PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendia dla gdańskich artystów - składanie wniosków potrwa jeszcze do 10 stycznia

Stypendia dla gdańskich artystów - składanie wniosków potrwa jeszcze do 10 stycznia
Do poniedziałku, 10 stycznia, w portalu Witkac można składać wnioski o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2022 dla osób fizycznych. Artystki i artyści mogą uzyskać wsparcie na działania z zakresu m.in. literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru i filmu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. pixabay.com

 

Łączna pula na pierwszą edycję programu wynosi 800 tys. zł. Stypendium nie jest przyznawane na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich). O wsparcie mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkające i płacące podatki w Gdańsku. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych transzach i może być przyznane na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Jego wartość w 2022 roku to 3010 zł brutto.

 

Składanie wniosków

Wnioski za pomocą portalu Witkac.pl można składać do 10 stycznia. Powinny się w nich znaleźć opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora projektu. Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki, w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Do wniosku należy niezbędnie dołączyć portfolio - rozumiane jako źródło najistotniejszych danych o dorobku twórczym, w tym najważniejszych osiągnięć, na podstawie których komisja będzie mogła określić przebieg dotychczasowej kariery artystycznej i ocenić umiejętności czy stopień przygotowań potrzebny do realizacji projektu. Mogą się na niego składać fragmenty utworów, katalogi wystaw, fotografie, utwory muzyczne, publikacje, rekomendacje, recenzje, szkice planowanych dzieł itd.

Po złożeniu aplikacji, system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Należy złożyć je niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru. 

Dokumenty można złożyć:

  • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
  • dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:

- ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,

- ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,

- ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,

  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Szczegóły programu znajdują się w Uchwała XXXI/805/20 z Regulaminem przyznawania Stypendium

 

Informacji odnośnie konkursu udzielają pracownicy Biura Prezydenta ds. Kultury:

 

  • Marta Kąkel tel. 58 323 65 56, marta.kakel@gdansk.gda.pl
  • Elżbieta Czekaj tel. 58 323 61 23, e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

 

 

Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze
Marta FormellaUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Marta Formella - najnowsze