PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stwórzmy razem koncepcję współpracy Miasta Gdańska z sektorem społecznym ANKIETA

Stwórzmy razem koncepcję współpracy Miasta Gdańska z sektorem społecznym ANKIETA
Jak możemy pomóc Wam w pracy na rzecz gdańszczanek i gdańszczan? Do wypełnienia ankiety zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne* działające na terenie Gdańska. Badanie jest anonimowe i potrwa do 21 czerwca do godziny 23:59.
ankieta

Ankieta jest częścią szerszego badania, na które składały się, przeprowadzone wcześniej, wywiady fokusowe oraz rozmowy indywidualne z przedstawicielkami i przedstawicielami sektora społecznego, a także z wybranymi pracownikami i pracowniczkami Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

                                                                                              Weź udział w ankiecie


Badanie prowadzone jest przez Pogotowie Facylitacyjne, na zlecenie Wydziału Rozwoju Społecznego, i stanowi pierwszy etap wypracowywania nowej koncepcji współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnym. Proces ten będzie tworzony wspólnie z sektorem społecznym - w oparciu i odpowiedzi na jego potrzeby i wyzwania. Z badania zostanie przygotowany raport, zawierający najważniejsze wnioski i rekomendacje. Raport zostanie udostępniony publicznie na stronie gdansk.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.

Dlatego, w formie ankiety, oddajemy głos Wam – osobom aktywnym w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych. Powiedzcie: jakie są Wasze potrzeby, oczekiwania i wnioski? Zależy nam, aby jak najwięcej osób wzięło udział w ankiecie i podzieliło się swoimi doświadczeniami. Pomóżcie rozpowszechnić badanie także wśród innych gdańskich organizacji i grup, w tym tych, które dotychczas nie były z nami w kontakcie.

Zakres współpracy Miasta Gdańsk z sektorem społecznym, z roku na rok, jest coraz większy. W 2020 r. prawie 71 mln zł środków miejskich trafiło do 332 organizacji pozarządowych w Gdańsku**. Te liczby mogą robić wrażenie. Są one efektem miejskiej polityki społecznej, której priorytetowymi celami są: aktywni obywatele i obywatelki - silne organizacje pozarządowe, przyjazne sąsiedztwa i wysoka jakość usług publicznych. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby relacja Miasta Gdańska z aktywistkami i aktywistami była oparta na zasadach partycypacji społecznej, dlatego zachęcamy:

                                                                                           Weź udział w ankiecie


*Grupa nieformalna – to co najmniej 4 osoby, zamieszkujące na terenie Gdańska, które podejmują się wykonania określonego zadania, realizacji projektu, rozwiązania konkretnego problemu ważnego dla mieszkanek i mieszkańców oraz społecznie użytecznego.

** Wg ewidencji Urzędu Miejskiego w 2020 r. w mieście zarejestrowanych było: 1445 stowarzyszeń, 1085 fundacji oraz 629 stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych Dane pochodzą ze „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.”

Zobacz sprawozdanie

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl