Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk, "Zadłużeni w obligacjach"

Spłata całego zadłużenia czynszowego i powrót do płacenia wymaganych należności - takie skutki ma przynieść pionierski i innowacyjny gdański projekt “Zadłużeni w obligacjach”. Setka zadłużonych czynszowo osób od stycznia 2019 będzie próbowało wyjść na prostą. Do końca maja gotowy projekt trafi do Ministerstwa Rozwoju.

Gdańsk, "Zadłużeni w obligacjach"
A
A
data publikacji: 09 maja 2018 r.
Otwarte spotkanie MOPR i przedstawicieli organizacji pozarządowych ws. projektu Zadłużeni w obligacjach. Luty 2018 rok, Gdańsk, Olivia Sky Club ul. Grunwaldzka
Otwarte spotkanie MOPR i przedstawicieli organizacji pozarządowych ws. projektu Zadłużeni w obligacjach. Luty 2018 rok, Gdańsk, Olivia Sky Club ul. Grunwaldzka
Dominik Paszliński/gdansk.pl

- Projekty społeczne są finansowane przez pieniądze miasta lub z funduszy unijnych -   mówi o gdańskim pomyśle Piotr Puchalski prawnik z Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych i Elbląskiego Centrum Mediacji, które jest partnerem w projekcie. - To model działający od lat. W “Zadłużonych w obligacjach” nowością jest, że to prywatny inwestor wykłada pieniądze na projekt społeczny, w którym określono z góry spodziewane rezultaty. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, miasto zwróci inwestorowi pieniądze z bonusem, jeśli nie - pieniędzy nie będzie.

Zadłużenia czynszowe. Nie ma mocnych?

Projekt społeczny “Zadłużeni w Obligacjach” to innowacyjna próba rozwiązania problemu zadłużenia czynszowego mieszkańców lokali komunalnych stworzona przez gdański MOPR. Ma być skuteczną alternatywą dla działającego od lat modelu finansowania zadań społecznych z publicznych pieniędzy.

Z zadłużeniem czynszowym w lokalach komunalnych Gdańsk próbuje sobie poradzić od lat, ale spłaty zadłużeń są minimalne.

- Nikt, żadne miasto w Polsce, nie radzi sobie z tym problemem - mówi Piotr Puchalski. - Choć na różne sposoby próbuje. Miasto musi dbać o dobrostan mieszkańców z jednej strony i realizuje to zadanie oddając do użytku mieszkania komunalne i socjalne. A z drugiej strony mieszkańcy tych lokali nie płacą wymaganych opłat, zadłużają się na ogromne kwoty. Jakaś ich część to osoby, które w różny sposób dotyczy wykluczenie społecznie, tym trudniej wyjść z zadłużenia.  

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych administruje ponad 16 tysiącami lokali komunalnych, ponad połowa z nich - 8 669 - to lokale zadłużone. A ponad połowa z zadłużonych to lokale zalegające z opłatami powyżej 3 miesięcy. Rekordowy dłużnik zalega na kwotę ok. 250 tys. zł (do tego 38 tys. zł odsetek). Całość zadłużenia na dziś  to ponad 181 mln złotych. Przez kilka ostatnich lat dłużnicy odpracowali tylko ok. 8,5 mln zł zadłużenia.

Nowatorski projekt pomoże gdańszczanom

W projekcie weźmie udział stu gdańszczan, którzy zadeklarują chęć wyjścia z kryzysu, a których zadłużenie czynszowe wynosi od trzech do dwudziestu tysięcy złotych i powstało w okresie od sześciu miesięcy do półtora roku. To są zadłużenia, które rokują możliwość spłaty. Wśród takich osób mogą być np. emeryci, renciści, mieszkańcy o niskich dochodach.

Każda z zadłużonych osób otrzyma wsparcie nawigatora czyli osoby, która wspólnie będzie szukała rozwiązań, wspierała w samodzielnym rozwiązaniu problemu, ustali plan działania i będzie wspierać podopiecznego aż do osiągnięcia skutku.

- To jest pionierskie rozwiązanie pod wieloma względami - dodaje Piotr Puchalski. - Aktywizujące osoby zadłużone w mieszkaniach komunalnych. W skali kraju po raz pierwszy tą grupa osob ktoś się zajmuje profesjonalnie, zbada strukturę zadłużenia, sposoby redukcji i sporządzi indywidualny plan wyjścia z zadłużenia.

Celem projektu jest spłata zadłużenia czynszowego i powrót do regularnego płacenia zobowiązań przez określony projektowo procent z tych stu osób.

W projekcie uczestniczy właściciel długu czyli Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych i partnerzy: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych; Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej; Stowarzyszenie „WAGA” oraz pośrednik spółka DS Consulting wspólnie z Profin Systems (oferta wspólna obu spółek).

 Do 30 maja 2018 roku opracowanie zostanie złożone do Ministerstwa Rozwoju, które oceni gdański pomysł i zdecyduje czy dopuścić projekt do drugiej fazy konkursu czyli etapu testowania i wdrażania w życie. Konieczne jest też uzyskanie niezbędnych środków finansowych na realizację założeń. Etap wdrożeniowy modelu ma potrwać trzy lata.

-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora