PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendia naukowe im. Fahrenheita wręczone po raz 15. To jedyne takie stypendium w kraju

Stypendia naukowe im. Fahrenheita wręczone po raz 15. To jedyne takie stypendium w kraju
Granty przyznano 20 młodym gdańszczanom, studiującym bądź rozpoczynającym studia na zagranicznych uczelniach, na łączną kwotę 437 tys. złotych. W czwartek, 12 września, w gmachu Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów. Zastępca Prezydent Gdańska zdradził, że w kolejnej edycji zmieni się nieco formuła ich przyznawania.
Stypendia naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą przyznano już po raz 15
Stypendia naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą przyznano już po raz 15
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydent Gdańska, podkreślał, że gdańskie stypendium im. Fahrenheita jest unikalnym w skali kraju. 

- Przyznając wam to stypendium zależy nam na tym, byście poza nauką, angażowali się także społecznie, robili coś dla lokalnej społeczności gdańszczanek i gdańszczan. Ta aktywność jest też najwyżej punktowana przez Komisję, która decyduje o przyznaniu stypendium - tłumaczył Piotr Kowalczuk.

Społeczna aktywność stypendystów przybiera różne formy: niektórzy organizują wykłady, inni - koncerty, na których występują. Są tacy, którzy działają w lokalnych stowarzyszeniach, pracują jako wolonariusze, wspierają młodszych uczniów w Gdańsku.

Zastępca prezydent Gdańska zdradził też, że wkrótce zmieni się nieco formuła przyznawania stypendiów im. Fahrenheita.

- Chcemy nie tylko wysyłać w świat gdańszczanki i gdańszczan, ale chcielibyśmy też, by młodzi ludzie wybierali studia w Gdańsku, na unikalnych kierunkach - by także oni mogli starać się o taki grant. Ofertę unikalnych kierunków ma już Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Chcemy, by Gdańsk był mecenasem dla najlepszych ludzi, którzy poświęcają się nie tylko nauce, ale chętnie angażują się też w działalność społeczną - wyjaśniał Piotr Kowalczuk.

 

Katarzyna Żukowska studiować będzie w Imperial College w Londynie, na kierunku: inżynieria elektryczna i elektroniczna
Katarzyna Żukowska studiować będzie w Imperial College w Londynie, na kierunku: inżynieria elektryczna i elektroniczna
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Katarzyna Żukowska, m.in. dzięki przyznanemu stypendium, studiować będzie w Imperial College w Londynie, na kierunku: inżynieria elektryczna i elektroniczna.

- To bardzo duże wsparcie, ponieważ studiowanie w Londynie jest po prostu bardzo drogie. Nie dość, że trzeba opłacić czesne, to dodatkowo są jeszcze koszty utrzymania, zakwaterowania. Brałam pod uwagę różne uczelnie, kierunki też się zmieniały, ale wiedziałam, że na pewno będzie to inżynieria - przyznała Katarzyna Żukowska. - Trudno dziś powiedzieć, czy po studiach wrócę do kraju. Dużo zależeć będzie na pewno od sytuacji w Wielkiej Brytanii, ale też czy będzie mi się podobać życie za granicą. Moje siostry przetarły już nieco szlaki, obie studiują za granicą, więc to na pewno mnie zachęciło. Lubię też uczyć się języków obcych.

Stypendia naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą przyznano już po raz 15. W tym roku Kapituła Stypendialna przyznała na rok akademicki 2019/2020 stypendia 20 studentom na łączną kwotę 437 000 złotych. Otrzymało je 17 studentów, którzy zdobyli je także w poprzednim roku akademickim oraz 3 studentki, które rozpoczynają w tym roku studia poza granicami kraju. Stypendyści otrzymywać będą 2500 brutto przez dziewięć miesięcy, a trzy osoby - przez dziesięć miesięcy (ze względu na dłuższy rok akademicki).
Od roku akademickiego 2005/2006 do 2018/2019 przyznano 390 stypendiów na łączną kwotę 9 634 000 zł.

Program stypendialny powstał w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i od tego czasu, co roku, Miasto przyznaje ze swojego budżetu stypendia na studia na renomowanych uczelniach zagranicznych dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich będących mieszkańcami naszego miasta. W ten sposób władze Gdańska chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju.

 

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl


O stypendium mogą ubiegać się studenci rozpoczynający jednolite studia magisterskie, magistersko-inżynierskie lub licencjackie I i II stopnia. Stypendia wypłacane są w równych ratach przez dziewięć miesięcy. Wnioski złożone przez kandydatów rozpatruje Kapituła Stypendialna, której przewodniczącym jest prezydent Miasta Gdańska. Kandydaci muszą być mieszkańcami Gdańska, legitymować się maturą polską lub międzynarodową, wybitnymi osiągnięciami oraz działalnością na rzecz środowiska gdańskiego.

Na rok akademicki 2019/2020 stypendia otrzymali:
Weronika Ast – Codarts Rotterdam
Wioletta Borkowska – Uniwersytet Edynburski
Nikola Chorałła – Uniwersytet York
Natalia Egielman – Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu
Justyna Frankowska – Uniwersytet Oksfordzki
Marta Furmaniak – Uniwersytet w Glasgow
Marcelina Jagiełka – Uniwersytet Oksfordzki
Tadeusz Janik – Uniwersytet w Edynburgu
Magdalena Kalinowska – Uniwersytet w Edynburgu
Jakub Lewandowski – Uniwersytet Anglii Wschodniej
Magdalena Mastykarz – Uniwersytet Rostock
Anna Paszkowicz – Uniwersytet Fordham
Karol Roman – Uniwersytet Techniczny w Delft
Maksymilian Słupski – University College London
Julia Stankiewicz – Uniwersytet w Manchesterze
Bartłomiej Sutt – Królewska Duńska Akademia Muzyczna
Małgorzata Wendt – Uniwersytet Aberystwyth
Joanna Wolska – Uniwersytet w Edynburgu
Dagna Wójciak – Uniwersytet Edynburski
Katarzyna Żukowska – Imperial College London

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze