniwersytecie Gdańskim.

- Chcę, aby sztuka dotykała przeszłości Gdańska jako miejsca, w którym stykały się i wciąż stykają różne kultury i narodowości, ale przede wszystkim by jak w soczewce skupiła bardzo dla mnie ważny problem wolności: tej wewnętrznej i manifestowanej na zewnątrz, jej granic i sposobów przeżywania we współczesnym świecie – czytamy we wniosku artystki.

Jakub Knera / Pisanie książki o Orkiestrach Polskiego Radia i Telewizji

Twórca planuje napisać książkę o Orkiestrach Polskiego Radia i Telewizji, które były wyjątkowym bytem w czasach PRL. Podczas koncertów i festiwali towarzyszyły takim artystom jak Irena Santor, Violetta Villas czy Zbigniew Wodecki. Chociaż transformacja ustrojowa w 1991 roku położyła ich kres, pozostawiły po sobie ogromne archiwa nagrań. Tworzący je muzycy i kompozytorzy byli autorami muzyki nowatorskiej wtedy, ale i brzmiącej oryginalnie również w dzisiejszych czasach. Do dziś ukazało się ich kilkaset nagrań, muzyka do filmów i niezliczone ilości koncertów, ich twórczość obecnie jest odkrywana na nowo. Projekt ma na celu opisać burzliwe losy orkiestr, historie tworzących je ludzi i dyrygentów, aby zwrócić uwagę na alternatywną, czy raczej nieodkrytą w pełni historię polskiej muzyki rozrywkowej, która obok jazzu i big bitu była i jest w Polsce popularna.

Patryk Dariusz Gacki / Spektakl teatru tańca pt. „Pan Zaraza”

Punktem wyjścia do namysłu nad spektaklem Patryka Dariusza Gackiego jest postać Kalibana - antybohatera sztuki Williama Szekspira pt. „Burza”. Reżyser podejmie dyskusję zarówno z dramatem, jak i innymi tekstami kultury, by zastanowić się nad tym, kim może być współczesny Kaliban? Czy możliwe jest odrzucenie kultury i cywilizacji będąc jej wytworem oraz jakie to może mieć konsekwencje dla umysłu i ciała? W tym celu przyjrzy się relacji Prospero i bezrozumnego Kalibana, który przez próbę uczynienia z niego świadomej osoby, utracił swą wolność dzikusa, swą dziką naiwność, co wywołało w nim zgorzknienie, urazę i resentyment. Spektakl będzie opowiedziany językiem teatru tańca łączącym ruch, muzykę, słowo, światło.

Arkadiusz Czernysz / Skomponowanie dzieła muzycznego pt. "Waves"

Projekt obejmuje skomponowanie trzyczęściowego dzieła muzycznego pt. "Waves" na akordeon solo. Inspirując się codziennym życiem w Gdańsku, muzyk podejmie próbę skomponowania utworu oddającego niezwykły klimat miasta.

- Chciałbym, aby powstałe dźwięki były poniekąd opisem życia w Gdańsku oraz otaczającej miasto cudownej przyrody ze szczególnym uwzględnieniem morza, co odzwierciedla sam tytuł. Utwór utrzymany będzie w stylistyce muzyki filmowej, z elementami jazzu i improwizacji. Od strony naukowo-technicznej praca obejmować będzie badania nad wykorzystaniem najciekawszych możliwości wyrazowych akordeonu w grze solo i przeniesienie wyników na nową kompozycję – opisuje swój pomysł Arkadiusz Czernysz.

Olgierd Walicki / Zapraszam do siebie – cykl muzycznych spotkań

Po latach pracy twórczej w różnych lokalizacjach muzyk trafił wreszcie do swojego miejsca: dawnej pracowni rzeźbiarskiej Józefa Fuksia w dzielnicy VII Dwór. Porządkując te miejsce spotykał dziennie dziesiątki osób w każdym wieku, które zatrzymywały się i snuły swoje osobiste historie z nim związane. Muzyk w ramach stypendium planuje przygotować i zrealizować w swojej nowej pracowni cykl sześciu comiesięcznych spotkań-wydarzeń otwartych dla publiczności: autorski koncert (co miesiąc nowy specjalnie skomponowany utwór na kontrabas z akompaniamentem) czy wspólny odsłuch wybranej przez Walickiego płyty poprzedzony prelekcją oraz dyskusję z uczestnikami. Głównym celem działań jest wytworzenie wspólnotowej i międzypokoleniowej relacji na polu wspólnego doświadczenia muzycznego. Inspiracją jest program otwartych miejskich pracowni.

Serhiy Savchenko / “Jesteś tym na co patrzysz”

W ramach stypendium artysta planuje realizację serii prac malarskich (portrety nowych przyjaciół) i graficznych oraz animację opierającą się na wcześniej zrobionych zdjęciach mieszkańców Gdańska. Tematem ma być miasto z perspektywy człowieka, który nie jest już turystą, ale też nie jest miejscowym. Ukazywać ma odczucia związane z dwuletnim już pobytem artysty w Gdańsku i obcowaniem z tym miastem jako człowiek, który znajduje się już na granicy bycia prawie stałym mieszkańcem. Projekt współtowarzyszył artyście od samego początku działania w Gdańsku. Pierwszy raz został przedstawiony w 2019 roku podczas Gdańskich Dni Ukrainy i można go śledzić do dzisiaj. Druga edycja ma się skupić na tym, co związane z lokalnością, odczuciem Gdańska jako miasta i przestrzeni artystycznej, a także miejsca, które sprzyja zawieraniu nowych przyjaźni i staje się domem. Ważnym elementem prac malarskich będzie kierunek, w którym przedstawione tam postacie patrzą, nawiązując do tytułu projektu - jesteś tym, na co patrzysz.

Pełną listę stypendystów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

W pierwszym naborze do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska wybrano 112 projektów, a do artystów i artystek trafiło 1 033 200 złotych. Łącznie w obu naborach 2021 roku miasto na stypendia dla artystów i twórców przeznaczyło 1 713 600 złotych.

 

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze