PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Stypendia kulturalne miasta Gdańska - wyniki pierwszego naboru 2021 LISTA

Stypendia kulturalne miasta Gdańska - wyniki pierwszego naboru 2021 LISTA
Przyznano stypendia kulturalne dla gdańskich artystów. Na wsparcie miasta mogą liczyć twórcy w takich dziedzinach jak literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Do 112 artystek i artystów trafi wsparcie łącznej wartości 1 033 200 zł.


O wsparcie finansowe procesów twórczych mogli ubiegać się gdańscy artyści i twórcy kultury. Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkającym i płacącym podatki w Gdańsku. W pierwszym naborze wpłynęło 256 wniosków, z czego 228 było poprawnych pod względem formalnym. Podczas obrad komisja wyłoniła 112 stypendystów.

Wśród beneficjentów znaleźli się tacy artyści jak: Barbara Piórkowska, Emil Miszk, Julita Wójcik, Dorota Walentynowicz czy Wojciech Boros.

Pełną listę stypendystów można znaleźć na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury. Stypendia wypłacane będą co miesiąc i mogły być przyznane na okres do 6 miesięcy.

Nowością od tej edycji programu stypendialnego było składanie wniosków wyłącznie internetowo, poprzez system Witkac. Od tego roku regulamin programu przewiduje podział naboru wniosków na dwie tury. Drugi nabór będzie trwał do 10 czerwca, a o jego rozpoczęciu poinformujemy osobnym komunikatem.

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze